Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji programu w Publicznym Gimnazjum w Sławkowie Trzymaj formę!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji programu w Publicznym Gimnazjum w Sławkowie Trzymaj formę!!!"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji programu w Publicznym Gimnazjum w Sławkowie Trzymaj formę!!!

2 1. Cel programu "Trzymaj formę!" - edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków w ś ród młodzie ż y szkolnej poprzez promocj ę zasad aktywnego stylu ż ycia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialno ść indywidualn ą i wolny wybór jednostki.

3 2. Zadania do realizacji dla wszystkich uczniów: a) projektowa ć i przeprowadza ć akcje społeczne na rzecz swoich rówie ś ników i uczy ć si ę, ucz ą c innych; b) opracowa ć poradnik dotycz ą cy ż ywienia, c) wypróbowa ć i przygotowa ć zestawy ć wicze ń poprawiaj ą cych kondycj ę oraz nauczy ć innych stosowania tych ć wicze ń, d) zorganizowa ć wystaw ę na temat zbilansowanej diety poł ą czon ą z degustacj ą, nauk ą przyrz ą dzania prostych i zdrowych potraw, e) wydawa ć gazetk ę lub ulotk ę informacyjn ą, f) prowadzi ć „prawdziwe badanie naukowe” na temat: „Czy zdrowo ż yjemy?” albo „Czy jeste ś aktywny”

4 3. Organizacja programu Ka ż da klasa wybiera sobie spo ś ród zaproponowanych zada ń minimum trzy zadania do realizacji. Na realizacj ę projektu klasy maj ą czas do 30 maja 2009 roku. Podsumowanie akcji nast ą pi 1 czerwca, podczas „Pikniku rodzinnego” w Publicznym Gimnazjum w Sławkowie.

5 Sprawozdanie z realizacji

6 Uczniowie na godzinach wychowawczych poznają zasady zdrowego stylu życia.

7 N a zajęciach z wychowania fizycznego opracowywane są ćwiczenia poprawiające wygląd i kondycję.

8 Bierzemy udział w wielu zawodach sportowych

9 Ulubioną dyscypliną naszych uczniów jest tenis stołowy

10 Mamy wielu finalistów

11 Zorganizowaliśmy biegi przełajowe

12 Przed biegami i po biegach zostało zmierzone ciśnienie tętnicze krwi

13 Biegom kibicowała cała szkoła

14 Przygotowano plakaty

15 Zwycięzcy biegów otrzymali nagrody

16 Wzięliśmy udział w rajdzie pieszym po ziemi augustowskiej

17 Przygotowanie wystawy: Żyj zdrowo!

18 Korytarz szkolny stał się miejscem wystawy: „Trzymaj formę!”

19 Uczniowie przygotowali pokaz sałatek

20 Degustacja surówek i sałatek przygotowanych przez uczniów

21 Prezentacja referatów na temat zdrowego stylu życia

22 Uczniowie przygotowywali ulotki

23 Grupa szkolnych ratowników przedmedycznych przygotowała pokazy resustytacji

24 Uczniowie po lekcjach chętnie biorą udział w zajęciach tanecznych

25 Wśród przedszkolaków przeprowadzono quiz na temat zdrowego stylu życia.

26 Klasa IIIA przeprowadziła ankietę na temat: „Jak się odżywiam” i „Czy żyję aktywnie?”

27 Klasa IIA przygotowała ankietę SPRAWD Ź, CZY OD Ż YWIASZ SIE PRAWIDŁOWO Zastanów si ę nad własnym sposobem i odpowiedz na podane poni ż ej pytania-wstaw X w jedn ą kratk ę przy ka ż dym pytaniu. Arkusz ten wypełniasz tylko dla siebie. 1. Czy spo ż ywasz posiłki regularnie, co najmniej trzy razy w ci ą gu dnia, o tych samych godzinach? TAK / NIE 2. Czy codziennie jadasz rano ś niadanie przed wyj ś ciem z domu? TAK / NIE 3. Czy utrzymujesz prawidłow ą wag ę ciała? TAK / NIE 4. Czy zwracasz uwag ę aby Twoje posiłki były urozmaicone tzn. zawierały wiele ró ż nych produktów? TAK / NIE 5. Czy jadasz przynajmniej raz dziennie ciemne pieczywo lub musli? TAK / NIE 6. Czy wypijasz codziennie około 2 szklanek mleka (lub jogurtu, kefiru) i zjadasz biały ser? TAK / NIE 7.Czy przynajmniej 2 razy w tygodniu przygotowujesz posiłki z ryb zamiast mi ę sa? TAK / NIE 8. Czy jesz codziennie owoce i warzywa? TAK / NIE 9. Czy wi ę cej jadasz tłuszczów ro ś linnych (margaryny, oleje) ni ż zwierz ę cych (masło, smalec)? TAK / NIE 10. Czy starasz si ę ogranicza ć spo ż ycie słodyczy i słodkich napojów? TAK / NIE 11. Czy ograniczasz spo ż ycie soli kuchennej? TAK / NIE 12. Czy unikasz picia alkoholu? TAK / NIE Podlicz liczb ę odpowiedzi TAK - ….. punktów 12-10 punktów- Mo ż esz sobie pogratulowa ć : od ż ywiasz si ę prawidłowo, chroni ą c w ten sposób swoje zdrowie. 9-7 punktów- ś wiadczy o tym, ż e starasz si ę podchodzi ć racjonalnie do ż ywienia, lecz mo ż e warto zrobi ć pewne korekty. 6 i mniej punktów- Powiniene ś uzupełni ć swoj ą wiedz ę, a co najmniej zgłosi ć si ę po porad ę do dietetyka, gdy ż Twój sposób od ż ywiania mo ż e sprzyja ć chorobom

28 W Internecie zamieszczono Bloga: Poradnik zdrowego odżywiania: http://3maj-forme.blog.onet.pl/

29 Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację programu „Trzymaj formę!” w naszej szkole.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji programu w Publicznym Gimnazjum w Sławkowie Trzymaj formę!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google