Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chojnice, 24 października 2014 Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 Modernizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chojnice, 24 października 2014 Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 Modernizacja."— Zapis prezentacji:

1 Chojnice, 24 października 2014 Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22 Zamawiający: Powiat Chojnicki Inwestor: Gmina Człuchów Miasto Chojnice Gmina Chojnice

2 Spis treści ▪Przedmiot opracowania ▪Podział inwestycji na zadania ▪Lokalizacja inwestycji ▪Rozwiązania projektowe dla zadania „A” ▪Podstawowe założenia projektowe ▪Omówienie rozwiązań sytuacyjnych ▪Rozwiązania projektowe dla zadania „B” ▪Podstawowe założenia projektowe ▪Omówienie rozwiązań sytuacyjnych ▪Rozwiązania projektowe dla zadania „C” ▪Podstawowe założenia projektowe ▪Omówienie rozwiązań sytuacyjnych page 2

3 Przedmiot opracowania ▪Wielobranżowa dokumentacja projektowa dot. Modernizacji byłej drogi krajowej nr 22 w zakresie ▪Projekty budowlane ▪Projekty wykonawcze ▪STWiORB ▪Przedmiary robót ▪Kosztorysy ofertowe ▪Kosztorysy inwestorskie ▪Projekty organizacji ruchu page 3

4 ▪Zadanie „A” ▪Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od węzła Nieżywięć do granicy z Gminą Chojnice ▪Zadanie „B” ▪Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską do granicy z Gminą Chojnice ▪Remont wiaduktów kolejowych ▪Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka ▪Zadanie „C” ▪Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od granicy z Miastem Chojnice do węzła Pawłowo Podział inwestycji na zadania ▪Inwestor: Gmina Człuchów ▪Inwestor: Miasto Chojnice ▪Inwestor: Gmina Chojnice

5 Lokalizacja inwestycji (zadanie „A”) page 5

6 Lokalizacja inwestycji (zadanie „B”) page 6

7 Lokalizacja inwestycji (zadanie „B”) page 7

8 Lokalizacja inwestycji (zadanie „C”) page 8

9 Rozwiązania projektowe dla zadania „A” page 9 Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od węzła Nieżywięć do granicy z Gminą Chojnice

10 Podstawowe założenia projektowe ▪Remont istn. nawierzchni jezdni ▪Długość remontowanego odcinka: ok 2.270 m ▪Szerokość drogi: 7,00 m ▪Klasa drogi: Z (zbiorcza) ▪Prędkość projektowa: 60 km/h ▪Kategoria ruchu: KR3 ▪Nawierzchnia drogi: asfaltowa ▪Przekrój: drogowy (bez krawężników) page 10

11 Rozwiązania projektowe dla zadania „B” page 11 - Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską do granicy z Gminą Chojnice - Remont wiaduktów kolejowych - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka

12 Podstawowe założenia projektowe Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka ▪Sygnalizacja acykliczna, akomodacyjna z minimalizacją kosztów zatrzymania na skrzyżowaniu w/w ulic ▪Wzbudzenia na przejściach dla pieszych Remont wiaduktów o nr ewid. 02060000 i 02060001 ▪Wymiana wszystkich warstw nawierzchnii wraz z izolacją ▪Ustalenie aktualnej nośności wiaduktów page 12

13 Podstawowe założenia projektowe Przebudowa ul. Gdańskiej ▪Długość przebudowywanego odcinka: ok 1.100 m ▪Klasa drogi: Z (zbiorcza) ▪Prędkość projektowa: 60 km/h ▪Kategoria ruchu: KR3 ▪Nawierzchnia jezdni: asfaltowa (SMA) ▪Szerokość projektowanej jezdni: 9,00 m ▪Ciąg pieszo-rowerowy: asfaltowy ▪Szerokość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: 3,50 m ▪Przekrój: uliczny (w krawężnikach) ▪Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia page 13

14 Podstawowe założenia projektowe Przykład przekroju normalnego drogi page 14

15 Rozwiązania projektowe dla zadania „C” page 15 Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od granicy z Miastem Chojnice do węzła Pawłowo

16 Podstawowe założenia projektowe ▪Długość przebudowywanego odcinka: ok 2.700 m ▪Klasa drogi: Z (zbiorcza) ▪Prędkość projektowa: 60 km/h ▪Kategoria ruchu: KR3 ▪Nawierzchnia jezdni: asfaltowa ▪Szerokość projektowanej jezdni: 7,00 m ▪Ciąg pieszo-rowerowy: asfaltowy ▪Szerokość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: 2,50 m ▪Przekrój: drogowy (bez krawężników) ▪Budowa oświetlenia na odcinku do projektowanego ronda page 16

17 Dziękuję za uwagę Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013


Pobierz ppt "Chojnice, 24 października 2014 Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 Modernizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google