Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecinek, 04 października 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecinek, 04 października 2011"— Zapis prezentacji:

1 Szczecinek, 04 października 2011
Inwestycje drogowe na terenie Miasta Szczecinek zrealizowane przez Powiat Szczecinecki w latach Szczecinek, 04 października 2011

2 „Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek”
Regionalny Program Operacyjny, poddziałanie 2.1.2 Projekt realizowany w partnerstwie Powiat Szczecinecki/Miasto Szczecinek Wniosek o dofinansowanie złożono – Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu – –

3 Dofinansowanie z UE – 8 000 000 zł (32,84 %)
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem powiat Miasto Dofinansowanie z UE – zł (32,84 %)

4 Ulica Wyszyńskiego (ul. Lipowa w części) - efekty:
długość przebudowanego odcinka – 1032,61 mb długość ścieżki rowerowej – 1888,56 mb długość przebudowanych chodników – 1963,56 mb ilość zatok autobusowych – 4 szt. ilość miejsc postojowych – 76 (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – 2 szt.

5 Ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego
PRZED PO

6 Ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego - Lipowa

7 Ulica Jana Pawła II - efekty:
długość przebudowanego odcinka – 693,84 mb długość ścieżki rowerowej – 220 mb długość przebudowanych chodników – 993,68 mb ilość zatok autobusowych – 4 szt. skrzyżowania typu „rondo” – 2 szt.

8 Ulica Jana Pawła II PRZED PO

9 Ulica Jana Pawła II

10 Ulica Polna - efekty: długość przebudowanego odcinka – 1890 mb długość ścieżki rowerowej – 1890 mb długość przebudowanych chodników – 2600 mb ilość zatok autobusowych – 4 szt. ilość miejsc postojowych – 106 szt.

11 Ulica Polna PRZED PO

12 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta – ul. Polna
Wniosek o dofinansowanie złożono – Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu – –

13 Dofinansowanie – 2 098 959 zł (33%)
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – zł (33%) WYKONAWCA - Colas Polska sp. z o.o. Palędzie k/Poznania i Wektra Szczecinek

14 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta ul. Polna - efekty
- długość drogi o szer. 7,0 m m - długość ścieżki rowerowej – 610 m - powierzchnia chodników – 6470 m2 - ilość zatok autobusowych – 4 szt. - ilość miejsc postojowych – 210 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 800 m - długość oświetlenia ulicznego – 1700 m

15 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta ul. Polna

16 Wniosek o dofinansowanie złożono – 29.09.2009
Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej I. Bugno – Koszalińska, II. Waryńskiego Wniosek o dofinansowanie złożono – Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu –

17 Dofinansowanie – 6 571 278 zł (50%)
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – zł (50%)

18 I. Bugno – Koszalińska - długość drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m m - długość drogi utwardzonej – 825 m - długość kanalizacji deszczowej (Ø ) – 2450 m - długość oświetlenia ulicznego – 2947 m - skrzyżowanie typu T z drogą krajową nr 11

19 II. Waryńskiego - długość drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m m - długość kanalizacji deszczowej (Ø ) – 655 m - długość oświetlenia ulicznego – 1456 m - dwa skrzyżowania typu T z drogą powiatową

20 I Bugno - Koszalińska

21 II Waryńskiego

22 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
„Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska - ul. J. Piłsudskiego/Klasztorna o długości 400 m” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Projekt realizowany w partnerstwie Powiat Szczecinecki/Miasto Szczecinek Wniosek o dofinansowanie złożono – Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu – –

23 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 2 675 260 zł
Dofinansowanie z NPPDL – zł (50%). Partner - Miasto Szczecinek: zł

24 Ulica Szczecińska - efekty:
długość przebudowanego odcinka – 411,35 mb długość ścieżki rowerowej – 220 mb długość przebudowanych chodników – 822 mb ilość miejsc postojowych 20 szt. (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) ilość zatok autobusowych – 2 szt. skrzyżowania typu „rondo” – 1 szt.

25 Ulica Szczecińska po przebudowie

26 Przebudowa ul. 1-go Maja Wniosek o dofinansowanie złożono – Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu –

27 Dofinansowanie – 1 253 056 zł (50%)
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – zł (50%) WYKONAWCA - Pol-Dróg Człuchów Człuchów

28 Przebudowa ul. 1-go Maja - efekty
- długość drogi o szer. 6,0 m -904 m - długość ścieżki rowerowej – 994 m - powierzchnia chodników – 3960 m2 - ilość miejsc postojowych – 12 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 456 m - długość oświetlenia ulicznego – 990 m - skrzyżowanie typu rondo - skrzyżowanie typy T z drogą krajową nr 11

29 Przebudowa ul. 1-go Maja

30 Budowa ul. Baczyńskiego
Wniosek o dofinansowanie złożono – Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu –

31 Dofinansowanie (50% do kwoty 1 472 973) – 736 485 zł
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem (w tym przebudowa skrzyżowania z krajową 20-tką – zł) Dofinansowanie (50% do kwoty ) – zł WYKONAWCA - Pol-Dróg Człuchów

