Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1

2 Region działania Zakładu EKO DOLINA ok. 460 000 mieszkańców

3 WYNIKŁE KORZYŚCI ZE ZMIANY USTAWY DLA RIPOK EKO DOLINA:
Obowiązek dostarczania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do Zakładu w ramach obsługiwanego regionu gospodarki odpadami Zwiększenie się strumienia niektórych dostarczanych odpadów: surowcowych z selektywnej zbiórki (sprzedaż surowców), odpadów zielonych (wytwarzanie kompostu), wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zbieranie i sprzedaż) Istotny współudział w osiąganych przez gminy poziomach recyklingu i odzysku

4 Strumienie odpadów Niektóre strumienie odpadów trafiające do RIPOK EKO DOLINA przed i po zmianie ustawy [Mg] Strumień/Rok I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 Odpady zmieszane 54 615 48 731 56 156 47 582 Surowce 2 271 2 717 2 858 6 844 Odpady wielkogabarytowe 1 533 1 729 1 726 1 134 Odpady zielone 1 752 2 071 1 589 3 492 ZSEiE 90 115 91 134 Suma [Mg] 60 261 55 363 62 420 59 186

5 Wytwarzanie odpadów zmieszanych przez mieszkańców w gminach obsługiwanych przez RIPOK EKO DOLINA
Wytwarzanie odpadów zmieszanych przez mieszkańców w gminach [kg/osoba/rok] Rok/ Gmina Gdynia Sopot Rumia Reda M. Wejherowo Gm. Wejherowo Gm. Kosakowo Gm. Szemud Gm. Luzino 2012 279 320 245 279* 277* 120* 231 136* 95* 2013 244 271 229 223 239 155 215 126 103 2014* 216 268 233 164 128 283 152 104 * - wartość szacunkowa roczna

6 Wytwarzanie surowców przez mieszkańców w gminach obsługiwanych przez RIPOK EKO DOLINA
Wytwarzanie surowców przez mieszkańców w gminach [kg/osoba/rok] Rok/ Gmina Gdynia Sopot Rumia Reda M. Wejherowo Gm. Wejherowo Gm. Kosakowo Gm. Szemud Gm. Luzino 2012 12 15 21 6 11 5 14 b.d. 2013 17 34 30 26 23 28 7 Wzrost [%] 42 127 43 333 27 360 100 183

7 >10 >12 25 30 >30 >36 96 85 <75 <50 50 38
Osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, odzysku przez gminy obsługiwane przez RIPOK EKO DOLINA Wymagany w danym roku poziom dla gminy [%] Średnia z gmin KZG (bez gm. Luzino) [%] 2012 2013 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu szkła i plastiku [%] >10 >12 25 30 Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych [%] >30 >36 96 85 Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%] <75 <50 50 38

8 WYNIKŁE PROBLEMY ZE ZMIANY USTAWY DLA RIPOK EKO DOLINA:
Przypadki przepływu strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poza RIPOK EKO DOLINA – brak zapewnienia pożądanej ilości tych odpadów, brak planowanej części przychodu, brak egzekwowania tego obowiązku przez organy ochrony środowiska Zwiększenie nakładów pracy na sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki – dla odpadów z tworzyw sztucznych nawet około 6-krotnie (w sortowni 1 zmiana/tydzień przed zmianą ustawy do 5-6 zmian/tydzień po zmianie ustawy) Brak realizacji przez niektóre gminy ustawowego obowiązku organizacji selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Powoduje to zwiększone obciążenie finansowe podmiotów odbierających odpady komunalne oraz brak możliwości sortowania takich odpadów i wydzielania z nich np. frakcji pre-RDF Słaba jakość zbiórki selektywnej przejawiająca się w znacznym zanieczyszczeniu dostarczanych odpadów surowcowych

9 Przykład zanieczyszczonej selektywnej zbiórki szkła

10 Zmniejszony odzysk surowców z odpadów ze zbiórki selektywnej, spowodowany ich zanieczyszczeniem – przykładowo z odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze zbiórki selektywnej otrzymuje się tylko ok. 40 % opakowań z tworzyw sztucznych Zmniejszony odzysk surowców z odpadów zmieszanych w wyniku zwiększenia się ilości surowców segregowanych przez mieszkańców ale w znacznym stopniu zanieczyszczonych (np. tworzywa) Błędy w segregacji surowców, nie umieszczanie odpadów we właściwych pojemnikach powodujące zanieczyszczenie surowców

11 Brak pełnej ewidencji surowców nie trafiających do RIPOK (np
Brak pełnej ewidencji surowców nie trafiających do RIPOK (np. złom, makulatura) Brak możliwości wliczenia przez gminy do masy poddanej recyklingowi niektórych strumieni odpadów nie stanowiących odpadów opakowaniowych (np – papier i tektura, – Metale żelazne czy – Metale nieżelazne) Brak możliwości wywiązania się z ustawowego obowiązku redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez gminy, na terenie których nastąpił znaczny wzrost demograficzny w porównaniu do roku 1995 Niejasności przy interpretowaniu strumienia odpadów powstających w układzie MBP i kierowanych do składowania – czy należy brać pod uwagę tylko odpad o kodzie kierowany do składowania i nie spełniający wymagań czy również po przetworzeniu mechanicznym? – różne interpretacje


Pobierz ppt "Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google