Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane działania w zakresie polityki rynku pracy na rok 2013 Zielona Góra, listopad 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane działania w zakresie polityki rynku pracy na rok 2013 Zielona Góra, listopad 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Planowane działania w zakresie polityki rynku pracy na rok 2013 Zielona Góra, listopad 2012 roku

2 Najważniejsze problemy występujące na lubuskim rynku pracy Ubytek miejsc pracy Niedobory kompetencyjne pracowników Niedobory kwalifikacyjne pracowników Zagrożenie wykluczeniem społecznym – długotrwałe bezrobocie We wrześniu 2012 roku, w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, liczba miejsc pracy zmniejszyła się o blisko 3 tys. Pracodawcy poszukują pracowników posiadających następujące kompetencje: -samoorganizacyjne, -Interpersonalne, -zawodowe. W I półroczu 2012 roku odsetek zawodów deficytowych wyniósł ponad 20%. Na koniec września 2012 roku wśród ogółu bezrobotnych ponad 47% to bezrobotni długotrwale. Wśród osób długotrwale bezrobotnych ponad 60% przebywa bez pracy ponad 12 miesięcy.

3 Co powinniśmy zrobić? Ubytek miejsc pracy Niedobory kompetencyjne pracowników Niedobory kwalifikacyjne pracowników Zagrożenie wykluczeniem społecznym – długotrwałe bezrobocie Konieczne jest wsparcie tworzenia miejsc pracy. Możliwe usługi/instrumenty: -środki na podjęcie działalności gospodarczej, -refundacja kosztów wyposażenie i/lub doposażenia miejsc pracy. Konieczne jest wsparcie nabywania odpowiednich kompetencji, głównie samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Możliwe usługi/instrumenty: -Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, -Zajęcia aktywizacyjne. Konieczne jest wsparcie nabywania odpowiednich kwalifikacji. Możliwe usługi/instrumenty: -Szkolenia zawodowe, -Staże i przygotowanie zawodowe. Konieczne jest wsparcie powrotu długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. Możliwe usługi/instrumenty: -Prace interwencyjne, roboty publiczne i inne wymienione w ustawie, -Programy specjalne.

4 Propozycje działań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku Zwiększenie aktywności pośredników pracy, w tym większe wyjście poza urząd. Zwiększenie aktywności doradców zawodowych, zwłaszcza w zakresie warsztatów podnoszących kompetencje samoorganizacyjne i interpersonalne. Poprawa dostosowania szkoleń zawodowych pod kątem zawodów deficytowych. Zwiększenie skali aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych w ramach programów promocji zatrudnienia. Zwiększenie skali form prozatrudnieniowych, zwłaszcza na podejmowanie działalności gospodarczej i wyposażenie miejsc pracy.

5 Planowane działania w zakresie polityki rynku pracy na rok 2013


Pobierz ppt "Planowane działania w zakresie polityki rynku pracy na rok 2013 Zielona Góra, listopad 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google