Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego Kraków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego Kraków,"— Zapis prezentacji:

1 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego Kraków, grudzień 2014 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

2 WYDATKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA KULTURĘ
W LATACH ORAZ PLAN NA 2015 R. Strategy for Malopolska 2011 – 2016 2/12

3 Plan na rok 2015 [dział 921] zł tj. 9,7 % wydatków projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 rok PLAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 r. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Strategy for Malopolska 2011 – 2016

4 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

5 INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

6 Województwo Małopolskie pełni funkcję: organizatora dla 19 instytucji kultury  współorganizatora dla 4 instytucji kultury Strategy for Malopolska 2011 – 2016

7 Doda filharmonie Strategy for Malopolska 2011 – 2016

8 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

9 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

10 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

11 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

12 Strategy for Malopolska 2011 – 2016

13 WYDATKI INWESTYCYJNE 411 072 zł 1 146 597 zł 556 176 zł 993 831 zł
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRIOCOTEKA Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie Muzeum Okręgowe w Tarnowie Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem Centrum Sztuki Mościce WYDATKI INWESTYCYJNE Strategy for Malopolska 2011 – 2016

14 WSPÓŁPROWADZONE INSTYTUCJE KULTURY
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

15 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Europejskie Centrum Kultury im. K. Pendereckiego w Lusławicach Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Muzeum Armii Krajowej Muzeum Dwory Kawacjanów i Gładyszów Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego PODAĆ DOTACJE WSPÓŁORGANIZATORÓW Strategy for Malopolska 2011 – 2016

16 OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
I OPIEKA NAD REGIONALNYM DZIEDZICTWEM KULTURY Strategy for Malopolska 2011 – 2016

17 PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW MAŁOPOLSKI dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

18 WSPARCIE ZADAŃ Z DZIEDZINY OCHRONY ZABYTKÓW Znak Dziedzictwa, Dziedzictwo niematerialne / swojszczyzna, działania marketingowe, monitoring WPOnZ zł ARCHITEKTURA DREWNIANA opieka nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych (rpo) 5000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

19 MECENAT MAŁOPOLSKI Strategy for Malopolska 2011 – 2016

20 KONKURS OFERT wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym zł MECENAT MAŁOPOLSKI PLUS kontynuacja z 2014 r zł NASZ REGION NASZA SZANSA zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

21 NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

22 Nagroda im. Kazimierza Wyki 18 000 zł Nagroda Ars Quearendi 190 000 zł
eseistyka i krytyka literacka Nagroda Ars Quearendi promocja i rozwój kultury - projekty Mistrz-Uczeń Nagroda im. Mariana Korneckiego ochrona zabytków architektury drewniane Nagroda im. Stanisława Witkiewicza najlepsze współczesne realizacje architektoniczne Nagroda im. Władysława Orkana propagowanie idei regionalizmu Nagroda im. Romana Reinfussa osiągniecia w zachowaniu tożsamości regionalnej Strategy for Malopolska 2011 – 2016

23 XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego inauguracja zł Promocja środowisk twórczych Projekty: Theatrum miusicum, Unikaty zł PROMOCJA ZJAWISK W KULTURZE Strategy for Malopolska 2011 – 2016

24 PRZEMYSŁY KREATYWNE Strategy for Malopolska 2011 – 2016

25 MIASTO KREATYWNE 2 architektura miejska, rewitalizacja – kreatywny start up / Zabłocie – Tarnów zł REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY wraz z obszarami wspierającymi zł 3 KORONY. MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA realizowane wspólnie z KBF, TVP Kraków, PISF zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

26 MIĘDZYNARODOWY OBIEG KULTURY
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

27 WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI PARTNERSKIMI Region Rhone Alpes / Francja [prezentacja twórców i sztuki współczesnej z Małopolski], Obwód Lwowski / Ukraina [warsztaty konserwatorskie, strefa etno-rzemiosła, warsztaty kreatywne dla muzealników], Region Kluż / Rumunia [sztuka aktualna z Małopolski], Samorządowy Kraj Preszowski [dziedzictwo kulturowe Karpat, konferencja Kontakt. Przenikanie. Pogranicze bez granic – Etnografia], Region Istria / Chorwacja [Miasta kulturotwórcze] zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

28 WSPARCIE FUNKCJI LOKALNYCH CENTRÓW KULTURY
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

29 WSPÓŁPRACA Z GMINĄ OLKUSZ Galeria Sztuki BWA w Olkuszu zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIECHÓW Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIASTA TARNOWA Galeria BWA Tarnów/ Małopolska Fundacja Sztuki Współczesnej zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

30 WSPÓŁPRACA Z POWIATEM GORLICKIM Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW Muzeum Armii Krajowej im. F. Nila zł WSPÓŁPRACA Z MKiDN oraz Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki Europejskie Centrum Kultury im. K. Pendereckiego w Lusławicach zł MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem/Myślenice zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

31 MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA + KONTYNUACJA, konkurs dla jst województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” zł KINO CYFROWE_PLUS konkurs dla jst województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach programów dotacyjnych skierowanych na tworzenie, modernizację i cyfryzację kin (np. rządowego Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury Kultury” oraz Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Program Rozwoju Kin) zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

32 ROZWÓJ REGIONALNYCH INSTYTUCJI KULTURY
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

33 WSPARCIE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, zł PRZEPIS NA DOBRĄ EKSPOZYCJĘ zmiany i przemiany ekspozycji w muzeach Województwa Małopolskiego zł SYSTEMY EFEKTYWNOŚCI /WDROŻENIE podnoszenie kompetencji kadr kultury zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

34 BON KULTURY rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury, w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne 20 instytucji – ponad 75 propozycji zajęć. 75% CENY – 100% KULTURY zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

35 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO
Strategy for Malopolska 2011 – 2016

36 MONITORING SEKTORA KULTURY wdrażanie i monitorowanie PS Dziedzictwo i Przemysły czasu wolnego, raporty, analizy, badania, wymiana informacji, doświadczeń zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016

37 Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas Krzysztof Markiel Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Wiejaczka Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Strategy for Malopolska 2011 – 2016


Pobierz ppt "KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego Kraków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google