Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje drogowe na terenie Miasta Szczecinek zrealizowane przez Powiat Szczecinecki w latach 2010 - 2011 Szczecinek, 04 października 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje drogowe na terenie Miasta Szczecinek zrealizowane przez Powiat Szczecinecki w latach 2010 - 2011 Szczecinek, 04 października 2011."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje drogowe na terenie Miasta Szczecinek zrealizowane przez Powiat Szczecinecki w latach 2010 - 2011 Szczecinek, 04 października 2011

2 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek Regionalny Program Operacyjny, poddziałanie 2.1.2 Projekt realizowany w partnerstwie Powiat Szczecinecki/Miasto Szczecinek Wniosek o dofinansowanie złożono – 02.10.2009 Umowę o dofinansowanie podpisano – 20.03.2010 Czas realizacji projektu – 06.04.2010 – 30.09.2011

3 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 23 713 356 zł 20 065 353 zł powiat 15 383 117 zł 13 935 173 zł Miasto 8 330 239 zł 6 391 470 zł Dofinansowanie z UE – 8 000 000 zł (32,84 %)

4 Ulica Wyszyńskiego (ul. Lipowa w części) - efekty: - długość przebudowanego odcinka – 1032,61 mb - długość ścieżki rowerowej – 1888,56 mb - długość przebudowanych chodników – 1963,56 mb - ilość zatok autobusowych – 4 szt. - ilość miejsc postojowych – 76 (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) - skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – 2 szt.

5 Ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego PRZED PO

6 Ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego - Lipowa

7 Ulica Jana Pawła II - efekty: - długość przebudowanego odcinka – 693,84 mb - długość ścieżki rowerowej – 220 mb - długość przebudowanych chodników – 993,68 mb - ilość zatok autobusowych – 4 szt. - skrzyżowania typu rondo – 2 szt.

8 Ulica Jana Pawła II PRZED PO

9 Ulica Jana Pawła II

10 Ulica Polna - efekty: - długość przebudowanego odcinka – 1890 mb - długość ścieżki rowerowej – 1890 mb - długość przebudowanych chodników – 2600 mb - ilość zatok autobusowych – 4 szt. - ilość miejsc postojowych – 106 szt.

11 Ulica Polna PRZED PO

12 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta – ul. Polna Poprawa układu komunikacyjnego Miasta – ul. Polna Wniosek o dofinansowanie złożono – 02.10.2009 Umowę o dofinansowanie podpisano – 20.03.2010 Czas realizacji projektu – 06.04.2010 – 30.09.2011

13 Dofinansowanie – 2 098 959 zł (33%) WYKONAWCA - Colas Polska sp. z o.o. Palędzie k/Poznania i Wektra Szczecinek Palędzie k/Poznania i Wektra Szczecinek Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 8 330 239 zł 6 391 470 zł

14 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta ul. Polna - efekty - długość drogi o szer. 7,0 m -1640 m - długość ścieżki rowerowej – 610 m - powierzchnia chodników – 6470 m2 - ilość zatok autobusowych – 4 szt. - ilość miejsc postojowych – 210 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 800 m - długość oświetlenia ulicznego – 1700 m

15 Poprawa układu komunikacyjnego Miasta ul. Polna

16 Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej I. Bugno – Koszalińska, II. Waryńskiego Wniosek o dofinansowanie złożono – 29.09.2009 Umowę o dofinansowanie podpisano – 28.12.2009 Czas realizacji projektu – 28.12.2009-15.11.2012

17 Dofinansowanie – 6 571 278 zł (50%) Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 21 637 721 zł 13 148 656 zł

18 I. Bugno – Koszalińska I. Bugno – Koszalińska - długość drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m -2150 m - długość drogi utwardzonej – 825 m - długość kanalizacji deszczowej (Ø200-600) – 2450 m - długość oświetlenia ulicznego – 2947 m - skrzyżowanie typu T z drogą krajową nr 11

19 II. Waryńskiego II. Waryńskiego - długość drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m -1515 m - długość kanalizacji deszczowej (Ø300-400) – 655 m - długość oświetlenia ulicznego – 1456 m - dwa skrzyżowania typu T z drogą powiatową

