Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola i znaczenie giełdy w procesie budowy rynku gazu w Polsce Beata Wittmann, TGE S.A. Międzyzdroje, 13 maja 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola i znaczenie giełdy w procesie budowy rynku gazu w Polsce Beata Wittmann, TGE S.A. Międzyzdroje, 13 maja 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola i znaczenie giełdy w procesie budowy rynku gazu w Polsce Beata Wittmann, TGE S.A. Międzyzdroje, 13 maja 2014 r.

2 2 TGE – kim jesteśmy TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa, jako niezbędny element liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Od lutego 2012 roku TGE jest własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE: jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce – stały nadzór KNF prowadzi rynki: energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych od grudnia 2010 roku prowadzi market coupling ze Szwecją. Trwają prace mające na celu włączenie się do rynku NWE w ramach mechanizmu Price Coupling of Regions TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa, jako niezbędny element liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Od lutego 2012 roku TGE jest własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE: jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce – stały nadzór KNF prowadzi rynki: energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych od grudnia 2010 roku prowadzi market coupling ze Szwecją. Trwają prace mające na celu włączenie się do rynku NWE w ramach mechanizmu Price Coupling of Regions Przejrzysty mechanizm funkcjonowania giełdy powoduje, że cena towaru zależy tylko i wyłącznie od układu sił podaży i popytu w danym momencie

3 3 Otoczenie rynkowe TGE

4 4 Kto może zostać członkiem giełdy? Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną Odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, będące osobami prawnymi Towarowe domy maklerskie oraz domy maklerskie Zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi Spółki handlowe niebędące towarowymi domami maklerskimi, prowadzące działalność, polegającą na nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną Odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, będące osobami prawnymi Towarowe domy maklerskie oraz domy maklerskie Zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi Spółki handlowe niebędące towarowymi domami maklerskimi, prowadzące działalność, polegającą na nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych

5 5 5 Jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji Ustalenie obiektywnych rynkowych cen energii Jednakowy dostęp do informacji rynkowych Bezpieczeństwo zawierania transakcji - nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Bezpieczeństwo rozliczeń transakcji - licencjonowana Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Nowoczesna i bardzo prosta w obsłudze aplikacja do składania zleceń - CONDICO Trade na licencji NASDAQ OMX Jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji Ustalenie obiektywnych rynkowych cen energii Jednakowy dostęp do informacji rynkowych Bezpieczeństwo zawierania transakcji - nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Bezpieczeństwo rozliczeń transakcji - licencjonowana Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Nowoczesna i bardzo prosta w obsłudze aplikacja do składania zleceń - CONDICO Trade na licencji NASDAQ OMX Korzyści wynikające z członkostwa w TGE S.A.

6 6 27 aktywnych uczestników rynku (Zleceniodawcy Usługi Przesyłowej) –Bezpośrednio działających: 13 podmiotów a) na RDNg: 12 podmiotów b) na RTT w zakresie instrumentów terminowych na gaz 13 podmiotów –Działających przez Domy Maklerskie: 14 podmiotów. Uczestnicy Rynku Gazu na TGE S.A. Członkami RTT w zakresie gazu są m.in.: ENEA Trading, Energia dla firm, Fortum Power and Heat Polska, Inter Energia, PGE Polska Grupa Energetyczna, PKP Energetyka, NOBLE Securities.

7 7 Członkostwo w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) Od 2010 r. IRGiT rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach TGE IRGiT gwarantuje bezpieczeństwo transakcji zawieranych na TGE: jedna strona transakcji zawsze otrzyma zakontraktowany towar giełdowy, druga zaś należne środki finansowe W przypadku niewypłacalności jednej strony Izba, dzięki zarządzaniu systemem depozytów, zapewnia pełne rozliczenie finansowe zgodnie ze specyfikacją zawartej transakcji Od 2010 r. IRGiT rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach TGE IRGiT gwarantuje bezpieczeństwo transakcji zawieranych na TGE: jedna strona transakcji zawsze otrzyma zakontraktowany towar giełdowy, druga zaś należne środki finansowe W przypadku niewypłacalności jednej strony Izba, dzięki zarządzaniu systemem depozytów, zapewnia pełne rozliczenie finansowe zgodnie ze specyfikacją zawartej transakcji

8 Depozyty zabezpieczające w IRGiT Rodzaje zabezpieczeń pieniężneniepieniężne gwarancje bankowe uprawnienia do emisji prawa majątkowe Izba akceptuje różne rodzaje zabezpieczeń Zabezpieczenia pieniężne Zabezpieczenia niepieniężne do 90% depozytów zabezpieczających w przypadku gwarancji bankowych do 65% w przypadku praw majątkowych i uprawnień do emisji do 50% dla zabezpieczenia dziennego limitu transakcyjnego TGE planuje przeniesienie do IRGiT zabezpieczeń związanych z zawarciem umowy przesyłową z OGP GAZ- SYSTEM. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów związanych z uczestnictwem na TGE

