Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE
Warszawa Koncepcja Programowa zamiennego projektu budowy ul. Św. Wincentego (od Ronda „Żaba” do ul. Kołowej na długości ok. 550m) którego celem jest ominięcie miejsc pochówków w historycznych granicach Cmentarza Żydowskiego SPOTKANIE INFORMACYJNE

2 PLANOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W REJONIE PROJEKTOWANEJ UL. ŚW
PLANOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W REJONIE PROJEKTOWANEJ UL. ŚW. WINCENTEGO I UL. GŁĘBOCKIEJ - SUIKZP Odcinek zamiennego projektu ul. Św. Wincentego omijający miejsca pochówków w historycznych granicach Cmentarza Żydowskiego Zamienić z 4 i powiedzieć że zgodne z BPRW

3 DANE TECHNICZNE ul. Św. Wincentego (projekt zamienny) klasa drogi - GP
prędkość projektowa km/h szerokość jezdni (między skrzyżowaniami) x6,50m szerokość jezdni (przed skrzyżowaniami) ,00-14,30m szerokość pasów ruchu ,25-3,80m kategoria ruchu KR6 dopuszczalny nacisk osi pojazdu kN ciągi piesze (płyty chodnikowe) ,50-4,00m ścieżki rowerowe (nawierzchnia bitumiczna) ,50-3,00m ciągi pieszo-rowerowe (płyty chodnikowe) ,50m

4 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO
Koniec opracowania (skrzyżowanie z ul. Kołową/Obwodową) Historyczne granice Cmentarza Żydowskiego Początek opracowania (dowiązanie do istniejącej geometrii Ronda „Żaba”)

5 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO POWÓD ZMIANY OPRACOWANIA
WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNYCH GRANIC CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZEZ MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W WARSZAWIE (DECYZJA NR 453/ Z DN R.), BRAK ZGODY KOMISJI RABINICZNEJ DS. CMENTARZY NA PRZEBIEG UL. ŚW. WINCENTEGO PO OBSZARZE HISTORYCZNYCH GRANIC CMENTARZA – PO WYKONANIU BADAŃ GEORADAROWYCH, ZGODA KOMISJI RABINICZNEJ DS. CMENTARZY NA WEJŚCIE PROJEKTOWANĄ ULICĄ TYLKO NA CZĘŚĆ OBSZARU HISTORYCZNYCH GRANIC CMENTARZA („CEPELEK”) – PO WYKONANIU BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

6 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO PIERWOTNA WERSJA PROJEKTU
Prawdopodobne miejsca pochówków (badania georadarowe) ul. Św. Wincentego ul. Rogowska ul. Biruty Zidentyfikowane miejsca pochówków (badania archeologiczne) ul. Oszmiańska ul. Smoleńska

7 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO ZAMIENNA WERSJA PROJEKTU
Prawdopodobne miejsca pochówków (badania georadarowe) Zgoda na wejście na część obszaru Cmentarza ul. Św. Wincentego ul. Rogowska ul. Biruty Zidentyfikowane miejsca pochówków (badania archeologiczne) ul. Oszmiańska ul. Smoleńska

8 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO
ODCINEK OD RONDA „ŻABA” DO UL. SMOLEŃSKIEJ Powiązanie ciągów pieszych i rowerowych Obecne granice Cmentarza Żydowskiego (mur cmentarny) Włączenie proj. jezdni do istniejącej geometrii Ronda „Żaba” Zamknięcie ul. Rogowskiej ul. Św. Wincentego Historyczne granice Cmentarza Żydowskiego ul. Rogowska Ciąg pieszo-rowerowy ul. Biruty Wykorzystanie jezdni serwisowej dla ruchu rowerowego i dostaw do sklepów ul. Oszmiańska ul. Smoleńska Zamknięcie ul. Oszmiańskiej

9 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO
ODCINEK OD UL. SMOLEŃSKIEJ DO UL. KOŁOWEJ Otwarcie ul. Cmentarnej Włączenie do ukończonego projektu budowy ul. Św. Wincentego i ul. Głębockiej ul. Obwodowa ul. Cmentarna Zamknięcie ul. Rogowskiej Ciągi piesze i rowerowe ul. Pińska ul. Horodelska ul. Rogowska ul. Św. Wincentego ul. Kołowa ul. Ks. Skargi ul. Smoleńska Przejście dla pieszych w poziomie ulicy Wykorzystanie jezdni serwisowej dla ruchu rowerowego i dostaw do sklepów

10 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO
PRZEKRÓJ NORMALNY

11 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO WYBURZENIA BUDYNKÓW
Stacja transformatorowa ul. Św. Wincentego 17 Budynek wielorodzinny i budynki gospodarcze ul. Biruty 18 Budynki usługowe ul. Św. Wincentego 19 Budynki usługowe ul. Św. Wincentego 23, 25, 25A

12 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO WYBURZENIA BUDYNKÓW
Budynek mieszkalny ul. Cecylii 20 Budynki mieszkalne ul. Cecylii 22 Budynek usługowy ul. Św. Wincentego 67 Budynek usługowy ul. Św. Wincentego 53 Budynek usługowo-mieszkalny ul. Obwodowa 4 Budynki usługowo-mieszkalne ul. Św. Wincentego 53, 57 Budynki usługowe ul. Św. Wincentego 65

13 PROJEKT ZAMIENNY UL. ŚW. WINCENTEGO
WYBURZENIA BUDYNKÓW

14 DYSKUSJA


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google