Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotowali:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotowali:"— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotowali:
EKO DOLINA Prezentację przygotowali: Aneta Gazda Jakub Pilarski Agnieszka Strzelczyk

2 Wyjazd do Eko Doliny W listopadzie 2008r. wybraliśmy się na edukacyjną wycieczkę do Eko Doliny.

3 W czasie wycieczki do Eko Doliny
dowiedzieliśmy się: o etapach segregacji odpadów o tworzeniu biogazu o funkcjonowaniu sortowni śmieci „Eko Dolina”

4 Eko Dolina Eko Dolina znajduje się w Łężycach w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie). Zakład rozpoczął pracę w roku.

5 Obszary podlegające Eko Dolinie
Gdynia Sopot Rumia Reda Wejherowo Gmina Wejherowo Kosakowo

6 Eko Dolina – plan zakładów

7 Czym zajmuje się Eko Dolina?
• wywozem śmieci i odpadów; • odprowadzaniem ścieków; • zagospodarowaniem metalowych odpadów i złomu; • zagospodarowaniem niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych; • wytwarzaniem energii elektrycznej; • dystrybucją energii elektrycznej.

8 Rodzaje odpadów Papier i makulatura Szkło Baterie Tworzywa sztuczne
Odpady metalowe Bioodpady (roślinne, zwierzęce, ludzkie) Elektrośmieci Odpady chemiczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki) Odpady ropopochodne (ropa, oleje, benzyny, smary) Odpady komunalne Odpady farmaceutyczne Odpady budowlane Produkty spalania

9 Postępowanie z odpadami
Wstępne sortowanie Zbieranie odpadów w wybranych miejscach Cykliczny odbiór odpadów i przekazywanie ich do wyspecjalizowanych ośrodków przetwarzania odpadów

10 Droga plastikowej butelki

11 Ośrodki przetwarzania odpadów
Odpady przetwarzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach. Odpady dostarczane są do tych ośrodków, w których następuje ich sortowanie i przetwarzanie. Wynikiem działania tych ośrodków są: Produkty recyclingu, które wracają do obiegu po przetworzeniu Odpady stałe nie nadające się do użytku, które są składowane na wysypiskach Oczyszczona woda zwracana przyrodzie

12 System gospodarki odpadami
Na terenie Eko Doliny prowadzona jest zbiórka odpadów: Surowcowych Zielonych Niebezpiecznych Wielkogabarytowych, budowlanych Komunalnych zmieszanych

13 Sortowanie Odpady na hali spychane są przez długi taśmociąg i segregowane przez pracowników Eko doliny. Na tym zdjęciu widać jak pracownicy Eko Doliny sortują odpady przywiezione do zakładu przez samochody. Śmieci posuwają się na długiej taśmie, gdzie są rozdzielane m.in. na papier, szkło i są wrzucane do odpowiednich zsypów.

14 Sortownia - przetwarzanie
Następnym etapem sortowania śmieci jest ich przetwarzanie tz. ubijanie śmieci jednego rodzaju np. makulatury w prostokątne sztabki.

15 Sortownia - makieta Tak wygląda plan sortowni.

16 Sortownia – wynik końcowy
Tak wyglądają śmieci podczas opuszczania sortowni.

17 Sztaplowanie śmieci Rozsortowane surowce z komór przekazywane są taśmociągiem na prasę do belowania lub gromadzone w boksach i przygotowywane do wywozu poza zakład.

18 Odzysk surowców Przy obecnej przepustowości odzysk surowców wynosi od 8-10%, istnieje duża szansa na zwiększenie tych osiągów gdyż powstają już projekty o rozbudowie budynków sortowni.

19 Przeróbka gruzu budowlanego
Gromadzenie Kruszenie Odzysk zbrojenia Produkcja kruszywa budowlanego z odpadów

20 Przeróbka gruzu budowlanego

21 Zbiórka odpadów zielonych
Zbiórka i kompostowanie odpadów zielonych (kompostownia pryzmowa)‏

22 Magazynowanie odpadów jednorodnych
Opony Drewno Szkło Tworzywa sztuczne

23 Elektrownia biogazowa
Odzysk biogazu ze składowisk 94 studnie odgazowujące Spalanie biogazu i uzyskiwanie energii elektrycznej (ok. 2MW) 2MW moc jaką pobiera ok mieszkań Uzyskana energia jest równa energii jaką zużywa 20 tys. 100W żarówek.

24 Elektrownia biogazowa
Wytworzona przez generatory elektrowni energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na zaspokojenie potrzeb własnych zakładu, a nadwyżka energii elektrycznej sprzedawana jest do sieci energetyki zawodowej.

25 Urządzenia w elektrowni biogazowej

26 Przetwarzanie sprzetu RTV i AGD
Odbiór sprzętu RTV/AGD (lodówki, pralki, radia, telewizory i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny)‏ Demontaż sprzętu Odzysk metali kolorowych

27 Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych
Odbiór odpadów głównie z „wystawek” (meble, stolarka okienna i budowlana itp)‏ Demontaż odpadów Sortowanie

28 Edukacja – dni otwarte

29 Plany na przyszłość Zbudowanie nowoczesnej kompostowni
Rozbudowa sortowni Budowa spalarni śmieci dla całego Pomorza

30 Co wybieramy ?

31 Zakończenie


Pobierz ppt "Prezentację przygotowali:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google