20 I Bugno - Koszalińska

21 II Waryńskiego

22 Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska - ul. J. Piłsudskiego/Klasztorna o długości 400 m Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Projekt realizowany w partnerstwie Powiat Szczecinecki/Miasto Szczecinek Wniosek o dofinansowanie złożono – 30.09.2010 Umowę o dofinansowanie podpisano – 24.06.2011 Czas realizacji projektu – 09.02.2011 – 26.08.2011

23 Dofinansowanie z NPPDL 2008-2011 – 1 294 481 zł (50%). Partner - Miasto Szczecinek: 200 000 zł Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 2 675 260 zł 2 588 962 zł

24 Ulica Szczecińska - efekty: - długość przebudowanego odcinka – 411,35 mb - długość ścieżki rowerowej – 220 mb - długość przebudowanych chodników – 822 mb - ilość miejsc postojowych 20 szt. (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) - ilość zatok autobusowych – 2 szt. - skrzyżowania typu rondo – 1 szt.

25 Ulica Szczecińska po przebudowie

26 Przebudowa ul. 1-go Maja Wniosek o dofinansowanie złożono – 30.09.2009 Umowę o dofinansowanie podpisano – 06.05.2010 Czas realizacji projektu – 06.05.2010-30.11.2010

27 Dofinansowanie – 1 253 056 zł (50%) WYKONAWCA - Pol-Dróg Człuchów Człuchów Człuchów Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 4 084 400 zł 2 506 113 zł

28 Przebudowa ul. 1-go Maja - efekty Przebudowa ul. 1-go Maja - efekty - długość drogi o szer. 6,0 m -904 m - długość ścieżki rowerowej – 994 m - powierzchnia chodników – 3960 m2 - ilość miejsc postojowych – 12 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 456 m - długość oświetlenia ulicznego – 990 m - skrzyżowanie typu rondo - skrzyżowanie typy T z drogą krajową nr 11

29 Przebudowa ul. 1-go Maja Przebudowa ul. 1-go Maja

30 Budowa ul. Baczyńskiego Budowa ul. Baczyńskiego Wniosek o dofinansowanie złożono – 30.09.2010 Umowę o dofinansowanie podpisano – 01.06.2011 Czas realizacji projektu – 26.01.2011-30.09.2011

31 Dofinansowanie (50% do kwoty 1 472 973) – 736 485 zł WYKONAWCA - Pol-Dróg Człuchów Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 2 832 823 zł 2 329 798 zł (w tym przebudowa skrzyżowania z krajową 20-tką – 856 825 zł )

32 - długość drogi o szer. 7,0 m -518 m - długość dodatkowego pasa na drodze krajowej nr 20 – 325 m - długość ścieżki rowerowej – 520 m - powierzchnia chodników – 1780 m2 - ilość zatok autobusowych – 1 - długość kanalizacji deszczowej – 2 720 m - długość oświetlenia ulicznego – 560 m - skrzyżowanie typu T z drogą krajową nr 20 Budowa ul. Baczyńskiego - efekty Budowa ul. Baczyńskiego - efekty

33 Budowa ul. Baczyńskiego Budowa ul. Baczyńskiego

34 Przebudowa mostu na rzece Nizicy (JNI 35000084) wraz z ulicami dojazdowymi Szafera i Kaszubską Zadanie współfinansowane z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury Okres realizacji zadania: 10.05.2010 – 15.11.2010

35 Dofinansowanie z rezerwy Ministra Infrastruktury: 1 030 300 zł Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 3 000 000 zł 2 085 969 zł

36 Ulica Szafera i Kaszubska - efekty: - długość przebudowanego odcinka – 529,70 mb - długość ścieżki rowerowej – 625,30 mb - długość przebudowanych chodników – 1143,10 mb - ilość miejsc postojowych 42 szt. (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) - ilość zatok autobusowych – 2 szt. - przebudowa mostu – 1 szt.

