Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje pieniądza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje pieniądza."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje pieniądza

2 Pieniadz… Zarówno podczas całej swojej historii istnienia jak i obecnie pieniądz pełni cztery podstawowe funkcje. Są one jednak mocno od siebie zależne. Istota pieniądza polega na tym, iż jest on w stanie pełnić je wszystkie jednocześnie. Funkcje pieniądza: Środek płatniczy Środek przetrzymywania majątku Miernik wartości Pośrednik wymiany

3 Pośrednik wymiany Pieniądz w rezultacie odejścia od gospodarki naturalnej i barteru, postępującego społecznego podziału pracy oraz rozwoju społecznego wyłonił się ze świata dóbr zaspokajających określone potrzeby człowieka, by stać się wyłącznie pośrednikiem w wymianie towarowej. Tę funkcję wypełnia dobrze, gdy jest powszechnym ekwiwalentem, powszechnie akceptowanym zamiennikiem towarów.

4 Środek płatniczy Pieniądz, pełniąc tę funkcję, ma moc zwalniania z zobowiązań. Dłużnik zwalnia się za pomocą pieniądza z zobowiązań względem wierzyciela. Pieniądz jako właściwy środek płatniczy staje się instrumentem finansowym mającym absolutną moc zwalniania z zobowiązań. Absolutna płynność pieniądza oznacza, że wierzyciel nie może odmówić przyjęcia zapłaty w tej formie. Z tą cechą pieniądza związane jest również jego określenie jako prawnego środka płatniczego.

5 Środek przetrzymywania majątku
Dwie wcześniej podane funkcje pieniądz spełnia "pozostając w ruchu" wówczas gdy płacimy sprzedawcy, wierzycielowi, itp. Jednak by pieniądz mógł wystąpić w tej roli, należy go zgromadzić i posiadać, wówczas pieniądz pozostaje "w spoczynku". Podmioty gospodarcze gromadzą i posiadają pieniądze, by zapewnić sobie możliwość dokonywania zakupów i spłaty zobowiązań. Cechy te są związane z płynnością pieniądza. Pieniądz jest absolutnie płynnym, nieprzynoszącym dochodu składnikiem majątku finansowego (aktywem, majątkiem, instrumentem finansowym)

6 Miernik wartości Za pomocą pieniądza wyrażamy wartość wszystkich towarów, zasobów i strumieni gospodarczych. W tym przypadku nie wykorzystujemy konkretnych zasobów dobra gospodarczego, jakim są pieniądze, posługujemy się jedynie ideą pieniądza, wystarczy wiedza, że coś takiego istnieje. Odwołujemy się w tym przypadku jedynie do abstrakcyjnej kategorii, jaką jest pieniądz.

7 Środek wymiany międzynarodowej
Pieniądz może być środkiem rozliczeń międzynarodowych – tę funkcję spełniają zazwyczaj pieniądze krajów wysoko rozwiniętych, posiadających bardzo stabilną walutę. W takim przypadku pieniądz spełnia wszystkie wcześniej wymienione funkcje (pośrednika wymiany, środka płatniczego, środka przetrzymywania majątku, miernika wartości) w odniesieniu do transakcji, realizowanych pomiędzy poszczególnymi krajami.

8 Pieniądz, jak wszystkie kategorie ekonomiczne, zmienił się w procesie rozwoju gospodarczego, rozwijał się od form prostych do coraz bardziej złożonych. Posiadał kiedyś postać rzeczową, był jednym z towarów, następnie towarem wyjątkowym, uprzywilejowanym, dzisiaj jest tylko znakiem, symbolem wartości.

9 Koniec Izabela Grabowska kl. I a


Pobierz ppt "Funkcje pieniądza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google