Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji
„OD WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DO ZYSKU” MOICH 10 ZASAD SKUTECZNEJ KOMERCJALIZACJ Witold Załęski Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Kraków, r.

2 Kilka słów o sobie W 1991 roku zacząłem wykonywać nie znany wówczas zawód konsultanta biznesowego W latach jako ekspert międzynarodowego konsorcjum uruchamiałem pierwszy w Polsce program wspierający przedsiębiorczość – Program Inicjatyw Lokalnych Phare Od tamtego czasu brałem czynny udział w programowaniu, realizacji i ewaluacji wszystkich ważniejszych programów pomocy dla MSP W 1997 roku wraz z kilkunastoma koleżankami i kolegami założyłem Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych a w dwa lata później Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Jestem członkiem władz funduszu seed capital Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji. Dysponujemy kapitałem inwestycyjnym na poziomie około 50 mln zł.

3 kreowanie nowości kreowanie wartości Czym jest innowacja ?
Innovatio (łac. odnowienie) Innowacja nierozłącznie wiąże się ze zmianą, nowością, reformą, działalnością nowatorską Za innowacje uważa się nowe fakty, procesy, zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym Innowacja ma dwa wymiary: kreowanie nowości kreowanie wartości 3

4 Walizkowa toaleta – jest nowość, ale czy jest wartość?
Co nie jest innowacją ? Walizkowa toaleta – jest nowość, ale czy jest wartość? 4

5 Pojęcie innowacji – podejście biznesowe (P. Drucker)
Zmienność ->szanse ->innowacje Przedsiębiorczość polega na aktywnym podejściu do szans - ich wykorzystywaniu i unikaniu zagrożeń: celem wprowadzania zmian jest określona korzyść ekonomiczna kluczowe znaczenie mają innowacje służące zwiększeniu konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarcze Innowacje definiowane są jako pomyślna ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów 5

6 Schumpeter, czyli cesarzowi co cesarskie !
Ambicją Schumpetera było zostanie największym ekonomistą na świecie, najlepszym jeźdźcem w Austrii i najlepszym kochankiem w Wiedniu. Później powiedział, że spełnił dwa warunki z trzech, należy przy tym dodać że na koniu jeździł słabo. Do historii jednak przeszedł jako pierwszy ekonomista badający istotę innowacji 6

7 Innowacje w technice (technologiczne)
Fale innowacji - Schumpeter (1942) 7

8 MOICH 10 zasad skutecznej komercjalizacji
Genialne pomysły nie biorą się z niczego – zajmuj się tym na czym się rzeczywiście znasz! Wykształcenie kierunkowe nie jest warunkiem wystarczającym, ale przeważnie koniecznym. Sam pomysł jest w oczach świata wart mniej niż papier, na którym został zapisany, więc zanim się nim podzielisz ze światem, sprawdzaj, badaj i analizuj. Nie licz na iluminację lecz na siłę dowodów. 8

9 MOICH 10 zasad skutecznej komercjalizacji
Pamiętaj, że podobno świat wciąż istnieje tylko dlatego, że jedynie 10% genialnych pomysłów jest wdrażanych w życie. Sam genialny pomysł (nawet jeśli rzeczywiście jest genialny, a to rzadkość) nie jest zatem żadną gwarancją sukcesu. Czasem słabe pomysły odnoszą sukces, a genialne nie mogą się przebić. Miej tego świadomość! Poza nielicznymi przypadkami musisz zdecydować, czy chcesz być badaczem, czy biznesmenem. Niestety, te dwie funkcje najczęściej się wykluczają. Co gorsza, obie wymagają nieco innych kwalifikacji. 9

10 MOICH 10 zasad skutecznej komercjalizacji
Nie licz na to, że ktoś będzie wdrażał Twój pomysł. Nikt poza Tobą nie będzie w niego wierzył w sposób wystarczający. To Ty musisz swoją postawą i ciężką pracą udowadniać światu, że pomysł jest wart zachodu. Nie bój się utraty kontroli nad pomysłem. Każdy pomysł żyje w obecnej gospodarce krótko. Jeśli wymyśliłeś coś rzeczywiście ciekawego, to wartością nie jest Twój pomysł, a Twoja głowa 10

11 MOICH 10 zasad skutecznej komercjalizacji
We współczesnej gospodarce droga od genialnego prototypu do sukcesu rynkowego jest czasami trudniejsza, niż droga do genialnego prototypu. Wielcy rządzący rynkiem nie pozostaną bezczynni. Najtrudniej wdrażać genialne wynalazki na rynku klienta masowego. Wejście na taki rynek z pozycji MSP jest niemal niemożliwe. Szukaj nisz rynkowych, albo szukaj wsparcia wielkich graczy. 11

12 MOICH 10 zasad skutecznej komercjalizacji
Pamiętaj, że fale Schumpetera się skracają. Oznacza to, że z każdym rokiem mamy coraz mniej czasu na proces wdrażania innowacji. One – po prostu – coraz szybciej się starzeją. Nie masz więc czasu. Działaj rozważnie, ale szybko. We współczesnej gospodarce nie ma rozwiązań, które dają długotrwałą przewagę rynkową. Nie wierz więc, że Twoje rozwiązanie „ustawi Cię” na całe życie. Konkurencja skorzysta z Twoich doświadczeń i szybko Cię dogoni (w taki lub inny sposób). Musisz więc nastawić się na proces innowacji ciągłej. Nic nie jest wynalezione raz na zawsze! 12

13 Główne przyczyny odrzucania pomysłów przez inwestorów
Przyczyny odrzucenia wniosków o finansowanie start-upów Procent przypadków Projektodawca przedstawia pomysł oczekując jego realizacji w nadmiernym wymiarze przez inwestora wg zasady: „Ja wymyśliłem ty wykonaj i podziel się zyskiem” 70% Pomysłodawca posiada zbyt powierzchowne rozpoznanie projektu 60% Projektodawca nie przedkłada adekwatnych do swych możliwości zabezpieczeń przed ryzykiem inwestora Projekt nie jest wystarczająco innowacyjny i konkurencyjny 35% Wnioskujący znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej Projektodawca nie potwierdził w przeszłości należytej etyki działań 30% Projektodawca nie zabezpiecza materialnego wkładu własnego do projektu Projektodawca nie akceptuje proponowanych proporcji pomiędzy ryzykiem inwestycji a zyskiem dla inwestora 20% Projektodawca nie posiada należytych kompetencji dla realizacji pomysłu Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz i obserwacji


Pobierz ppt "Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google