Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branża wod-kan w krajach UE Klara Ramm-Szatkiewicz Członek zarządu EUREAU Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branża wod-kan w krajach UE Klara Ramm-Szatkiewicz Członek zarządu EUREAU Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A."— Zapis prezentacji:

1 Branża wod-kan w krajach UE Klara Ramm-Szatkiewicz Członek zarządu EUREAU Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

2 Gdzie jesteśmy? Z 90,9 do 95,4 % podłączonych do wodociągu Z 82,7 do 86,7 % podłączonych do kanalizacji

3

4 Postęp! Jakość wody do spożycia – inwestycje, ale rozdrobnienie sektora ze szkoda dla małych dostawców. Gospodarka ściekowa – inwestycje – koszty Osady

5 Liczba mieszkańców na przedsiębiorstwa wod-kan (Dane w tysiącach; 2009 rok; źródło Ernst & Young)

6 Polska – na poziomie gmin Organem regulacyjnym w polskim modelu jest gmina Gmina wydaje pozwolenie na świadczenie usług zaopatrywania w usługi wodociągowo-kanalizacyjne Gmina uchwala też regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rada gminy ma bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: – Rada gminy aprobuje długoletnie plany inwestycji i modernizacji sieci – Rada gminy aprobuje taryfy, proponowane przez przedsiębiorstwo wodociągowe na podstawie kalkulacji kosztów i potrzeb inwestycyjnych.

7 Holandia – ogólnokrajowy, rządowy W Holandii organem regulacyjnym jest minister mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Minister określa dopuszczalny wzrost taryf dla poszczególnych przedsiębiorstw na podstawie spodziewanego wzrostu kosztów i ważonego zwrotu z kapitału (tzw. rate of return regulation) raz na 2 lata w listopadzie

8 Wielka Brytania W Wielkiej Brytanii funkcjonuje od lat 80. centralny regulator sektora wodociągowo- kanalizacyjnego – OFWAT Regulator ustanawia wzrost cen taryf na okres 5 lat za wodę na podstawie formuły: stopa inflacji – X+K (tzw. price cap regulation) X to liczba ustalona na podstawie benchmarkingu z innymi firmami mająca stworzyć zachętę do zwiększania efektywności, K to współczynnik ustalony na podstawie potrzeb innych firm

9 Litwa – model mieszany Model litewski jest modelem mieszanym w którym kompetencje regulacyjne rozłożone są pomiędzy: – Narodową Komisję Kontroli Cen i Energii – Gminy Narodowa Komisja wydaje pozwolenia na działalność, aprobuje metodykę kalkulacji cen, audytuje i koryguje w razie potrzeby ceny wody Gminy wprowadzają wytyczne Komisji w życie, aprobując taryfy wodne i ściekowe proponowane przez przedsiębiorstwa

10 KrajRegulatorSposób ustalania taryf PolskaGminyKoszty i potrzeby inwestycyjne BułgariaNiezależny regulator centralnySystem granicy cenowej/przychodów CzechyMinisterstwo FinansówKoszty i rozsądny zysk EstoniaGminy + Urząd Ochrony KonkurencjiKoszty i rozsądny zysk GrecjaGminyKoszty usługi LitwaGminy + wytyczne i nadzór należytego regulatora centralnego Koszty i rozsądny zysk ŁotwaMinisterstwaKoszty i stopa zwrotu na aktywach RumuniaNiezależny regulator centralnyKoszty i rozsądny zysk umożliwiający rozwój SłowacjaMinisterstwaSpecjalny wzór obejmujący: benchmarki cenowe, koszty, zysk, moce produkcyjne SłoweniaGminy + wytyczne od Ministerstwa Środ. i Gosp. Przestrzennej Koszty i zwrot z kapitału WęgryGminyBrak jednego systemu Anglia i Walia Niezależny regulator centralnyInflacja, usprawnienia efektywnościowe i inwestycje HolandiaMinister Mieszkalnictwa i gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska koszty i koszt kapitału FrancjaGminyKoszty i zyski NiemcyGminy + Urząd Ochrony KonkurencjiPokrycie kosztów, również inwestycji; zyski

11


Pobierz ppt "Branża wod-kan w krajach UE Klara Ramm-Szatkiewicz Członek zarządu EUREAU Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google