32 Budowa ul. Baczyńskiego - efekty
- długość drogi o szer. 7,0 m -518 m - długość dodatkowego pasa na drodze krajowej nr 20 – 325 m - długość ścieżki rowerowej – 520 m - powierzchnia chodników – 1780 m2 - ilość zatok autobusowych – 1 - długość kanalizacji deszczowej – m - długość oświetlenia ulicznego – 560 m - skrzyżowanie typu T z drogą krajową nr 20

33 Budowa ul. Baczyńskiego

34 Przebudowa mostu na rzece Nizicy (JNI 35000084) wraz z ulicami
dojazdowymi Szafera i Kaszubską Zadanie współfinansowane z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury Okres realizacji zadania: –

35 Dofinansowanie z rezerwy Ministra Infrastruktury: 1 030 300 zł
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie z rezerwy Ministra Infrastruktury: zł

36 Ulica Szafera i Kaszubska - efekty:
długość przebudowanego odcinka – 529,70 mb długość ścieżki rowerowej – 625,30 mb długość przebudowanych chodników – 1143,10 mb ilość miejsc postojowych 42 szt. (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) ilość zatok autobusowych – 2 szt. przebudowa mostu – 1 szt.

37 Ulica Szafera po przebudowie

38 Łącznie w ramach inwestycji drogowych, w których liderem był Powiat Szczecinecki, w latach osiągnięto następujące efekty: - łączne nakłady na inwestycje drogowe – zł 4557,500 mb dróg 4843,860 mb ścieżek rowerowych 7522,340 mb chodników 244 (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) miejsc parkingowych 16 zatok autobusowych 1 most drogowy 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 3 skrzyżowania typu „rondo”

39 Dodatkowe zadania realizowane w latach 2010 – 2011 współfinansowane przez samorząd powiatowy:

40 I. Partnerstwo z GDDKiA oraz Miastem Szczecinek:
I. Partnerstwo z GDDKiA oraz Miastem Szczecinek: *Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z ulicą powiatową nr 1274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką Nr 172 (ul. Kołobrzeska), z uwzględnieniem kolidującej sieci infrastruktury technicznej w m. Szczecinek - udział powiatu – zł *Przebudowa skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i ulicy Słowiańskiej - udział powiatu – zł II. Partnerstwo z Miastem Szczecinek: *Przebudowa ul. 1-go Maja w Szczecinku - udział powiatu – zł

41 7 Program Ramowy Unii Europejskiej – projekt Civitas Renaissance
Wniosek o dofinansowanie złożono Umowę o dofinansowanie podpisano – Czas realizacji projektu – –

42 Ścieżka rowerowa – Plaża Miejska – Świątki
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – zł (50%) WYKONAWCA - Firma Usługowo-Handlowa Richter Borowy Młyn REALIZACJA - od do

43 Ścieżka rowerowa-Plaża Miejska-Świątki - efekty
-ścieżka rowerowa nad brzegiem jeziora o długości 2410 m - z nawierzchnią zamkniętą miałem kamiennym z dodatkiem wapnia -całość ścieżki oświetlona

44 Ścieżka rowerowa – Plaża Miejska – Świątki

45 Ciąg pieszo – jezdny - Żeglarska
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – zł (50%) WYKONAWCA - Hades sp. z o.o. Piła REALIZACJA – od do

46 Ciąg pieszo – jezdny – Żeglarska - efekty
- długość drogi o szer. 5,0 m -711 m - powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego – 3600 m2 - ilość miejsc postojowych – 10 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 790 m - długość oświetlenia ulicznego – 720 m - skrzyżowanie typu T z drogą wojewódzką 172

47 Ciąg pieszo – jezdny - Żeglarska

48 Ścieżka rowerowa – Kilińskiego - Trzesieka
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – zł (50%) WYKONAWCA - Wektra Szczecinek REALIZACJA – od do

49 Ścieżka rowerowa – Kilińskiego – Trzesieka - efekty
- ścieżka rowerowa nad brzegiem jeziora o długości 2500 m z nawierzchnią zamkniętą miałem kamiennym z dodatkiem wapnia - całość ścieżki oświetlona

50 Ścieżka rowerowa – Kilińskiego – Trzesieka

51 Sygnalizacje świetlne
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie (50%) WYKONAWCA - Elektromark Szczecinek REALIZACJA – od do

52 Sygnalizacje świetlne - efekty
- „pełna” sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i ul. Powst. Wlkp oraz dwie sygnalizacje „wciskane” na ul. Ordona i ul. Koszalińskiej

53 Sygnalizacje świetlne

54 Oświetlenia przejść dla pieszych
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem Dofinansowanie – (50%) WYKONAWCA – Eltom Słupsk REALIZACJA – od do

55 Oświetlenia przejść dla pieszych - efekty
- oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Cieślaka dwa oraz na ul. 3-go Maja i ul. Kopernika

56 Porozumienie pomiędzy GDDKiA, Miastem Szczecinek i Powiatem Szczecineckim

57 Miasto Szczecinek – 22% udział – 929 390 zł
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Koszalińską i Kołobrzeską Całkowita wartość zł Miasto Szczecinek – 22% udział – zł WYKONAWCA – Pol-Dróg Człuchów REALIZACJA – od do

