Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 oprac. mgr Kamila Sokołowska2

3 Disacharydy są węglowodanami zbudowanymi z dwóch jednostek monosacharydowych. Hydroliza cząsteczki dwucukru prowadzi do utworzenia dwóch cząsteczek cukru prostego. Najważniejsze disacharydy to: - maltoza (cukier słodowy), - celobioza, - laktoza (cukier mlekowy), - sacharoza (cukier buraczany). oprac. mgr Kamila Sokołowska3 Disacharydy inaczej dwucukry C 12 H 22 O 11

4 Badanie składu pierwiastkowego oprac. mgr Kamila Sokołowska4 Sacharozę umieść w probówce, podgrzewaj ostrożnie w płomieniu palnika. Obserwacje: cukier stopniowo przybierał zabarwienie od brunatnego do czarnego. Na ściankach probówki pojawiły się krople rosy. Wniosek: Zwęglenie świadczy o obecności węgla, krople cieczy to woda, zatem sacharoza składa się z węgla, wodoru i tlenu.

5 - - substancje stałe, krystaliczne, słodkie, - - dobrze rozpuszczalne w wodzie, w środowisku kwaśnym lub obecności enzymów ulegają hydrolizie, np. sacharoza wg równania: C 12 H 22 O 11 + H 2 O  C 6 H 12 O 6 + C 6 H 21 O 6 sacharoza glukoza fruktoza oprac. mgr Kamila Sokołowska5 Właściwości dwucukrów

6 Dwucukry, w których glikozydowa grupa –OH jest zablokowana (np. w sacharozie) nie wykazują właściwości redukujących, inne dają pozytywne wyniki w próbie Trommera lub w próbie Tollensa (reakcje chemiczne, służące do wykrywania aldehydów. Ketony dają negatywny wyniki próby z wyjątkiem ketoz takich jak fruktoza). Dwucukry redukujące wykazują mutarotację, tworzą również glikozydy, dwucukry nieredukujące takich cech nie posiadają. oprac. mgr Kamila Sokołowska 6 roztwór cukru z HCl roztwór cukru z HCl roztwór cukru z HCl roztwór cukru z HCl

7 Hydroliza sacharozy Wykonanie doświadczenie: rozpuść cukier buraczany w niewielkiej ilości wody, dodaj kilka kropli kwasu H 2 SO 4, w celu rozkładu związku, delikatnie ogrzej probówkę. Wykonaj próbę Trommera Obserwacje: Szafirowy osad zmienia zabarwienie na pomarańczowy. oprac. mgr Kamila Sokołowska 7

8 Wnioski z hydrolizy sacharozy: próba daje pozytywny wynik, co oznacza, że sacharoza jako dwucukier rozkłada się w środowisku kwaśnym na dwa cukry proste wg równania: C 12 H 22 O 11  C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 Jeden z cukrów to glukoza, drugi – fruktoza. Oba cukry powodują redukcję Cu 2+ (szafirowe zabarwienie w osadzie) do Cu + (pomarańczowe zabarwienie osadu). oprac. mgr Kamila Sokołowska8

9 Podczas pozytywnej próby Trommera powstaje pomarańczowy osad Cu 2 O w wyniku reakcji aldehydu z Cu(OH) 2 wg równania: -CHO + 2Cu(OH) 2  -COOH + Cu 2 O + 2H 2 O oprac. mgr Kamila Sokołowska9 Próba Trommera

10 Próba Tollensa (lustra srebrowego) Podczas pozytywnej próby Tollensa powstaje srebro metaliczne, osadzające się w postaci lustrzanej powłoki na szklanej powierzchni naczynia reakcyjnego wg równania: -CHO + Ag 2 O  -COOH + 2Ag oprac. mgr Kamila Sokołowska 10

11 Działanie stężonego H 2 SO 4 Umieść cukier buraczany na szalce Petriego. Dodaj kilka kropel stężonego kwasu siarkowego(VI). Obserwacje: cukier przybrał czarne zabarwienie. Wnioski: Cukier pod wpływem stężonego kwasu uległ zwęgleniu. oprac. mgr Kamila Sokołowska 11

