Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek Przygotowała i przedstawia: Magdalena Łosiewicz Społeczny monitoring gospodarki odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek Przygotowała i przedstawia: Magdalena Łosiewicz Społeczny monitoring gospodarki odpadami."— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek Przygotowała i przedstawia: Magdalena Łosiewicz Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi 15-17 październik 2007r. Osieczany

2 Zawartość prezentacji Krótka informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Szczecineckiego Krótka informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Szczecineckiego Założenia pilotażowego programu zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w tym kuchennych ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych Założenia pilotażowego programu zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w tym kuchennych ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych

3 Odpady komunalne zmieszane Miasto Szczecinek Barwice Biały Bór Gmina Szczecinek Trzesieka Borne Sulinowo Grzmiąca Składowiska odpadów na terenie Powiatu Szczecineckiego: Trzesieka k/Szczecinka zarządca PGK Sp.z o.o. w Szczecinku (Miasto Szczecinek, Gmina Szczecinek, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Barwice, Gmina Grzmiąca) Grzmiąca zarządca REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział w Barwicach (Miasto Szczecinek, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca, Gmina Barwice) Borne Sulinowo zarządca PUK Sp.z o.o. w Bornem Sulinowie (Gmina Borne Sulinowo)

4 Odpady komunalne składowane na składowiskach w powiecie szczecineckim Ilości odpadów trafiające na składowiska: Stopień zapełnienia składowisk:

5 Obecna sytuacja Odpady Wydzielone w 2006r. [Mg] Wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt) 77,4 Budowlane 2 852,24 Niebezpieczne1,73 Odzież3,47 Aluminium1,74 na terenie Miasta Szczecinek

6 Obecna sytuacja Odpady Wydzielone w 2006r. [kg] Ilość przypadająca na 1 mieszkańca Szczecinka w 2006r. [kg] Papier i tektura 88720,02,23 Szkło 174440,02,50 Tworzywa sztuczne 65270,01,64 Ulegające biodegradacji (kuchenne) 0,00,0 na terenie Miasta Szczecinek

7 Pilotażowy Program zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych Rozpoczęcie Pilotażu - marzec 2008 r.

8 Dlaczego taki Program? Limity nałożone na gminy w zakresie zebrania i odzysku odpadów w Planach Gospodarki Odpadami każdego szczebla Limity nałożone na gminy w zakresie zebrania i odzysku odpadów w Planach Gospodarki Odpadami każdego szczebla Wyniki sprawozdań z Gminnych Planów Gospodarki Odpadami Wyniki sprawozdań z Gminnych Planów Gospodarki Odpadami Wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów, która nakłada na Polskę konieczność redukcji odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania - obowiązek został przeniesiony do przepisów krajowych tj. artykułu 16a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami), gdzie uchwalono następujące poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów, która nakłada na Polskę konieczność redukcji odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania - obowiązek został przeniesiony do przepisów krajowych tj. artykułu 16a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami), gdzie uchwalono następujące poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

9 Cel Programu Wzrost pozyskania surowców wtórnych z odpadów komunalnych poprzez zwiększenie segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych. Sprawdzenie sprawności i możliwości wybranego systemu segregacji, odbioru i zagospodarowania odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym

10 Obszar pilotażu teren posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, zlokalizowanej w Szczecinku przy ulicy Armii Krajowej o nr administracyjnym 2-8 teren posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, zlokalizowanej w Szczecinku przy ulicy Armii Krajowej o nr administracyjnym 2-8 w budynku znajduje się 41 mieszkań oraz 9 lokali użytkowych w budynku znajduje się 41 mieszkań oraz 9 lokali użytkowych budynek znajduje się w centrum Miasta Szczecinka budynek znajduje się w centrum Miasta Szczecinka

11 Wszystko zaczyna się w kuchni… W 2006r. złożono na składowiskach 14 852,61 Mg zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Powiatu Szczecineckiego

12 Domowy stojak do segregacji odpadów (czterokomorowy)

13 Domowy stojak do segregacji odpadów (trójkomorowy)

14 Segregacja u źródła gospodarstwo domowe Segregacja u źródła gospodarstwo domowe Szkło Tworzywa sztuczne Odpady mokre (bio) Papier i tektura

15 Zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c 78-400 Szczecinek Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c 78-400 Szczecinek Zdjęcia: www.pgk.szczecinek.pl

16 Założenia ilościowe Zwiększenie zbierania odpadów opakowaniowych Zwiększenie zbierania odpadów opakowaniowych Rozpoczęcie wydzielania kuchennych odpadów ulegających biodegradacji Rozpoczęcie wydzielania kuchennych odpadów ulegających biodegradacji % stopień i poziom odzysku wg M. Kotschy przy założeniu docelowego poziomu odzysku 72kg/mieszkańca/rok % stopień i poziom odzysku wg M. Kotschy przy założeniu docelowego poziomu odzysku 72kg/mieszkańca/rok Rodzaje odpadów Stan na 1MSz- ka/06r. % stopień odzysku na 1M [kg] Poziom odzysku na 1M [kg] Organiczne (kuchenne) 0,00,3830,0 Papier i tektura 2,230,4320,0 Szkło4,390,5010,0 Tworzywa sztuczne 1,640,408,0

17 Dziękuję za uwagę Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek www.powiat.szczecinek.pl Tel. 943729200 lub 943729238 Kontakt: Marek Kotschy Tel. 694239663 kotschy@tenbit.pl


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek Przygotowała i przedstawia: Magdalena Łosiewicz Społeczny monitoring gospodarki odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google