Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku."— Zapis prezentacji:

1 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego Kraków, grudzień 2014

2 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 2/12 WYDATKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA KULTURĘ W LATACH 2002-2014 ORAZ PLAN NA 2015 R.

3 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 3/19 PLAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 r. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan na rok 2015 [dział 921]108 042 624 zł tj. 9,7 % wydatków projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 rok

4 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 4/12

5 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 5/12 INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

6  19  4 Województwo Małopolskie pełni funkcję:  organizatora dla 19 instytucji kultury  współorganizatora dla 4 instytucji kultury Strategy for Malopolska 2011 – 2016 6/12

7 Doda filharmonie Strategy for Malopolska 2011 – 2016 7/12

8 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 8/12

9 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 9/12

10 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 10/12

11 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 11/12

12 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 12/12

13 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 13/12 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRIOCOTEKA 411 072 zł Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 1 146 597 zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie 556 176 zł Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 993 831 zł Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie 560 000 zł Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem 1 000 000 zł Centrum Sztuki Mościce 3 600 000 zł WYDATKI INWESTYCYJNE

14 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 14/12 WSPÓŁPROWADZONE INSTYTUCJE KULTURY

15 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 15/12 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Europejskie Centrum Kultury im. K. Pendereckiego w Lusławicach Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Muzeum Armii Krajowej Muzeum Dwory Kawacjanów i Gładyszów Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego PODAĆ DOTACJE WSPÓŁORGANIZATORÓW

16 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 16/12 OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I OPIEKA NAD REGIONALNYM DZIEDZICTWEM KULTURY

17 PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW MAŁOPOLSKI dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego 3 500 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 17/12

18 WSPARCIE ZADAŃ Z DZIEDZINY OCHRONY ZABYTKÓW Znak Dziedzictwa, Dziedzictwo niematerialne / swojszczyzna, działania marketingowe, monitoring WPOnZ 30 130 zł ARCHITEKTURA DREWNIANA opieka nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych (rpo) 5000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 18/12

19 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 19/12 MECENAT MAŁOPOLSKI

20 KONKURS OFERT wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym 2 000 000 zł MECENAT MAŁOPOLSKI PLUS kontynuacja z 2014 r. 1 000 000 zł NASZ REGION NASZA SZANSA 600 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 20/12

21 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 21/12 NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

22 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 22/12 Nagroda im. Kazimierza Wyki eseistyka i krytyka literacka 18 000 zł Nagroda Ars Quearendi promocja i rozwój kultury - projekty Mistrz-Uczeń 190 000 zł Nagroda im. Mariana Korneckiego ochrona zabytków architektury drewniane 21 000 zł Nagroda im. Stanisława Witkiewicza najlepsze współczesne realizacje architektoniczne 15 000 zł Nagroda im. Władysława Orkana propagowanie idei regionalizmu 14 000 zł Nagroda im. Romana Reinfussa osiągniecia w zachowaniu tożsamości regionalnej 24 000 zł

23 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 23/12 XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego inauguracja 5 000 zł Promocja środowisk twórczych Projekty: Theatrum miusicum, Unikaty 65 000 zł PROMOCJA ZJAWISK W KULTURZE

24 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 24/12 PRZEMYSŁY KREATYWNE

25 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 25/12 MIASTO KREATYWNE 2 architektura miejska, rewitalizacja – kreatywny start up / Zabłocie – Tarnów 30 000 zł REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY wraz z obszarami wspierającymi 600 000 zł 3 KORONY. MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA realizowane wspólnie z KBF, TVP Kraków, PISF 120 000 zł

26 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 26/12 MIĘDZYNARODOWY OBIEG KULTURY

27 WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI PARTNERSKIMI Region Rhone Alpes / Francja [prezentacja twórców i sztuki współczesnej z Małopolski], Obwód Lwowski / Ukraina [warsztaty konserwatorskie, strefa etno-rzemiosła, warsztaty kreatywne dla muzealników], Region Kluż / Rumunia [sztuka aktualna z Małopolski], Samorządowy Kraj Preszowski [dziedzictwo kulturowe Karpat, konferencja Kontakt. Przenikanie. Pogranicze bez granic – Etnografia], Region Istria / Chorwacja [Miasta kulturotwórcze] 165 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 27/12

28 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 28/12 WSPARCIE FUNKCJI LOKALNYCH CENTRÓW KULTURY

29 WSPÓŁPRACA Z GMINĄ OLKUSZ Galeria Sztuki BWA w Olkuszu 150 000 zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIECHÓW Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie 150 000 zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIASTA TARNOWA Galeria BWA Tarnów/ Małopolska Fundacja Sztuki Współczesnej 48 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 29/12

30 WSPÓŁPRACA Z POWIATEM GORLICKIM Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 622 050 zł WSPÓŁPRACA Z GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW Muzeum Armii Krajowej im. F. Nila 1 039 130 zł WSPÓŁPRACA Z MKiDN oraz Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki Europejskie Centrum Kultury im. K. Pendereckiego w Lusławicach 1 000 000 zł MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem/Myślenice 220 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 30/12

31 MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA + KONTYNUACJA, konkurs dla jst województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” 100 000 zł KINO CYFROWE_PLUS konkurs dla jst województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach programów dotacyjnych skierowanych na tworzenie, modernizację i cyfryzację kin (np. rządowego Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury Kultury” oraz Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Program Rozwoju Kin) 100 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 31/12

32 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 32/12 ROZWÓJ REGIONALNYCH INSTYTUCJI KULTURY

33 WSPARCIE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, 1 600 000 zł PRZEPIS NA DOBRĄ EKSPOZYCJĘ zmiany i przemiany ekspozycji w muzeach Województwa Małopolskiego 200 000 zł SYSTEMY EFEKTYWNOŚCI /WDROŻENIE podnoszenie kompetencji kadr kultury 19 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 33/12

34 BON KULTURY rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury, w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne 20 instytucji – ponad 75 propozycji zajęć. 75% CENY – 100% KULTURY 800 000 zł Strategy for Malopolska 2011 – 2016 34/12

35 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 35/12 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM STRATEGICZNYM DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO

36 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 36/12 MONITORING SEKTORA KULTURY wdrażanie i monitorowanie PS Dziedzictwo i Przemysły czasu wolnego, raporty, analizy, badania, wymiana informacji, doświadczeń 30 000 zł

37 Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas Krzysztof Markiel Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Wiejaczka Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Strategy for Malopolska 2011 – 2016 37/12


Pobierz ppt "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK Komisje Sejmiku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google