Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do not put content in the brand signature area. Do not put content in the Brand Signature area 1 Struktura mocy osiągalnej netto w Polsce w podziale na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do not put content in the brand signature area. Do not put content in the Brand Signature area 1 Struktura mocy osiągalnej netto w Polsce w podziale na."— Zapis prezentacji:

1 Do not put content in the brand signature area

2 Do not put content in the Brand Signature area 1 Struktura mocy osiągalnej netto w Polsce w podziale na rodzaj paliwa Źródło: ARE S.A., Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030.

3 Do not put content in the Brand Signature area 2 Prognoza produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwo gazowe (TWh) Źródło: ARE S.A., Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030. 20102015202020252030 Elektrownie Gazowe02,82,22,93,1 Elektrociepłownie gazowe 4,57,010,813,712,1 Razem4,59,813,016,615,2

4 Do not put content in the Brand Signature area 3 Gaz ziemny czy węgiel kamienny? Gaz ziemnyWęgiel kamienny Koszt budowy 1MWeok. 0,8-0,95 mln EURok. 1,5-1,6 mln EUR Okres budowy blokuok. 3 latok. 5 lat Okres eksploatacjiok. 25 latok. 35 lat Jednostkowe koszty paliwa w przeliczeniu na 1 MWh energii elektrycznej ok. 175 PLNok. 128 PLN Emisja CO 2 przy produkcji 1 MWh energii elektrycznej 341 kg752 kg Elastyczność działaniawysokaniska

5 Do not put content in the Brand Signature area 4 Ryzyka związane z inwestycjami w energetyce gazowej Relacja kosztu wytworzenia energii elektrycznej w oparciu o gaz ziemny i węgiel kamienny: Niepewność co do kosztów związanych z emisją CO 2, Możliwość obligatoryjnego wprowadzenia technologii CCS – wychwytywania i składowania CO 2, Zmienna cena gazu ziemnego w relacji do węgla kamiennego oraz energii elektrycznej; Zmieniające się regulacje prawne w obszarze energetyki i gazownictwa; Konieczność podpisywania długoterminowych umów na dostawy surowca (formuła take-or-pay), przy obowiązujących na rynku krótkoterminowych kontraktach na sprzedaż energii elektrycznej;

6 Do not put content in the Brand Signature area 5 Szacunkowa wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych 50 mld PLN

7 Do not put content in the Brand Signature area 6 Finansowanie bankowe Finansowanie bilansoweFinansowanie projektowe Udzielane w oparciu o dotychczasową działalność Finansowanie dla nowego lub wydzielonego projektu Okres kredytowania wynosi 5-7 lat Okres kredytowania wynosi 8-15 lat i jest powiązany z przepływami generowanymi przez projekt Większa elastyczność Bardziej restrykcyjna dokumentacja nakładająca liczne ograniczenia na kredytobiorcę Niższy koszt finansowaniaWyższy koszt finansowania Pełen regres do sponsora projektu Ograniczony lub brak regresu do sponsora projektu.

8 Do not put content in the Brand Signature area 7 Ograniczenia sektora bankowego Limity koncentracji wynikające z Prawa bankowego; Ograniczenia wynikające z Nowej Umowy Kapitałowej – Bazylea II; Planowane wdrożenie nowych przepisów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych – Bazylea III; Dywersyfikacja portfela kredytowego.

9 Do not put content in the Brand Signature area 8 Inne zewnętrzne źródła finansowania Rynek papierów dłużnych; Instytucje multilateralne, takie jak: EBOiR, EBI, NIB; Środki pomocowe z funduszy unijnych.

10 Do not put content in the Brand Signature area 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Do not put content in the brand signature area. Do not put content in the Brand Signature area 1 Struktura mocy osiągalnej netto w Polsce w podziale na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google