Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do „ Wniosku o przyznanie płatności na rok 2008”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do „ Wniosku o przyznanie płatności na rok 2008”."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do „ Wniosku o przyznanie płatności na rok 2008”.

2 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 2 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników;  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników;  art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. płatnościach do gruntów rolnych i o płatności do cukru (Dz. U., Nr 35 poz. 217 ze zm.);  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych norm; Podstawy prawne

3 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 3 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Zasady wypełniania Załącznika Graficznego

4 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 4 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne Dane dotyczące działek ewidencyjnych są nieaktualne – nastąpił podział działki ewidencyjnej.

5 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 5 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Dane dotyczące działek ewidencyjnych są nieaktualne – nastąpiło scalenie działek ewidencyjnych Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne

6 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 6 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Przedstawione na załączniku graficznym pola zagospodarowania określone przez ARiMR na podstawie ortofotomapy są nieaktualne. Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne

7 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 7 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne Przez deklarowaną działkę rolną przebiega rów nie będący odrębną działką ewidencyjną. Wybudowany jest przepust przez rów.

8 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 8 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Przebieg granic działek ewidencyjnych pochodzący z mapy ewidencyjnej jest niezgodny z przebiegiem granic działek widocznych na ortofotomapie. Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne

9 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 9 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne Nie jest możliwe czytelne umieszczenie oznaczeń działek rolnych wewnątrz działek ewidencyjnych.

10 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 10 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne Umieszczenie przez Wnioskodawcę na załączniku graficznym informacji dotyczących zmianowania w ramach działki rolnej UPO.

11 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 11 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Zasady wypełniania Załącznika Graficznego - przypadki szczególne Rolnik składa wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich dla działek rolnych położonych na działkach ewidencyjnych nie zadeklarowanych w poprzednim roku.

12 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 12 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

13 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 13 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

14 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 14 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

15 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 15 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

16 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 16 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR

17 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 17 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Karta Informacyjna

18 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 18 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Dane identyfikacyjne Rolnika. Podstawowe dane podmiotowe identyfikujące Rolnika. Karta Informacyjna (1)

19 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 19 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Powierzchnia trwałych użytków zielonych (TUZ). Informacja zbiorcza dotycząca trwałych użytków zielonych (TUZ) w poszczególnych latach w ramach złożonych wniosków. Karta Informacyjna (2)

20 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 20 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Dane identyfikacyjne współmałżonka Rolnika. Karta Informacyjna (3)

21 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 21 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Informacje dotyczące płatności zwierzęcych (PZ). Informacje dotyczące powierzchni referencyjnych dla płatności zwierzęcych - wyznaczonych na podstawie danych pochodzących z wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) oraz rejestru koniowatych. Sekcja zawiera powierzchnię, dla której została przyznana płatność (PZ) w roku 2007 wyrażona w hektarach (ha). Karta Informacyjna (4)

22 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 22 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Karta Informacyjna (5) Numer działki ewidencyjnej podany zgodnie z ewidencją gruntów i budynków uwzględniający podział terytorialny kraju W odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej wyszczególnionej w kolumnie 2, wpisać tytuł prawny posiadania działki ewidencyjnej W odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej wyszczególnionej w kolumnie 2, wpisać datę wygaśnięcia prawa posiadania działki ewidencyjnej, zgodnie ze stanem na dzień wypełnienia wniosku o przyznanie płatności. Powierzchnie wykorzystywane w obsłudze Wniosku o przyznanie płatności… dla poszczególnych działek ewidencyjnych zadeklarowanych przez Rolnika w roku poprzednim. Powierzchnia JPO z EGiB jest zgodna z aktualnym stanem ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków. Powierzchnia PEG JPO (powierzchnia ewidencyjno – gospodarcza JPO) jest wyznaczona przez ARiMR na podstawie pomiaru na obrazie ortofotomapy powierzchni użytkowanej rolniczo w granicach działki ewidencyjnej. Powierzchnia deklarowanych TUZ (trwałych użytków zielonych) wskazana we Wniosku o przyznanie płatności… w roku 2007. Powierzchnia trwale wykluczona w wyniku kontroli na miejscu. Dane dotyczące zestawienia powierzchni w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych Informacja o tym czy wydrukowano załącznik graficzny dla danej działki ewidencyjnej. Kod błędu, który wystąpił w wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej Wniosku o przyznanie płatności… w poprzednim roku dla poszczególnych działek ewidencyjnych. Różnica TUZ dla wszystkich działek ewidencyjnych w latach 2007 i 2006. Kod zmiany GO/PZ Wypełnia pracownik Biura Powiatowego ARiMR

23 S.I.A.N. – Sistema Informativo Agricolo Nazionale Versione 1.0 Luglio 2005 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu 23 Departament Ewidencji Gospodarstw ARiMR Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do „ Wniosku o przyznanie płatności na rok 2008”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google