Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J EDZ NA ZDROWIE Kinga Krasoń – kl. Vb Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie Ż yj zdrowo, b ę dzie kolorowo!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J EDZ NA ZDROWIE Kinga Krasoń – kl. Vb Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie Ż yj zdrowo, b ę dzie kolorowo!"— Zapis prezentacji:

1 J EDZ NA ZDROWIE Kinga Krasoń – kl. Vb Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie Ż yj zdrowo, b ę dzie kolorowo!

2 P IRAMIDKA ZDROWIA Zawsze si ę od ż ywiaj zdrowo, b ę dziesz my ś lał wystrzałowo!

3 J EDZ Zanim zaczniesz je ść pomy ś l co l ą duje na Twoim talerzu. Produkty takie jak warzywa, owoce s ą niskokaloryczne, a posiadaj ą wa ż ne substancje od ż ywcze. Wype ł nij po ł ow ę talerza warzywami i owocami. Jedz czerwone, pomara ń czowe i ciemnozielone warzywa takie jak pomidor, broku ł y, szpinak. Warzywa, owoce i niesolone orzechy mo ż esz je ść równie ż jako przek ą ski. WarzywaOwoce i bo to zdrowe i urocze!

4 ,,P IJ MLEKO -B ĘDZIESZ WIELKI Nalej mlekaTo wypiję Mleko to jest zdrowie, ka ż dy ci to powie!

5 N ABIAŁ Jogurt, kefir, ma ś lanka powinny jak najcz ęś ciej go ś ci ć na naszych sto ł ach. Dostarczaj ą cennych sk ł adników od ż ywczych, a przede wszystkim wspomagaj ą odchudzanie. Bez białka nie ma ciałka!

6 C IEMNE PIECZYWO Ciemne pieczywo z m ą ki ż ytniej dostarcza nam b ł onnika, który pozwala pozby ć si ę toksyn z organizmu. M ą ka razowa, pe ł noziarnista, ciemna, powstaje z jednorazowego przemia ł u, bez odsiewania otr ą b, co znaczy, ż e w jej sk ł adzie znajduj ą si ę same pe ł nowarto ś ciowe sk ł adniki: witamina E i witaminy z grupy B oraz ż elazo, magnez, mied ź, cynk.

7 S AMO ZDROWIE Je ś li chciałby ś by ć wysoki, to pij owocowe soki!

8 J EDZENIE ZDROWE MOŻE BYĆ KOLOROWE Raz marchewk ę, raz buraczek i codziennie nowy smaczek!

9 M IĘSO DROBIOWE JEST CHUDE I ZDROWE W drobiu wyst ę puj ą witaminy z grupy B, sk ł adniki mineralne, a nawet pewne ilo ś ci nienasyconych kwasów t ł uszczowych. Mi ę so jest ź ród ł em pe ł nowarto ś ciowe go bia ł ka, czyli dostarcza organizmowi pe ł en garnitur niezb ę dnych aminokwasów.

10 Ś LEDZIE Ś ledzie s ą bogatym ź ród ł em takich witamin jak: A, D, E - ma dzia ł anie przeciwmia ż d ż ycowe, B6, B12. Dostarczaj ą tak ż e minera ł y: ż elazo, cynk, mied ź, fosfor i jod. Pieczone na ruszcie, b ą d ź te ż duszone s ą lekko strawne i mog ą by ć warto ś ciowym daniem dla dzieci, m ł odzie ż y i osób starszych. Chocia ż ś ledzie s ą rybami t ł ustymi, nie dostarczaj ą zbyt wiele kalorii - 100g ś ledzia to 160 kcal. Zawarty w ś ledziach potas, u ł atwia usuwanie nadmiaru wody z organizmu, a zawarty kwas omega-3 przy ś piesza przemian ę materii i spalanie t ł uszczu. Chcesz by ć zdrowy jak ryba, jedz codziennie warzywa!

11 U NIKAJ SŁODYCZY

12 N IE PIJ TEGO ! Ze szklanki ani z butelki Nie jedz chipsów, nie pij coli, ani ż adnych alkoholi! Popularne napoje z b ą belkami mog ą okaza ć si ę nawet gro ź ne dla ż ycia.

13 O tym, ż e regularne sto ł owanie si ę w barach szybkiej obs ł ugi mo ż e prowadzi ć do nadwagi i oty ł o ś ci wie dzi ś chyba ka ż dy, ma ł o kto jednak zdaje sobie spraw ę z innych mo ż liwych konsekwencji zdrowotnych wynikaj ą cych z zajadania si ę zapiekankami, frytkami i hamburgerami. Nie jedz fastfood Mówi ą mi nie tykaj, hamburgera nie przełykaj!

14 N IE DAJ SIĘ SKUSIĆ ! Jednym z rodzajów junk food tzw. ś mieciowego jedzenia s ą chipsy ziemniaczane. Posiekane na plasterki, przyprawione i usma ż one ziemniaki s ą niezdrowe.

15 N A Z DROWIE !


Pobierz ppt "J EDZ NA ZDROWIE Kinga Krasoń – kl. Vb Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie Ż yj zdrowo, b ę dzie kolorowo!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google