Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branża wod-kan w krajach UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branża wod-kan w krajach UE"— Zapis prezentacji:

1 Branża wod-kan w krajach UE
Klara Ramm-Szatkiewicz Członek zarządu EUREAU Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

2 Gdzie jesteśmy? Z 90,9 do 95,4 % podłączonych do wodociągu
Z 82,7 do 86,7 % podłączonych do kanalizacji

3

4 Postęp! Jakość wody do spożycia – inwestycje, ale rozdrobnienie sektora ze szkoda dla małych dostawców. Gospodarka ściekowa – inwestycje – koszty Osady

5 Liczba mieszkańców na przedsiębiorstwa wod-kan
(Dane w tysiącach; 2009 rok; źródło Ernst & Young)

6 Polska – na poziomie gmin
Organem regulacyjnym w polskim modelu jest gmina Gmina wydaje pozwolenie na świadczenie usług zaopatrywania w usługi wodociągowo-kanalizacyjne Gmina uchwala też regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rada gminy ma bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Rada gminy aprobuje długoletnie plany inwestycji i modernizacji sieci Rada gminy aprobuje taryfy, proponowane przez przedsiębiorstwo wodociągowe na podstawie kalkulacji kosztów i potrzeb inwestycyjnych.

7 Holandia – ogólnokrajowy, rządowy
W Holandii organem regulacyjnym jest minister mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Minister określa dopuszczalny wzrost taryf dla poszczególnych przedsiębiorstw na podstawie spodziewanego wzrostu kosztów i ważonego zwrotu z kapitału (tzw. rate of return regulation) raz na 2 lata w listopadzie

8 Wielka Brytania W Wielkiej Brytanii funkcjonuje od lat 80. centralny regulator sektora wodociągowo-kanalizacyjnego – OFWAT Regulator ustanawia wzrost cen taryf na okres 5 lat za wodę na podstawie formuły: stopa inflacji –X+K (tzw. price cap regulation) X to liczba ustalona na podstawie benchmarkingu z innymi firmami mająca stworzyć zachętę do zwiększania efektywności, K to współczynnik ustalony na podstawie potrzeb innych firm

9 Litwa – model mieszany Model litewski jest modelem mieszanym w którym kompetencje regulacyjne rozłożone są pomiędzy: Narodową Komisję Kontroli Cen i Energii Gminy Narodowa Komisja wydaje pozwolenia na działalność, aprobuje metodykę kalkulacji cen, audytuje i koryguje w razie potrzeby ceny wody Gminy wprowadzają wytyczne Komisji w życie, aprobując taryfy wodne i ściekowe proponowane przez przedsiębiorstwa

10 Sposób ustalania taryf
Kraj Regulator Sposób ustalania taryf Polska Gminy Koszty i potrzeby inwestycyjne Bułgaria Niezależny regulator centralny System granicy cenowej/przychodów Czechy Ministerstwo Finansów Koszty i rozsądny zysk Estonia Gminy + Urząd Ochrony Konkurencji Grecja Koszty usługi Litwa Gminy + wytyczne i nadzór należytego regulatora centralnego Łotwa Ministerstwa Koszty i stopa zwrotu na aktywach Rumunia Koszty i rozsądny zysk umożliwiający rozwój Słowacja Specjalny wzór obejmujący: benchmarki cenowe, koszty, zysk, moce produkcyjne Słowenia Gminy + wytyczne od Ministerstwa Środ. i Gosp. Przestrzennej Koszty i zwrot z kapitału Węgry Brak jednego systemu Anglia i Walia Inflacja, usprawnienia efektywnościowe i inwestycje Holandia Minister Mieszkalnictwa i gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska koszty i koszt kapitału Francja Koszty i zyski Niemcy Pokrycie kosztów, również inwestycji; zyski

11


Pobierz ppt "Branża wod-kan w krajach UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google