9 Umowa pomiędzy TGE a GAZ-SYSTEM TGE w wyniku transakcji zawartych na giełdzie gazu zgłasza do GAZ-SYSTEM nominacje w imieniu i na rzecz Zleceniodawców Usługi Przesyłowej Członkowie Giełdy mogą zgłosić transakcje zawarte na TGE do fizycznej realizacji przez GAZ-SYSTEM, pod warunkiem zawarcia umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. Umowa z GAZ-SYSTEM, wraz z odpowiednim przydziałem zdolności dla punktu wirtualnego powiązanego z giełdą, jest niezbędnym elementem udziału w giełdzie gazu na TGE S.A. TGE w wyniku transakcji zawartych na giełdzie gazu zgłasza do GAZ-SYSTEM nominacje w imieniu i na rzecz Zleceniodawców Usługi Przesyłowej Członkowie Giełdy mogą zgłosić transakcje zawarte na TGE do fizycznej realizacji przez GAZ-SYSTEM, pod warunkiem zawarcia umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. Umowa z GAZ-SYSTEM, wraz z odpowiednim przydziałem zdolności dla punktu wirtualnego powiązanego z giełdą, jest niezbędnym elementem udziału w giełdzie gazu na TGE S.A.

10 Rynek Dnia Następnego gazu – RDNg przedmiotem obrotu jest gaz (wysokometanowy typu E) notowania ciągłe od 8:00 do 12:30 instrument typu GAS_BASE_DD-MM-RRRR 1 kontrakt odpowiada dostawie 1 MWh gazu w każdej godzinie dnia dostawy (kolejne godziny począwszy od godziny od 06:00 dnia bieżącego do 06:00 dnia następnego) cena minimalna: 0,01 zł, cena maksymalna: 1.500,00 zł do portfeli Członków Giełdy przyporządkowane są kody Zleceniodawcy Usługi Przesyłowej rozliczenie następuje poprzez fizyczną dostawę gazu Giełda zgłasza OSP transakcje do wykonania zgłoszenie transakcji do wykonania odbywa się w dniu poprzedzającym datę dostawy poprzez przekazanie listy sald transakcji (RTT+RDNg) z podziałem na kody Zleceniodawcy Usługi Przesyłowej

11 Rynek Terminowy Towarowy notowania ciągłe od 8:00 do 14:00 w dni robocze, aukcje rozliczenie następuje poprzez fizyczną dostawę gazu NA RTT dostępne są instrumenty miesięczne (GAS_BASE_M), kwartalne (GAS_BASE_Q), roczne (GAS_BASE_Y) oraz sezonowe (GAS_BASE_S-S, GAS_BASE_S-W) Instrumenty roczne i kwartalne podlegają podziałowi w następujący sposób: instrument roczny - na cztery kwartalne instrument kwartalny - na trzy miesięczne

12 Aukcje gazu przeprowadzane są na wniosek oferenta zaakceptowany przez Zarząd TGE wniosek może zostać złożony najpóźniej 7 dni przed terminem we wniosku, wycofany – najpóźniej 2 dni przed terminem, zaktualizowany o nowy limit ceny – najpóźniej 1 dzień przed terminem Min. limit: 100 kontraktów limit ceny nie jest podawany przez TGE do publicznej wiadomości uczestnicy aukcji mogą składać zlecenia kupna (aukcja sprzedaży) lub sprzedaży (aukcja kupna) w rozstrzygniętej aukcji ceną transakcyjną jest cena podana w zleceniu uczestnika aukcji przeprowadzane są na wniosek oferenta zaakceptowany przez Zarząd TGE wniosek może zostać złożony najpóźniej 7 dni przed terminem we wniosku, wycofany – najpóźniej 2 dni przed terminem, zaktualizowany o nowy limit ceny – najpóźniej 1 dzień przed terminem Min. limit: 100 kontraktów limit ceny nie jest podawany przez TGE do publicznej wiadomości uczestnicy aukcji mogą składać zlecenia kupna (aukcja sprzedaży) lub sprzedaży (aukcja kupna) w rozstrzygniętej aukcji ceną transakcyjną jest cena podana w zleceniu uczestnika aukcji Aukcje - możliwość zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz w systemie aukcji. Jest to dodatkowa opcja handlu paliwem na TGE dla miesięcznych, kwartalnych i rocznych instrumentów terminowych.

