Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19-09-2011r Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej Konsultacje społeczne 19 wrzesień 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19-09-2011r Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej Konsultacje społeczne 19 wrzesień 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 19-09-2011r Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej Konsultacje społeczne 19 wrzesień 2011 rok

2 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI UL. KAWĘCZYŃSKIEJ Opracowanie projektowe uwzględnia : 1.Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków (wydane przy piśmie znak KZ-SIV-KCH-40424-165-5-10 z dn. 08 lutego 2011r.) dot. zakresu przebudowy nawierzchni, chodników, zjazdów i oświetlenia. 2.Uwagi z raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2010r. 1.Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. 2.Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. z póżn. zmianami). Projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: :

3 W celu uspokojenia ruchu w ul. Kawęczyńskiej zastosowano następujące rozwiązania projektowe: POSTULATY MIESZKAŃCÓW UWZGLĘDNIONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM: -wyniesione jezdnie na długości przystanków tramwajowych – przystanki typu wiedeńskiego 1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU: -strefa ograniczenia prędkości do 30km/h -rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez pojazdy skręcające w lewo w rejonie skrzyżowania z ul. Otwocką poprzez elementy poziomej organizacji ruchu

4 2. UREGULOWANIE KWESTII PARKOWANIA: -Zaprojektowano zatoki postojowe w chodniku dla samochodów dostawczych w rejonie bazaru Szmulki -Wyznaczono równoległe zatoki postojowe w chodniku i miejsca postojowe na jezdni dla studentów w rejonie Wyższej Szkoły Menadżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 -Przewidziano miejsca postojowe na jezdni w rejonie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Kawęczyńskiej 23/25 Zaprojektowano łącznie 57 miejsc postojowych -Na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Folwarcznej po stronie południowej wydzielono miejsca postojowe w jezdni Projekt uwzględnia wykonanie nawierzchni zatok postojowych z nawierzchni brukowej. W celu ograniczenia nielegalnego parkowania na chodnikach przy krawędzi jezdni przewidziano wykonanie zieleńców z nasadzeniami krzewów oraz ustawienie słupków typu Syrenka.

5 3. Dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu, w tym do grup o specjalnych potrzebach.: Przewidziano następujące udogodnienia dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych ruchowo: -Przystanki tramwajowe typu wiedeńskiego z wyznaczeniem miejsca oczekiwania na chodniku od czoła wagonu -Płynne profile chodników -Obniżone krawężniki i płytki z wybrzuszeniami na przejściach dla pieszych 4. Oświetlenie uliczne Projekt oświetlenia ulicznego obejmuje budowę nowego oświetlenia z zastosowaniem słupów typu pastorał warszawski zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Jednakże ich konstrukcja uniemożliwia zamocowanie do nich trakcji tramwajowej.

6 5. Nawierzchnie: Wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50cm układanych w karo -Odcinek od ul. Ząbkowskiej do ul. Folwarcznej (z nieczynnym torowiskiem) -Odcinek od ul. Folwarcznej do ul. Otwockiej (z czynnym torowiskiem wyremontowanym w 2009r.) Utrzymanie rezerwy pod torowisko tramwajowe z wymianą nawierzchni brukowej na całej szerokości ulicy Nawierzchnia chodników z płyt betonowych 50x50cm układane w karo Wymiana nawierzchni bitumicznej po obu stronach torowiska Na całej długości remontowanej ulicy przewiduje się odresteurowanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej. Zaprojektowano następujące typy nawierzchni z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich:

7 6. Estetyka: W celu podniesienia walorów estetycznych ul. Kawęczyńskiej zastosowano następujące rozwiązania z uwzględnieniem jej historycznego charakteru: - Ujednolicenie małej architektury Ławki żeliwne z siedziskiem z deski w kolorze mahoń Kosze na śmieci żeliwne z rurą stalową Stojaki rowerowe aluminiowe sześciomiejscowe Słupki przyuliczne żeliwne typu Syrenka

8 Zieleń zaprojektowana została w formie rabat z nasadzeniami krzewów w gruncie: Dereń biały odm. Elegantisima – krzew dorasta do 3m wys., ozdobny z biało zielonych liści i białych kwiatów w V i VI, Irga płożąca odm. Ursynów – krzew dorasta do 0.8m wys., ozdobny z czerwonych kwiatów w VI i czerwonych, kulistych owoców w IX i X, Róża Marathon – krzew dorasta do 0.7m wys., ozdobny z czerwonych kwiatów w VI – X, liście drobne, błyszczące, Tawuła japońska odm. Goldmund – krzew dorasta do 0.7m wys., ozdobny z intensywnie żółtych liści przez cały okres wegetacyjny. - zieleń

9 PLAN ORIENTACYJNY Początek opracowania w rejonie Skrzyżowania z ul. Ząbkowską Koniec opracowania za skrzyżowaniem z ul. Otwocką Całkowita długość modernizowanej ul. Kawęczyńskiej wynosi ok. 700m.