58 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Koszalińską i Kołobrzeską – rondo Bergen op Zoom - przebudowa skrzyżowania typu rondo o powierzchni powyżej m2 drogi krajowej nr 11 /ul. Narutowicza/ z drogą powiatową /ul. Koszalińska/ i drogą wojewódzką /ul. Kołobrzeska/ - przebudowa istniejącego uzbrojenia technicznego branży sanitarnej i elektrycznej

59 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Koszalińską i Kołobrzeską

60 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Armii Krajowej
Całkowita wartość – zł Miasto Szczecinek – 22% udział – zł WYKONAWCA – Colas Polska sp. z o.o. Palędzie k/Poznania REALIZACJA – od do

61 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Armii Krajowej - efekty
- przebudowa skrzyżowania typu rondo o powierzchni powyżej m2 drogi krajowej nr 11 /ul. Słowiańska/ z drogą powiatową /ul. Armii Krajowej/ i drogą gminną /ul. Armii Krajowej/ - przebudowa istniejącego uzbrojenia technicznego branży sanitarnej i elektrycznej

62 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Armii Krajowej – rondo Söderhamn

63   Porozumienie pomiędzy Miastem Szczecinek i Województwem Zachodniopomorskim

64 Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172
Całkowita Wartość – zł Miasto Szczecinek – udział około 7,0 mln WYKONAWCA – Wrobis S. A. Wrocław REALIZACJA – od do

65 Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172
- odcinek miejski m, nawierzchnia asfaltowa o szer. 7,0 m, 1 skrzyżowanie typu rondo, na całej długości chodnik i ścieżka rowerowa z polbruku szer. po 2,0 m., Na całej długości kan. deszczowa i oświetlenie - odcinek wojewódzki-1890 m, nawierzchnia asfaltowa o szer. 7,0 m, 2 skrzyżowania typu rondo, na całej długości drogi pomocnicze o szer. 3,5 m o nawierzchni gruntowej, na całej długości kan. deszczowa oraz oświetlenie w okolicach rond

66 Zadania wyłącznie ze środków własnych Miasta Szczecinek

67 Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego i Prusa
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem WYKONAWCA - Termotech sp. z o.o. Piła REALIZACJA - od do

68 Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego i Prusa - efekty
- budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ulic Baczyńskiego i Prusa o łącznej długości m kolektorami kanalizacji deszczowej Ø mm do Wilczego Kanału.

69 Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego i Prusa

70 Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem WYKONAWCA - Pol-Dróg Człuchów REALIZACJA - od do

71 Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska
- długość drogi o szer. 6,0 m m - powierzchnia chodników – 1500 m2 - ilość miejsc postojowych – 62 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 220 m - długość oświetlenia ulicznego – 272 m

72 Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska

73 Budowa dróg – Sójcze Wzgórze
Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem WYKONAWCA – Tebra sp. j.- Koszalin REALIZACJA - od do

74 Budowa dróg – Sójcze Wzgórze - efekty
- długość drogi o szer. 5,0 m m - powierzchnia chodników – 2084 m2 - ilość miejsc postojowych – 35 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 1150 m - długość oświetlenia ulicznego – 2150 m

75 Budowa dróg – Sójcze Wzgórze

76 Łącznie w ramach inwestycji drogowych, w których liderem był Powiat Szczecinecki, w latach osiągnęło następujące efekty: Łączne nakłady na inwestycje drogowe – zł - 4557,500 mb dróg - 4843,860 mb ścieżek rowerowych - 7522,340 mb chodników - 244 (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych ) miejsc parkingowych - 16 zatok autobusowych - 1 most drogowy - 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - 3 skrzyżowania typu „rondo”

77 łączne nakłady na inwestycje drogowe – 34 706 122 zł - 6 306 mb dróg
Łącznie w ramach inwestycji drogowych, w których liderem było Miasto Szczecinek, w latach osiągnęło następujące efekty: łączne nakłady na inwestycje drogowe – mb dróg - droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m – m - droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m – m - długość dodatkowego pasa na drodze krajowej nr m - 825 mb droga utwardzona mb ścieżek rowerowych mb chodników

78 nakłady na inwestycje drogowe w których partnerem wiodącym była GDDKiA lub Zarząd Dróg Wojewódzkich
to mln

79 - 5 zatok autobusowych miejsc postojowych mb długość kanalizacji deszczowej mb długość oświetlenia ulicznego - 5 skrzyżowań typu T - 3 skrzyżowania typu „rondo” mb powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego - pełna sygnalizacja świetlna - oświetlenie przejść dla pieszych - przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 11 na skrzyżowania typu „rondo” o powierzchni powyżej : m2 i m2

80 Dzięki współpracy miasta, powiatu, samorządu województwa, administracji państwowej, GDDKiA i środkom z UE w latach wykonano na terenie administracyjnym miasta inwestycje drogowe za ……

81 Dziękujemy za uwagę Krzysztof Lis Jerzy Hardie – Douglas
Starosta Szczecinecki Burmistrz Miasta Szczecinek


Pobierz ppt "Szczecinek, 04 października 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google