Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku."— Zapis prezentacji:

1 Strategy for Malopolska 2011 – /19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego Kraków, grudzień 2014

2 Strategy for Malopolska 2011 – /12 WYDATKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA KULTURĘ W LATACH ORAZ PLAN NA 2015 R.

3 Strategy for Malopolska 2011 – /19 PLAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 r. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan na rok 2015 [dział 921] zł tj. 9,7 % wydatków projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 rok

4 Strategy for Malopolska 2011 – /12

5 Strategy for Malopolska 2011 – /12 INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

6  19  4 Województwo Małopolskie pełni funkcję:  organizatora dla 19 instytucji kultury  współorganizatora dla 4 instytucji kultury Strategy for Malopolska 2011 – /12

7 Doda filharmonie Strategy for Malopolska 2011 – /12

8 Strategy for Malopolska 2011 – /12

9 Strategy for Malopolska 2011 – /12

10 Strategy for Malopolska 2011 – /12

11 Strategy for Malopolska 2011 – /12

12 Strategy for Malopolska 2011 – /12

13 Strategy for Malopolska 2011 – /12 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRIOCOTEKA zł Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie zł Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem zł Centrum Sztuki Mościce zł WYDATKI INWESTYCYJNE

14 Strategy for Malopolska 2011 – /12 WSPÓŁPROWADZONE INSTYTUCJE KULTURY

15 Strategy for Malopolska 2011 – /12 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Europejskie Centrum Kultury im. K. Pendereckiego w Lusławicach Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Muzeum Armii Krajowej Muzeum Dwory Kawacjanów i Gładyszów Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego PODAĆ DOTACJE WSPÓŁORGANIZATORÓW

16 Strategy for Malopolska 2011 – /12 OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I OPIEKA NAD REGIONALNYM DZIEDZICTWEM KULTURY

17 PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW MAŁOPOLSKI dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

18 WSPARCIE ZADAŃ Z DZIEDZINY OCHRONY ZABYTKÓW Znak Dziedzictwa, Dziedzictwo niematerialne / swojszczyzna, działania marketingowe, monitoring WPOnZ zł ARCHITEKTURA DREWNIANA opieka nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych (rpo) 5000 zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

19 Strategy for Malopolska 2011 – /12 MECENAT MAŁOPOLSKI

20 KONKURS OFERT wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym zł MECENAT MAŁOPOLSKI PLUS kontynuacja z 2014 r zł NASZ REGION NASZA SZANSA zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

21 Strategy for Malopolska 2011 – /12 NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

22 Strategy for Malopolska 2011 – /12 Nagroda im. Kazimierza Wyki eseistyka i krytyka literacka zł Nagroda Ars Quearendi promocja i rozwój kultury - projekty Mistrz-Uczeń zł Nagroda im. Mariana Korneckiego ochrona zabytków architektury drewniane zł Nagroda im. Stanisława Witkiewicza najlepsze współczesne realizacje architektoniczne zł Nagroda im. Władysława Orkana propagowanie idei regionalizmu zł Nagroda im. Romana Reinfussa osiągniecia w zachowaniu tożsamości regionalnej zł

23 Strategy for Malopolska 2011 – /12 XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego inauguracja zł Promocja środowisk twórczych Projekty: Theatrum miusicum, Unikaty zł PROMOCJA ZJAWISK W KULTURZE

24 Strategy for Malopolska 2011 – /12 PRZEMYSŁY KREATYWNE

25 Strategy for Malopolska 2011 – /12 MIASTO KREATYWNE 2 architektura miejska, rewitalizacja – kreatywny start up / Zabłocie – Tarnów zł REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY wraz z obszarami wspierającymi zł 3 KORONY. MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA realizowane wspólnie z KBF, TVP Kraków, PISF zł

26 Strategy for Malopolska 2011 – /12 MIĘDZYNARODOWY OBIEG KULTURY

27 WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI PARTNERSKIMI Region Rhone Alpes / Francja [prezentacja twórców i sztuki współczesnej z Małopolski], Obwód Lwowski / Ukraina [warsztaty konserwatorskie, strefa etno-rzemiosła, warsztaty kreatywne dla muzealników], Region Kluż / Rumunia [sztuka aktualna z Małopolski], Samorządowy Kraj Preszowski [dziedzictwo kulturowe Karpat, konferencja Kontakt. Przenikanie. Pogranicze bez granic – Etnografia], Region Istria / Chorwacja [Miasta kulturotwórcze] zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

28 Strategy for Malopolska 2011 – /12 WSPARCIE FUNKCJI LOKALNYCH CENTRÓW KULTURY

29 WSPÓŁPRACA Z GMINĄ OLKUSZ Galeria Sztuki BWA w Olkuszu zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIECHÓW Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIASTA TARNOWA Galeria BWA Tarnów/ Małopolska Fundacja Sztuki Współczesnej zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

30 WSPÓŁPRACA Z POWIATEM GORLICKIM Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW Muzeum Armii Krajowej im. F. Nila zł WSPÓŁPRACA Z MKiDN oraz Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki Europejskie Centrum Kultury im. K. Pendereckiego w Lusławicach zł MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem/Myślenice zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

31 MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA + KONTYNUACJA, konkurs dla jst województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” zł KINO CYFROWE_PLUS konkurs dla jst województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach programów dotacyjnych skierowanych na tworzenie, modernizację i cyfryzację kin (np. rządowego Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury Kultury” oraz Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Program Rozwoju Kin) zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

32 Strategy for Malopolska 2011 – /12 ROZWÓJ REGIONALNYCH INSTYTUCJI KULTURY

33 WSPARCIE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, zł PRZEPIS NA DOBRĄ EKSPOZYCJĘ zmiany i przemiany ekspozycji w muzeach Województwa Małopolskiego zł SYSTEMY EFEKTYWNOŚCI /WDROŻENIE podnoszenie kompetencji kadr kultury zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

34 BON KULTURY rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury, w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne 20 instytucji – ponad 75 propozycji zajęć. 75% CENY – 100% KULTURY zł Strategy for Malopolska 2011 – /12

35 Strategy for Malopolska 2011 – /12 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO

36 Strategy for Malopolska 2011 – /12 MONITORING SEKTORA KULTURY wdrażanie i monitorowanie PS Dziedzictwo i Przemysły czasu wolnego, raporty, analizy, badania, wymiana informacji, doświadczeń zł

37 Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas Krzysztof Markiel Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Wiejaczka Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Strategy for Malopolska 2011 – /12


Pobierz ppt "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google