10 PRZEKROJE NORMALNE klasa drogi- L prędkość projektowa- 30 km/h szerokość jezdni- 13,0m szerokość pasów ruchu - 3,5 – 4,0m DANE TECHNICZNE -Odcinek od ul. Ząbkowskiej do ul. Folwarcznej (z nieczynnym torowiskiem)

11 -Odcinek od ul. Folwarcznej do ul. Otwockiej (z czynnym torowiskiem wyremontowanym w 2009r.) -Przekrój normalny w miejscu przystanku wiedeńskiego

12 PLAN SYTUACYJNY

13 ODCINKEK OD UL. ZĄBKOWSKIEJ DO UL. AL. TYSIĄCLECIA ODCINKEK OD UL. AL. TYSIĄCLECIA DO UL. FOLWARCZNEJ Ul. Al. Tysiąclecia Ul. ZąbkowskaBazar Szmulki Ul. Folwarczna Zjazd do zajezdni Praga Proj. ul. Tysiąclecia Likwidacja włączenia ul. Folwarcznej wg proj. ul. Tysiąclecia Proj. ciąg pieszo-rowerowy Proj. łącznik z ciągiem pieszo-rowerowym Przystanek tramwajowy Zajezdnia Praga Proj. ciąg pieszo-rowerowy Przystanek tramwajowy Zajezdnia Praga

14 ODCINKEK POMIĘDZY ZJAZDAMI DO ZAJEZDNI PRAGA ODCINKEK W REJONIE UL. WOJNICKIEJ ul. Wojnicka Zjazd do zajezdni Praga Przystanek tramwajowy Wojnicka Parking rowerowyOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna Proj. ciąg pieszo-rowerowy Przystanek tramwajowy Zajezdnia Praga Przystanek tramwajowy Wojnicka

15 KONIEC OPRACOWANIA W REJONIE UL. OTWOCKIEJ ODCINKEK OD UL. AL. TYSIĄCLECIA DO UL. FOLWARCZNEJ Caritas ul. Otwocka Pętla tramwajowa Kawęczyńska Wyższa Szkoła Menadżerska Parking rowerowyul. Otwocka

16 WIZUALIZACJA

17 ORGANIZACJA RUCHU NA SKRZYŻOWANIU ULIC KAWĘCZYŃSKA - OTWOCKA Wyższa Szkoła Menadżerska Ul. Kawęczyńśka Caritas ul. Otwocka

18 ORGANIZACJA RUCHU I REGULACJA PARKOWANIA W REJONIE WYŻSZEJ SZKOŁY MENADŻERSKIEJ Wyższa Szkoła Menadżerska Ul. Kawęczyńśka Caritas Parking rowerowy

19 ORGANIZACJA RUCHU W REJONIE UL. WOJNICKIEJ Ul. Kawęczyńśka Ul. Wojnicka Przystanek tramwajowy Wojnicka

20 ORGANIZACJA RUCHU W REJONIE UL. WOJNICKIEJ Ul. Kawęczyńśka Ul. Wojnicka Przystanek tramwajowy Wojnicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

21 ORGANIZACJA RUCHU REJONIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ Ul. Kawęczyńśka ul. Folwarczna Przystanek tramwajowy Zajezdnia Praga Zjazd do zajezdni Praga Parking rowerowy

22 ORGANIZACJA RUCHU NA SKRZYŻOWANIU ULIC KAWĘCZYŃSKA-FOLWARCZNA Ul. Kawęczyńśka Ul. Folwarczna Zjazd do zajezdni Praga Przystanek tramwajowy Zajezdnia Praga Szkoła podstawowa nr 16 dla Dorosłych

23 ORGANIZACJA RUCHU NA ODCINKU OD UL. FOLWARCZNEJ DO UL. ZĄBKOWSKIEJ Ul. Kawęczyńśka Ul. Al. Tysiąclecia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Ul. Ząbkowska

24 ORGANIZACJA RUCHU NA ODCINKU ZĄBKOWSKA-FOLWARCZNA Ul. Al. Tysiąclecia Zatoki postojowe dla zaopatrzenia przy bazarze Szmulki Kawęczyńska 7 Kawęczyńska 4B Ul. Kawęczyńśka

25 DYSKUSJA


Pobierz ppt "Warszawa, 19-09-2011r Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej Konsultacje społeczne 19 wrzesień 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google