Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Konieczna Klasa II LO. Co to jest dwururka? a) dawna nazwa naczynia używanego do podawania zup b) śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach c)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Konieczna Klasa II LO. Co to jest dwururka? a) dawna nazwa naczynia używanego do podawania zup b) śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach c)"— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Konieczna Klasa II LO

2 Co to jest dwururka? a) dawna nazwa naczynia używanego do podawania zup b) śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach c) nazwa tańca, który szlachta wykonywała przed ucztą Kliknij na poprawną odpowiedź : B B A A C C Gra ż yna Szapo ł owska w roli Telimeny

3 DOBRA ODPOWIEDŹ Gratulacje! Kliknij, by przejść do następnego slajdu W roli Zosi Alicja Bachleda-Curuś

4 ZŁA ODPOWIEDŹ Gerwazy się zasmucił Może spróbujesz jeszcze raz? Kliknij, aby przejść do następnego slajdu Kliknij, aby powtórnie wybrać odpowiedź W roli Gerwazego Daniel Olbrychski

5  Polowanie w „Panu Tadeuszu” jest sposobnością, by wykazać się umiejętnościami, zdobyć szacunek i wzbudzić podziw.  W polowaniu uczestniczą właściwie wszyscy mężczyźni, dwór pustoszeje. Uczestnicy zbierają się wcześnie rano, wzywani przez odgłosy trąb i rogów.  Szlachcice wsiadają na konie, prowadzą psy myśliwskie (charty, ogary), u boku mają strzelby (nazywane flintami, dwururkami, fuzjami). dubeltówka «śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach» [1]

6  Polowaniu przewodniczy jeden człowiek znający się na łowach – w Księdze IV jest to Wojski.  Uczestnicy puszczają psy w puszczę, zachęcając je okrzykami np. „Wyczha!”  Następnie nasłuchują, czy psy wpadły na trop – jest to prawdopodobnie jedyny moment, w którym między szlachcicami panuje względna cisza.  Gdy psy zaczynają ujadać, ruszają w puszczę, mimo wyraźnego zakazu Wojskiego, który chciał wszystko dokładnie zaplanować.

7  Wojski odgrywa koncert na rogu.  W atmosferze ogólnej rado ś ci rozpala si ę ognisko, przygotowuj ą c jedzenie.  S ę dzia wznosi toast (za miasto Gda ń sk), pij ą c likwor razem z uczestnikami polowania.  Wszyscy wracaj ą do Soplicowa konno, zabity nied ź wied ź jedzie na wozie.  Nast ę puje podzia ł ł upów – skóry, mi ę sa nied ź wiedzia – jest to trofeum, sposób ukoronowania cz ł owieka, który zabi ł zwierz ę i wykorzysta ł swoje zdolno ś ci ł owieckie najlepiej.

8  Celem wszystkich jest zabicie zwierz ę cia.  Polowanie to doskona ł a sposobno ść do zaprezentowania swojej si ł y, odwagi i zdolno ś ci my ś liwskich.  Wycofanie si ę oznacza ł o ucieczk ę, brak odwagi - najgorsze, co mo ż na by ł o szlachcie zarzuci ć – nie by ł o to zachowanie honorowe, by ł o wr ę cz pot ę piane. „Bo na Litwie kto ź wierza wypu ś ci z ob ł awy, / d ł ugo musi pracowa ć, nim poprawi s ł awy”  Polowanie budzi w szlachcie rozmaite uczucia – nadziej ę, trwog ę, rado ść, ch ęć wspó ł zawodnictwa, zniecierpliwienie, poczucie dumy, wstyd.  Polowanie jednoczy i tworzy wi ę zi pomi ę dzy szlacht ą,

9 Czego nie przystoi robić podczas uczty?  rozmawiać o polowaniach  wznosić toastów  milczeć Kliknij na poprawną odpowiedź: B B A A C C

10 DOBRA ODPOWIEDŹ Gratulacje! Kliknij, by przejść do następnego slajdu

11 ZŁA ODPOWIEDŹ Gerwazy jest niepocieszony. Spróbujesz jeszcze raz? Kliknij, aby przejść do następnego slajdu Kliknij, aby powtórnie wybrać odpowiedź