13 Rynek gazu na TGE – wolumeny w MWh Rynek Terminowy Towarowy gazu – RTTg Rynek Dnia Następnego gazu - RDNg

14 Rynek gazu – warunki rozwoju Rozwój infrastruktury – nowe gazociągi, interkonektory, terminal LNG Polska po ukończeniu planowanych inwestycji i uruchomieniu dostaw gazu z terminala LNG w Świnoujściu oraz dostaw z interkonektorów w Lasowie, Cieszynie i Mallnow ma szansę być najbardziej zdywersyfikowanym rynkiem ze wszystkich krajów z obszaru Grupy Wyszehradzkiej. Od 11 września 2013 r. – obowiązek sprzedaży gazu poprzez giełdę – ewolucyjny proces od 30 proc. do 55 proc. Rozwój infrastruktury – nowe gazociągi, interkonektory, terminal LNG Polska po ukończeniu planowanych inwestycji i uruchomieniu dostaw gazu z terminala LNG w Świnoujściu oraz dostaw z interkonektorów w Lasowie, Cieszynie i Mallnow ma szansę być najbardziej zdywersyfikowanym rynkiem ze wszystkich krajów z obszaru Grupy Wyszehradzkiej. Od 11 września 2013 r. – obowiązek sprzedaży gazu poprzez giełdę – ewolucyjny proces od 30 proc. do 55 proc. do końca 2013 r. 30% w 2014 r. 40% od 1.01.2015 r. 55%

15 Realizacja giełdowego obligo gazowego Obligo gazowe zostało wprowadzone jako sprawdzony środek zaradczy wobec podmiotu nadużywającego pozycji dominującej. Polska sprawdziła skuteczność obowiązku sprzedaży za pośrednictwem giełdy na rynku energii elektrycznej i ten test wypadł bardzo dobrze. Przy rocznej produkcji energii elektrycznej w Polsce oscylującej wokół 160 TWh w 2010 r., na TGE obracano 50% wolumenu krajowej produkcji wypełniając obligo, na które składało się podstawowe 15% i dodatkowo 100% KDT. Obligo gazowe zostało wprowadzone jako sprawdzony środek zaradczy wobec podmiotu nadużywającego pozycji dominującej. Polska sprawdziła skuteczność obowiązku sprzedaży za pośrednictwem giełdy na rynku energii elektrycznej i ten test wypadł bardzo dobrze. Przy rocznej produkcji energii elektrycznej w Polsce oscylującej wokół 160 TWh w 2010 r., na TGE obracano 50% wolumenu krajowej produkcji wypełniając obligo, na które składało się podstawowe 15% i dodatkowo 100% KDT. W 2013 roku, obrót energią oscylował już na poziomie 109% wolumenu krajowej produkcji, co pokazuje że rynek, który w początkowym okresie obowiązywania obliga i obrotu poprzez giełdę był do niego negatywnie nastawiony teraz wykorzystuje tą formę obrotu dla całego wyprodukowanego wolumenu.

16 Rynek gazu – warunki rozwoju Rozwój strony popytowej, w tym np. Zwolnienie z długoterminowych kontraktów poprzez Zmiana umów, wprowadzenie elastyczności kontraktowych, Odejście od zasady ToP, wprowadzenie częściowej możliwości zmiany sprzedawcy Wprowadzenie punktu wirtualnego do umów z największymi klientami (zużycie gazu pow. 25 mln m3/rok) Deregulacja cen gazu dla klientów instytucjonalnych docelowo całkowite zniesienie regulacji taryf dla gazu Dywersyfikacja dostaw – konkurencja cenowa Rozwój strony popytowej, w tym np. Zwolnienie z długoterminowych kontraktów poprzez Zmiana umów, wprowadzenie elastyczności kontraktowych, Odejście od zasady ToP, wprowadzenie częściowej możliwości zmiany sprzedawcy Wprowadzenie punktu wirtualnego do umów z największymi klientami (zużycie gazu pow. 25 mln m3/rok) Deregulacja cen gazu dla klientów instytucjonalnych docelowo całkowite zniesienie regulacji taryf dla gazu Dywersyfikacja dostaw – konkurencja cenowa

17 TGE S.A. na europejskim rynku CEEGEX CEGH PolPX OTE EEX Giełdy gazu ziemnego w Europie Środkowo-Wschodniej Cele utworzenia giełd: Niższe ceny Konkurencyjny rynek Dywersyfikacja portfeli dostaw Rośnie rola rynkowej indeksacji w kontraktach Wg raportu The Oxford Instititue For Energy Studies z 2012 r. 42 % wszystkich dostaw do Europy realizowano w ramach kontraktów indeksowanych do cen rynkowych Cele utworzenia giełd: Niższe ceny Konkurencyjny rynek Dywersyfikacja portfeli dostaw Rośnie rola rynkowej indeksacji w kontraktach Wg raportu The Oxford Instititue For Energy Studies z 2012 r. 42 % wszystkich dostaw do Europy realizowano w ramach kontraktów indeksowanych do cen rynkowych

18 18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Rola i znaczenie giełdy w procesie budowy rynku gazu w Polsce Beata Wittmann, TGE S.A. Międzyzdroje, 13 maja 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google