Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Konsultacje społeczne projektu: Wykonanie analiz wykonalności w ramach przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Spotkanie otwierające konsultacje społeczne: Żywiec, 09.12.2014 r.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Zakres projektu Opracowanie 3 analiz: Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”, „Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”, „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Zakres projektu W ramach każdej z 3 analiz zbiorczych wykonano załączniki: 35 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”, „20 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”, „106 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Projekty na terenie Powiatu Żywieckiego W zakresie rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego wykonano analizy wykonalności dla 15 projektów z terenu powiatu żywieckiego. W zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego wykonano analizy dla 20 projektów z terenu powiatu żywieckiego W zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego wykonano analizy dla 3 projektów z terenu powiatu żywieckiego.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Zakres i struktura analiz 1/2 Strona tytułowa Nota autorska Spis treści Charakterystyka projektu (Tytuł i definicja projektu, lokalizacja projektu, logika interwencji, cele i wskaźniki projektu) Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna (beneficjenci projektu wykonalność instytucjonalna projektu) Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora (stan aktualny, stan projektowany) Analiza wariantowa Analiza środowiskowa

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Zakres i struktura analiz 2/2 Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Spis tabel Spis wykresów Spis wizualizacji, fotografii, map i rysunków Bibliografia Załączniki

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Proces przygotowania analiz Analizy zostały wykonane w oparciu o: - dane i informacje przekazane przez beneficjentów i Zamawiającego w formie ankiet i materiałów uzupełniających ankiety (dokumenty, programowe, koncepcje, inna dokumentacja); - wytyczne RPO WSL 2014-2020 oraz wytyczne dokumentów strategicznych subregionu; - audyty terenowe (audytom poddano wszystkie inwestycje dotyczące rewitalizacji nadbrzeży, zintegrowanego transportu oraz wybrane projekty dotyczące niskiej emisji); - wiedzę ekspercką. ANALIZY W WERSJI DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH OPRACOWANE ZOSTAŁY W OKRESIE OD 17 LIPCA DO 17 LISTOPADA.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Proces konsultacji społecznych Rozpoczęcie konsultacji społecznych: 08.12.2014 r. (4 spotkania otwierające – w każdym z powiatów 08-11.12.2014 r.) Zakończenie konsultacji społecznych-procesu wnoszenia uwag: 30.12.2014 r. Sposób wnoszenia uwag – za pośrednictwem formularza on-line

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Proces konsultacji społecznych Możliwość zgłaszania uwag zarówno do analiz dedykowanych, jak i do analiz zbiorczych

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google