Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2 Region działania Zakładu EKO DOLINA ok. 460 000 mieszkańców

3 WYNIKŁE KORZYŚCI ZE ZMIANY USTAWY DLA RIPOK EKO DOLINA: Obowiązek dostarczania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do Zakładu w ramach obsługiwanego regionu gospodarki odpadami Zwiększenie się strumienia niektórych dostarczanych odpadów: surowcowych z selektywnej zbiórki (sprzedaż surowców), odpadów zielonych (wytwarzanie kompostu), wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zbieranie i sprzedaż) Istotny współudział w osiąganych przez gminy poziomach recyklingu i odzysku

4 Strumienie odpadów Niektóre strumienie odpadów trafiające do RIPOK EKO DOLINA przed i po zmianie ustawy [Mg] Strumień/RokI półrocze 2011I półrocze 2012I półrocze 2013I półrocze 2014 Odpady zmieszane54 61548 73156 15647 582 Surowce2 2712 7172 8586 844 Odpady wielkogabarytowe 1 5331 7291 7261 134 Odpady zielone1 7522 0711 5893 492 ZSEiE9011591134 Suma [Mg] 60 261 55 363 62 420 59 186

5 Wytwarzanie odpadów zmieszanych przez mieszkańców w gminach obsługiwanych przez RIPOK EKO DOLINA Wytwarzanie odpadów zmieszanych przez mieszkańców w gminach [kg/osoba/rok] Rok/ Gmina Gdynia Sopot Rumia Reda M. Wejherowo Gm. Wejherowo Gm. Kosakowo Gm. Szemud Gm. Luzino 2012279320245279*277*120*231136*95* 2013244271229223239155215126103 2014*216268233229164128283152104 * - wartość szacunkowa roczna

6 Wytwarzanie surowców przez mieszkańców w gminach obsługiwanych przez RIPOK EKO DOLINA Wytwarzanie surowców przez mieszkańców w gminach [kg/osoba/rok] Rok/ Gmina Gdynia Sopot Rumia Reda M. Wejherowo Gm. Wejherowo Gm. Kosakowo Gm. Szemud Gm. Luzino 20121215216115146b.d. 201317343026142328177 Wzrost [%] [%]421274333327360100183

7 Osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, odzysku przez gminy obsługiwane przez RIPOK EKO DOLINA Wymagany w danym roku poziom dla gminy [%] Średnia z gmin KZG (bez gm. Luzino) [%] 2012201320122013 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu szkła i plastiku [%] >10>122530 Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych [%] >30>369685 Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%] <75<505038

8 WYNIKŁE PROBLEMY ZE ZMIANY USTAWY DLA RIPOK EKO DOLINA:  Przypadki przepływu strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poza RIPOK EKO DOLINA – brak zapewnienia pożądanej ilości tych odpadów, brak planowanej części przychodu, brak egzekwowania tego obowiązku przez organy ochrony środowiska  Zwiększenie nakładów pracy na sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki – dla odpadów z tworzyw sztucznych nawet około 6-krotnie (w sortowni 1 zmiana/tydzień przed zmianą ustawy do 5-6 zmian/tydzień po zmianie ustawy)  Brak realizacji przez niektóre gminy ustawowego obowiązku organizacji selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Powoduje to zwiększone obciążenie finansowe podmiotów odbierających odpady komunalne oraz brak możliwości sortowania takich odpadów i wydzielania z nich np. frakcji pre-RDF  Słaba jakość zbiórki selektywnej przejawiająca się w znacznym zanieczyszczeniu dostarczanych odpadów surowcowych

9 Przykład zanieczyszczonej selektywnej zbiórki szkła

10  Zmniejszony odzysk surowców z odpadów ze zbiórki selektywnej, spowodowany ich zanieczyszczeniem – przykładowo z odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze zbiórki selektywnej otrzymuje się tylko ok. 40 % opakowań z tworzyw sztucznych  Zmniejszony odzysk surowców z odpadów zmieszanych w wyniku zwiększenia się ilości surowców segregowanych przez mieszkańców ale w znacznym stopniu zanieczyszczonych (np. tworzywa)  Błędy w segregacji surowców, nie umieszczanie odpadów we właściwych pojemnikach powodujące zanieczyszczenie surowców

11  Brak pełnej ewidencji surowców nie trafiających do RIPOK (np. złom, makulatura)  Brak możliwości wliczenia przez gminy do masy poddanej recyklingowi niektórych strumieni odpadów nie stanowiących odpadów opakowaniowych (np. 19 12 01 – papier i tektura, 19 12 02 – Metale żelazne czy 19 12 03 – Metale nieżelazne)  Brak możliwości wywiązania się z ustawowego obowiązku redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez gminy, na terenie których nastąpił znaczny wzrost demograficzny w porównaniu do roku 1995  Niejasności przy interpretowaniu strumienia odpadów powstających w układzie MBP i kierowanych do składowania – czy należy brać pod uwagę tylko odpad o kodzie 19 12 12 kierowany do składowania i nie spełniający wymagań czy również po przetworzeniu mechanicznym? – różne interpretacje


Pobierz ppt "Funkcjonowanie RIPOK EKO DOLINA po wprowadzeniu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google