Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Płoński Powiat Płoński Płońsk, 2011 r.. NPPDL – Cel programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 to inicjatywa ministra spraw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Płoński Powiat Płoński Płońsk, 2011 r.. NPPDL – Cel programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 to inicjatywa ministra spraw."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Płoński Powiat Płoński Płońsk, 2011 r.

2 NPPDL – Cel programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 to inicjatywa ministra spraw wewnętrznych i administracji z października 2008 roku. Program ten jest dodatkowym źródłem pieniędzy dla samorządów na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Program nie tylko wpływa na zwiększenie płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, ale również zwiększa dostępność lokalnych ośrodków gospodarczych.

3 Powiat Płoński beneficjentem programu NPPDL Powiat Płoński przystąpił do programu już w pierwszym roku trwania edycji 2008-20011 zrealizował przebudowę drogi powiatowej: 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo Całkowita długość odcinka objętego przebudową wynosiła 9603 m. w tym 5953 m. projekt podstawowy i 3650 m. rozszerzenie projektu. Istniejący ówcześnie stan przedmiotowej drogi był niedostateczny: zniszczona nawierzchnia, zawyżone pobocza, złe odwodnienie, niedostateczne i w dużej części zdewastowane oznakowanie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu i jego płynność. Przebudowany odcinek może obecnie stanowić alternatywny objazd w przypadku awarii na drodze krajowej nr 60 lub nr 7

4 Lokalizacja i otoczenie projektu

5 Stan drogi przed przebudową Widoczne zawyżone pobocza utrudniające odpływ wody deszczowej

6 Stan drogi przed przebudową – cd. Znaki drogowe wymagające naprawy bądź wymiany

7 Stan drogi przed przebudową – cd. Liczne spękania nawierzchni

8 Stan drogi przed przebudową – cd. Dziury w jezdni

9 Stan drogi przed przebudową – cd. Widoczny stan nawierzchni nie wymaga komentarza

10 Stan drogi przed przebudową – cd. Bez komentarza

11 Źródła finansowania przebudowy drogi MSWiA – 1.043.232 MSWiA – 1.043.232 Udział własny Powiatu Płońskiego – 1.043.232 zł. Udział własny Powiatu Płońskiego – 1.043.232 zł. w tym Partnerzy projektu Gmina Raciąż – 220 tys. zł Gmina Raciąż – 220 tys. zł Gmina Baboszewo – 50 tys. zł Gmina Baboszewo – 50 tys. zł Całkowite koszty przebudowy drogi wyniosły: 2.086.464 zł.

12 Założenia projektowe przebudowy drogi Wymiana nawierzchni wraz z korektą niwelety drogi Wymiana nawierzchni wraz z korektą niwelety drogi Pogłębienie rowów, oczyszczenie i naprawa przepustów Pogłębienie rowów, oczyszczenie i naprawa przepustów Ścinka i uzupełnienie poboczy Ścinka i uzupełnienie poboczy Wykonanie zatoki postojowej i chodników z kostki brukowej Wykonanie zatoki postojowej i chodników z kostki brukowej Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Krajkowo Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Krajkowo Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Krajkowo Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Krajkowo Wymiana i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego Wymiana i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego Oznakowanie poziome przejść dla pieszych Oznakowanie poziome przejść dla pieszych Wygrodzenie przy szkole w miejscowości Krajkowo Wygrodzenie przy szkole w miejscowości Krajkowo

13 Droga po przebudowie – uzyskane efekty Początek przebudowanego odcinka

14 Nowa, równa, gładka nawierzchnia o szerokości 5 m. Droga po przebudowie – uzyskane efekty

15 Pogłębione rowy umożliwiające swobodny odpływ wody deszczowej Pobocza po ścince i uzupełnieniu pospółką

16 Droga po przebudowie – uzyskane efekty Zatoka postojowa i chodniki z kostki brukowej

17 Droga po przebudowie – uzyskane efekty Zatoka autobusowa w miejscowości Krajkowo

18 Droga po przebudowie – uzyskane efekty Wyniesione przejście dla pieszych i wygrodzenie przy szkole w miejscowości Krajkowo

19 Droga po przebudowie – uzyskane efekty Wymiana znaków drogowych, dla porównania obok na zdjęciu ten sam znak przed przebudową drogi

20 Uroczysty odbiór drogi Przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, młodzież i mieszkańcy miejscowości Krajkowo

21 Przecięcie wstęgi

22

23

24 Mowy końcowe Przemawiają przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej

25 Droga 3020W – plany na przyszłość Na zdjęciu widoczny jest dalszy wymagający przebudowy odcinek dogi 3020W, przebudowa tego odcinka umożliwi dodatkową spójność komunikacyjną z drogą krajową Nr 7 (zob. slajd nr. 4)

26 NPPDL – następny projekt W drugim roku trwania programu NPPDL Powiat Płoński uzyskał dotację i zrealizował projekt przebudowy drogi powiatowej 2991W Kobylniki – Garwolewo – Czerwińsk: Długość zmodernizowanego odcinka – 7472 m. Całkowita wartość projektu – 2 017 538 zł. Dotacja MSWiA – 1 008 769 Dotacja MSWiA – 1 008 769 Udział własny Powiatu – 1008 769 zł. Udział własny Powiatu – 1008 769 zł. w tym partnerzy projektu w tym partnerzy projektu 1. Gmina Czerwińsk – 406 800 zł. 2. Gmina Naruszewo – 20 000 zł. 3. Gmina Dzierzążnia – 10 000 zł.

27 NPPDL – następny projekt cd. Przedmiotowy zakres robót wynikających z przebudowy drogi obejmował Wymiana nawierzchni Wymiana nawierzchni Przebudowa skrzyżowań z korektą łuków poziomych Przebudowa skrzyżowań z korektą łuków poziomych Ścinka i uzupełnianie poboczy pospółką Ścinka i uzupełnianie poboczy pospółką Wymiana i uzupełnianie istniejącego oznakowania pionowego Wymiana i uzupełnianie istniejącego oznakowania pionowego Zatoki autobusowe i chodniki Zatoki autobusowe i chodniki Czyszczenie przepustów pod jezdnią oraz pod zjazdami Czyszczenie przepustów pod jezdnią oraz pod zjazdami Ustawienie barier ochronnych oraz luster Ustawienie barier ochronnych oraz luster Poprzez przebudowę drogi Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk uzyskaliśmy spójność komunikacyjną drogi powiatowej z drogami krajowymi o numerach 62 i 50. Jest to doskonale widoczne na następnym slajdzie.

28 Lokalizacja i otoczenie projektu

29 Ostatni rok programu NPPDL na lata 2008-2011 W kolejnym, trzecim roku trwania programu NPPDL Powiat Płoński wnioskował o przyznanie dotacji na dwa projekty na które nie uzyskał dofinansowania. Reasumując w pierwszej edycji programu Powiat Płoński przebudował 17,1 km. dróg za łączną kwotę 4,1 mln. zł. Powiat Płoński i jego mieszkańcy liczą na uruchomienie drugiej edycji programu przebudowy dróg lokalnych co pozwoli wzmocnić rozwój gospodarczy powiatu.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powiat Płoński Powiat Płoński Płońsk, 2011 r.. NPPDL – Cel programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 to inicjatywa ministra spraw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google