Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest haft matematyczny ??? Haft matematyczny to nic innego jak wyszywanie za pomoc ą ig ł y i nici wzorów geometrycznych lub obrazów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest haft matematyczny ??? Haft matematyczny to nic innego jak wyszywanie za pomoc ą ig ł y i nici wzorów geometrycznych lub obrazów."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest haft matematyczny ??? Haft matematyczny to nic innego jak wyszywanie za pomoc ą ig ł y i nici wzorów geometrycznych lub obrazów.

3 Co jest potrzebne do przygotowania kartki metod ą haftu matematycznego Trzeba mie ć zwyk łą kartk ę papieru (techniczn ą ), tekturk ę lub p ł ytk ę CD. Cyrkiel, szpilk ę lub agrafk ę (do dziurkowania) Nitk ę lub mulin ę. Linijk ę. K ą tomierz. Ta ś ma klej ą ca. O ł ówek.

4 Najprostszym wzorem dla pocz ą tkuj ą cych jest ko ł o 1.Najlepiej jest zacz ąć od zwyk ł ego ko ł a. 2.Nast ę pnie dziurkuj w równych odst ę pach 3.Teraz tylko przeplatasz nitki.

5 Aby prawid ł owo wykonywa ć hafty wystarczy na pocz ą tek opanowa ć zasad ę wyszywania ko ł a, ł uku i naro ż nika. Schematy podane s ą poni ż ej

6 Cenna rada Ka ż dy koniec nitki te ż zabezpieczamy ta ś m ą od spodu, tak wyhaftowan ą kartk ę naklejamy na wcze ś niej przygotowan ą kartk ę, na której ma by ć umieszczony haft.

7 A oto prace przygotowane przez uczestników projektu matematycznego ‘’Matematyka ig ł a malowana’’ pod przewodnictwem P. Barbary Kowalik

8

9

10

11

12

13 Dzi ę kujemy za uwag ę : Kinga Smoli ń ska Karolina Gruszczy ń ska Wszelkie prawa autorskie zastrze ż one


Pobierz ppt "Co to jest haft matematyczny ??? Haft matematyczny to nic innego jak wyszywanie za pomoc ą ig ł y i nici wzorów geometrycznych lub obrazów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google