Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
1 Klaster Spawalniczy KLA STAL „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów

2 Rol-Max Uczestnicy Projektu
Klaster Spawalniczy KLASTAL zrzesza 23 członków a 22 podmioty są uczestnikami projektu: 16 przedsiębiorstw, 2 uczelnie wyższe Politechnikę Rzeszowską, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzadzania oraz 4 instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności tj. Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli, Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu. Rol-Max

3 Konferencja Inauguracyjna
W ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej zostały zrealizowane następujące działania: Konferencja Inauguracyjna Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom idei i celów funkcjonowania Klastra, korzyści wynikających z przynależności do niego dla podmiotów w nim zgrupowanych oraz zasady uczestnictwa w porozumieniu.

4 Dokumenty operacyjne Strategia monitoringu i ewaluacji klastra , określa m.in. sposoby i narzędzia kontrolowania prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Klastra, identyfikacji zagrożeń w sprawnym działaniu porozumienia. Strategia rozwoju i współpracy zawiera m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wewnętrznej porozumienia kooperacyjnego i zasad współpracy członków oraz wizję i cele funkcjonowania powiązania w okresie min. 5 letnim. Strategia marketingowa klastra wskazane zostały w niej m.in. analizy i dobór narzędzi marketingowych oraz promocyjnych do wykorzystania w rozwoju klastra, sposoby zbudowania silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej, przekonania do niej odbiorców i utrwalenia jej w społecznej świadomości.

5 Indywidualne doradztwo
Od maja 2012 roku do października 2014 roku odbyło się 300 godz. indywidualnego doradztwa dla członków klastra, z tematyki zgłaszanej przez członków klastra, m.in. procesy certyfikacji, doradztwo prawne, marketingowe, systemy jakości, nowoczesne metody zarządzania, oprogramowanie specjalistyczne, finansowanie inwestycji i B+R itp. Z indywidualnego doradztwa skorzystało 55 osób.

6 Portal klastra www.klastal.org
Strona internetowa KLASTAL'u nagrodzona w konkursie "Pokaż swoją stronę !

7 Kampania informacyjno - promocyjna
logotyp Klastra Spawalniczego druk 4500 szt. pakietów dwujęzycznych materiałów informacyjno – promocyjnych: 2000 szt. ulotek i 2500 szt. folderów oraz druk plakatów 500 szt. 6 publikacji na temat działalności klastra w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa kampania banerowa klastra na portalach spawalniczych

8 Zakup licencji oprogramowania, serwera oraz notebooków W ramach realizacji projektu zakupiono 3 licencje specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego , które wprowadza przedsiębiorców skupionych w klastrze w świat innowacji: oprogramowanie do symulacji spawania SYSWELD, program do projektowania 3D – Solid Edge ST5, program do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy – SigmaNest POWERPACK. Serwer i 10 notebooków z oprogramowaniem systemowym, które zapewniają zdalne korzystanie z aplikacji. Wszyscy członkowie klastra mają nieograniczony dostęp do wymienionego oprogramowania.

9 Prace badawczo – rozwojowe
Tematem prac było „Opracowanie technologii spawania konstrukcji ze stali różnoimiennych trudno spawalnych na przykładzie gat. 42CrMo4 z zastosowaniem urządzenia do obróbki termicznej”. Wynikiem podjętych prac jest technologia, która stała się know- how klastra, i została poddana sprawdzeniu za pomocą oprogramowania.

10 Seminaria informacyjno - konsultacyjne

11 Spotkania kooperacyjne

12 Zagraniczne misje gospodarcze do Niemiec, Hiszpanii i Norwegii

13 Działania wspierające funkcjonowanie klastra
Raport „Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji” . Celem jego opracowania było precyzyjne wskazanie – na podstawie przewidywanego rozwoju przedsiębiorstw tworzących Klaster – niezbędnych kompetencji i kwalifikacji zatrudnianego w przyszłości personelu dla sprawnego funkcjonowania firm stosujących zaawansowane i nowatorskie, certyfikowane technologie spawalnicze. Raport „Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”. Celem opracowania raportu było wsparcie aktywności klastra na polu zagadnień około- sektorowych, istotnych dla rozwoju jakości spawalnictwa w Polsce Wschodniej, w tym sporządzenie opracowania poświęconego sytuacji spawalnictwa w Polsce Wschodniej, nieistniejącego wśród nielicznych opracowań branżowych dostępnych na rynku. Opracowany dokument wskazuje na kierunki i działania priorytetowe dla branży spawalniczej.

14 www.klastal.org Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”  Numer i nazwa osi priorytetowej:  Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka  Numer i nazwa działania: Działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar :Tworzenie i rozwój klastrów.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google