12 „Więc Sędzia jego puchar i swój kielich nalał, I dalej mówił: «Grzeczność nie jest rzeczą małą: Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało, Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje: Jak na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali, Musim kogoś posadzić na przeciwnej szali” Grzeczność jest poważaną wartością – świadczy o dobrym wychowaniu, które stawia się na równi z wykształceniem. Uprzejmość wyraża się w zależności od wieku, tradycji i pozycji: Dzieci wobec rodziców Mąż wobec żony Pan wobec sług Młodzi mężczyźni wobec kobiet

13  Na posi ł ek wzywa dzwon.  Go ś cie wchodz ą do sali w okre ś lonym porz ą dku – staj ą w kole. Równie ż po zako ń czeniu uczty wychodz ą w okre ś lonym porz ą dku.  Przy stole zajmuje si ę okre ś lone miejsce – przydzia ł zale ż y od wieku i sprawowanego urz ę du.  Na pierwszym miejscu s ą go ś cie, im bli ż ej gospodarza siedz ą, tym s ą wa ż niejsi.  Przed uczt ą odmawiano modlitw ę.  Posi ł ek zaczyna si ę razem, czeka si ę, a ż wszyscy si ę zbior ą.  Przystoi m ł odym podawa ć dania kobietom, nalewa ć im napoje i zabawia ć rozmow ą.  G ł os mia ł ten, który zadzwoni ł w tabakierk ę.  Wznoszenie toastów by ł o na porz ą dku dziennym.

14 Uczta jest sposobnością, by pokazać grzeczność, hojność i gościnność gospodarza. Dobre wychowanie jest stawiane na równi z wykształceniem. Szacunek dla tradycji, patriotyzm, pielęgnowanie obyczajów polskich. Nie przystoi milczeć w czasie uczty – posiłek jest spotkaniem towarzyskim i możliwością wzajemnego poznania się.

15 Co wręczyła Tadeuszowi Telimena?  niezapominajkę  klucz  szkic Kliknij na poprawną odpowiedź: B B A A C C

16 DOBRA ODPOWIEDŹ Gratulacje! Kliknij, by przejść do następnego slajdu

17 ZŁA ODPOWIEDŹ Gerwazy się zasmucił Może spróbujesz jeszcze raz? Kliknij, aby przejść do następnego slajdu Kliknij, aby powtórnie wybrać odpowiedź

18 Telimena i Tadeusz – umizgi: Telimena – bawi się wachlarzem - poprawia ubranie - bawi się włosami - przygląda się Tadeuszowi - śmiało zaczyna rozmowę Tadeusz – prawi jej komplementy - żarty - sprzeczki - szeptają - udają przed innymi, że nic pomiędzy nimi nie ma

19  Umizgi bohaterów tworzą wątek miłosny w „Panu Tadeuszu”. Czasem trudno z zewnątrz ocenić, co dzieje się pomiędzy bohaterami i kto czuje do kogo prawdziwą miłość, więc nie dziwne jest, że i sami zakochani nie wiedzą, jak się zachowywać.  Na przykładzie Tadeusza i Telimeny możemy dostrzec fakt, że bohaterowie nie okazują sobie uczuć otwarcie, skradają się do siebie. Jest to na swój sposób komiczne i przypomina współczesne komedie romantyczne oraz telenowele, w których nikt nikomu nie mówi, co czuje, z czego wynikają zabawne sytuacje oraz niemalże nierozwiązywalne konflikty.

20  Dobrze oddają to słowa Hrabiego, które wypowiada w ostatniej Księdze: „Dwa serca, pałające na dwóch końcach ziemi, Rozmawiają jak gwiazdy promieńmi drżącemi; Kto wie! może dlatego ziemia tak do słońca Dąży, i tak jest zawsze miłą dla miesiąca, Że wiecznie patrzą na się i najkrótszą drogą Biegą do siebie — ale zbliżyć się nie mogą!”

21  http://sjp.pwn.pl/ http://sjp.pwn.pl/  „Pan Tadeusz”, Adam Mickiewicz Księga IV, I, XII, odwołania do całości  Zdjęcia z ekranizacji Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”

22 ALEKSANDRA KONIECZNA II LO


Pobierz ppt "Aleksandra Konieczna Klasa II LO. Co to jest dwururka? a) dawna nazwa naczynia używanego do podawania zup b) śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach c)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google