Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowe ż ycie jest wa ż ne dla ka ż dego cz ł owieka. Warunkuje je zarówno prawid ł owe od ż ywianie jak i aktywno ść fizyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowe ż ycie jest wa ż ne dla ka ż dego cz ł owieka. Warunkuje je zarówno prawid ł owe od ż ywianie jak i aktywno ść fizyczna."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowe ż ycie jest wa ż ne dla ka ż dego cz ł owieka. Warunkuje je zarówno prawid ł owe od ż ywianie jak i aktywno ść fizyczna.

2 PRAWID Ł OWE OD Ż YWIANIE  Podstawy prawid ł owego od ż ywiania przedstawia nam piramida ż ywieniowa. Informuje nas o tym ile porcji danego produktu powinno znale źć si ę w codziennym posi ł ku.

3

4 Piramida informuje nas ż e nale ż y je ść produkty w ę glowodanowe z jak najmniej przetworzonych m ą k gruboziarnistych, a tak ż e kasze, gryczan ą i j ę czmienn ą. To najlepsze ź ród ł a skrobi i b ł onnika. W codziennym menu powinny tak ż e znale źć si ę t ł uszcze ro ś linne, a wi ę c oliwa z oliwek oraz ró ż nego rodzaju oleje. Dostarczaj ą nam niezb ę dnych nienasyconych kwasów t ł uszczowych, zw ł aszcza omega-6 i omega-3, które mo ż emy czerpa ć jedynie z po ż ywienia. Bardzo wa ż ne w po ż ywieniu s ą tak ż e warzywa, które najlepiej spo ż ywa ć surowe lub gotowane na parze oraz owoce, które zawieraj ą du ż o cukru (fruktozy). Nie wolno z nich rezygnowa ć, bo dostarczaj ą nam witamin.

5 W prawid ł owym od ż ywianiu nale ż y tak ż e pami ę ta ć o ilo ś ci kalorii jakie powinno dostarcza ć si ę organizmowi ka ż dego dnia. Dla ka ż dego cz ł owieka warto ść ta ró ż ni si ę. Mo ż na j ą obliczy ć za pomoc ą ł atwego schematu: 24*waga*współczynnik aktywności wspó ł czynnik aktywno ś ci: 1,1 - brak ć wicze ń, siedz ą cy tryb ż ycia, krótkie i delikatne wysi ł ki np. krótki spacer 1,3 – delikatne wysi ł ki 2-3 razy dziennie 1,4 – cz ę ste, intensywne ć wiczenia 1,5 – codzienne intensywne ć wiczenia

6 Prawid ł owe od ż ywianie niesie ze sob ą wiele korzy ś ci. Daje przede wszystkim energi ę ale tak ż e pozwala na popraw ę wygl ą du skóry, umo ż liwia prawid ł owe dzia ł anie uk ł adu trawiennego, poprawia samopoczucie oraz wiele innych korzy ś ci. Zacznijcie si ę zdrowo od ż ywia ć a sami si ę przekonacie.

7 10 zadań zdrowego żywienia młodzieży. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie (na dole) piramidy. Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

8 Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie. Organizm człowieka genetycznie zaprogramowany został na aktywny styl życia. Ruch jest biologiczną potrzebą organizmu ludzkiego. Przyjęto i uznano za właściwe umożliwienie dzieciom minimum 4 godzin czynnej i zróżnicowanej aktywności ruchowej dziennie.

9 Piramidy aktywności fizycznej.

10

11 Śniadanie ma same zalety. Jedzenie śniadań zmniejsza ryzyko zachorowań na cukrzyce typu 2 aż o 34% Osoby, które rezygnują ze śniadań są 4 razy bardziej narażone na otyłość Jedzący śniadanie są o 43% mniej podatni na nadwagę i otyłość niż Ci niejedzący Badania pokazały, że ludzie, którzy regularnie spożywają śniadania jedzą też o 12% zdrowiej w ciągu całego dnia.

12 Czas poświęcony na ćwiczenia.

13 Zmiany, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej są ogromne. Są to: prosta, szczupła sylwetka, lepsze umięśnienie, sprężysty chód, brak objawów zmęczenia przy pracy fizycznej, lepsze samopoczucie w dniach, w których inni czują się gorzej W wyniku treningu uzyskuje się wyraźną poprawę podstawowych cech motorycznych, takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość.

14 Ruch powoduje wiele zmian wewnątrz układów organizmy człowieka ! W układzie ruchu - aktywność fizyczna wpływa na mineralizacje kośćca; wzrastanie kości u dzieci i młodzieży; zapobiega i koryguje wady postawy; W układzie krwionośnym- zwiększa się liczba erytrocytów i hemoglobiny; zwiększa się liczba leukocytów W układzie oddechowym- aktywność ruchowa zwiększa pojemność życiową płuc; zwiększa głębokość oddechu, a także zużycie tlenu i pułap tlenowy o około 25% W układzie hormonalnym- aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na budowę i czynność przysadki mózgowe W układzie immunologicznym- wysiłek fizyczny wpływa na poprawę systemu obronnego i wzrost odporności na zachorowania.

15


Pobierz ppt "Zdrowe ż ycie jest wa ż ne dla ka ż dego cz ł owieka. Warunkuje je zarówno prawid ł owe od ż ywianie jak i aktywno ść fizyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google