12 Zad. 1. Masy molowe dwucukrów: a) a) są takie same, b) b) są zawsze dwukrotnością cukrów prostych, z których są zbudowane, c) c) ze względu na inne grupy funkcyjne – są inne. Zad. 2. Do dwucukrów zaliczamy: a) a) laktozę, maltozę, b) b) sacharozę, celobiozę, c) c) obie dopowiedzi są prawidłowe. Zad. 3. Wzór sumaryczny sacharozy oraz laktozy: a) a) jest taki sam, b) b) różni się ze względu na różnorodność grup funkcyjnych, c) c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Zad. 4. Hydroliza sacharozy prowadzi do otrzymania: a) a) dwóch cząsteczek glukozy, b) b) cząsteczki glukozy oraz cząsteczki fruktozy, c) c) dwóch cząsteczek fruktozy. Zad. 1. Masy molowe dwucukrów: a) a) są takie same, b) b) są zawsze dwukrotnością cukrów prostych, z których są zbudowane, c) c) ze względu na inne grupy funkcyjne – są inne. Zad. 2. Do dwucukrów zaliczamy: a) a) laktozę, maltozę, b) b) sacharozę, celobiozę, c) c) obie dopowiedzi są prawidłowe. Zad. 3. Wzór sumaryczny sacharozy oraz laktozy: a) a) jest taki sam, b) b) różni się ze względu na różnorodność grup funkcyjnych, c) c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Zad. 4. Hydroliza sacharozy prowadzi do otrzymania: a) a) dwóch cząsteczek glukozy, b) b) cząsteczki glukozy oraz cząsteczki fruktozy, c) c) dwóch cząsteczek fruktozy. oprac. mgr Kamila Sokołowska Sprawdź, czy odpowiesz… (wybierz 1 wiersz: a, b lub c): 12

13 Zad. 5. Doświadczenie, za pomocą którego można zbadać skład pierwiastkowy sacharydów to: a) a) próba Tollensa, b) b) próba Trommenra, c) c) rozkład pod wpływem temperatury. Zad. 6. Sacharoza wykazuje właściwości: a) a) redukujące, gdyż grupa aldehydowa w reakcji z odczynnikiem redukuje go, sama ulega utlenieniu do grupy karboksylowej, b) b) utleniające w próbie lustra srebrowego po uprzedniej hydrolizie, c) c) żadna odpowiedź nie jest właściwa. Zad. 7. Które zdanie jest prawdziwe: a) a) disacharydy są produkowane przez rośliny, b) b) disacharydy są wytwarzane przez organizmy zwierzęce, c) c) obie odpowiedzi są właściwe. Zad. 8. Stosunek molowy węgla do wodoru do tlenu w dwucukrach wynosi: a) a) 1 : 2 :1, b) b) 12 : 22 : 11, c) c) 2 : 1 : 2. Zad. 5. Doświadczenie, za pomocą którego można zbadać skład pierwiastkowy sacharydów to: a) a) próba Tollensa, b) b) próba Trommenra, c) c) rozkład pod wpływem temperatury. Zad. 6. Sacharoza wykazuje właściwości: a) a) redukujące, gdyż grupa aldehydowa w reakcji z odczynnikiem redukuje go, sama ulega utlenieniu do grupy karboksylowej, b) b) utleniające w próbie lustra srebrowego po uprzedniej hydrolizie, c) c) żadna odpowiedź nie jest właściwa. Zad. 7. Które zdanie jest prawdziwe: a) a) disacharydy są produkowane przez rośliny, b) b) disacharydy są wytwarzane przez organizmy zwierzęce, c) c) obie odpowiedzi są właściwe. Zad. 8. Stosunek molowy węgla do wodoru do tlenu w dwucukrach wynosi: a) a) 1 : 2 :1, b) b) 12 : 22 : 11, c) c) 2 : 1 : 2. oprac. mgr Kamila Sokołowska 13


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google