Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK W SOKOŁOWIE PODLASKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK W SOKOŁOWIE PODLASKIM."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK W SOKOŁOWIE PODLASKIM

2 ODBIORCY: RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓSTR SALEZJANEK W SOKOŁOWIE PODLASKIM

3 Podstawa prawna: Paragraf 34 Statutu Przedszkola Niepublicznego Sióstr

4 MISJA PRZEDSZKOLA: „W YCHOWYWAĆ NA DOBRYCH CHRZEŚCIJAN I UCZCIWYCH OBYWATELI ” ŚW. J AN B OSKO

5 Przedszkole jest placówką otwartą dla wszystkich dzieci, bez względu na wyznanie rodziców (prawnych opiekunów), ale warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest akceptacja przez rodziców katolickiego charakteru placówki i wynikających z niego działań wychowawczo–dydaktycznych.

6 Rekrutacja dzieci – kandydatów do przedszkola odbywa się od stycznia roku poprzedzającego nowy rok szkolny. Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny przyjmuje dyrektor przedszkola.

7 Rodzice dzieci – kandydatów do przedszkola mogą pobrać Kartę dziecka od pierwszego dnia roboczego po 1 stycznia i wypełnioną składają u dyrektora przedszkola oraz odbywają rozmowę z dyrektorem w ustalonym terminie.

8 Rodzice dzieci 3, 4 i 5 letnich uczęszczających do przedszkola dokonują potwierdzenia uczęszczania dziecka poprzez ponowne złożenie karty na nowy rok szkolny

9 Kartę dziecka, w razie potrzeby, należy uzupełnić o niezbędne orzeczenia lekarskie i aktualne informacje.

10 O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie liczby miejsc organizacyjnych, decyzji rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz rozmowy kwalifikacyjnej, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola wszystkich dzieci z uwzględnieniem specyfiki placówki.

11 Pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola oraz rodzeństwo byłych wychowanków przedszkola.

12 Dyrektor sporządza listę dzieci przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową, na której znajdują się dzieci nie przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc. Lista rezerwowa znajduje się u dyrektora przedszkola.

13 Rezygnację z przedszkola należy złożyć u dyrektora na piśmie.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK W SOKOŁOWIE PODLASKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google