37 Ulica Szafera po przebudowie

38 Łącznie w ramach inwestycji drogowych, w których liderem był Powiat Szczecinecki, w latach 2010-2011 osiągnięto następujące efekty: - łączne nakłady na inwestycje drogowe – 24 740 284 zł - 4557,500 mb dróg - 4843,860 mb ścieżek rowerowych - 7522,340 mb chodników - 244 (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) miejsc parkingowych - 16 zatok autobusowych - 1 most drogowy - 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - 3 skrzyżowania typu rondo

39 Dodatkowe zadania realizowane w latach 2010 – 2011 współfinansowane przez samorząd powiatowy:

40 I. Partnerstwo z GDDKiA oraz Miastem Szczecinek: *Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z ulicą powiatową nr 1274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką Nr 172 (ul. Kołobrzeska), z uwzględnieniem kolidującej sieci infrastruktury technicznej w m. Szczecinek - udział powiatu – 972 400 zł *Przebudowa skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i ulicy Słowiańskiej - udział powiatu – 293 940 zł II. Partnerstwo z Miastem Szczecinek: *Przebudowa ul. 1-go Maja w Szczecinku - udział powiatu – 200 000 zł

41 7 Program Ramowy Unii Europejskiej – projekt Civitas Renaissance Wniosek o dofinansowanie złożono - 28.06.2007 Umowę o dofinansowanie podpisano – 15.09.2008 Czas realizacji projektu – 15.09.2008 – 14.09.2012

42 Dofinansowanie – 379 956 zł (50%) WYKONAWCA - Firma Usługowo-Handlowa Richter Borowy Młyn REALIZACJA - od 12-08-2010 do 01-10-2010 Ścieżka rowerowa – Plaża Miejska – Świątki Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 921 040 zł 759 911 zł

43 Ścieżka rowerowa-Plaża Miejska-Świątki - efekty -ścieżka rowerowa nad brzegiem jeziora o długości 2410 m - z nawierzchnią zamkniętą miałem kamiennym z dodatkiem wapnia -całość ścieżki oświetlona

44 Ścieżka rowerowa – Plaża Miejska – Świątki

45 Ciąg pieszo – jezdny - Żeglarska Ciąg pieszo – jezdny - Żeglarska Dofinansowanie – 576 108 zł (50%) WYKONAWCA - Hades sp. z o.o. Piła REALIZACJA – od 24-03-2011 do 30-10-2011 REALIZACJA – od 24-03-2011 do 30-10-2011 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 1 424 923 zł 1 152 215 zł

46 Ciąg pieszo – jezdny – Żeglarska - efekty Ciąg pieszo – jezdny – Żeglarska - efekty - długość drogi o szer. 5,0 m -711 m - powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego – 3600 m2 - ilość miejsc postojowych – 10 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 790 m - długość oświetlenia ulicznego – 720 m - skrzyżowanie typu T z drogą wojewódzką 172

47 Ciąg pieszo – jezdny - Żeglarska

48 Ścieżka rowerowa – Kilińskiego - Trzesieka Ścieżka rowerowa – Kilińskiego - Trzesieka Dofinansowanie – 441 914 zł (50%) WYKONAWCA - Wektra Szczecinek REALIZACJA – od 09-05-2011 do 15-10-2011 REALIZACJA – od 09-05-2011 do 15-10-2011 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 1 076 067 zł 883 828 zł

49 Ścieżka rowerowa – Kilińskiego – Trzesieka - efekty - ścieżka rowerowa nad brzegiem jeziora o długości 2500 m z nawierzchnią zamkniętą miałem kamiennym z dodatkiem wapnia - całość ścieżki oświetlona

50 Ścieżka rowerowa – Kilińskiego – Trzesieka

51 Sygnalizacje świetlne Sygnalizacje świetlne Dofinansowanie - 123 680 (50%) WYKONAWCA - Elektromark Szczecinek REALIZACJA – od 27-04-2010 do 30-06-2011 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 320 762 zł 247 360 zł

52 Sygnalizacje świetlne - efekty Sygnalizacje świetlne - efekty - pełna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i ul. Powst. Wlkp oraz dwie sygnalizacje wciskane na ul. Ordona i ul. Koszalińskiej

53 Sygnalizacje świetlne Sygnalizacje świetlne

54 Oświetlenia przejść dla pieszych Dofinansowanie – 51 340 (50%) WYKONAWCA – Eltom Słupsk REALIZACJA – od 15-10-2009 do 31-03-2010 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 115 492 zł 102 679 zł

55 Oświetlenia przejść dla pieszych - efekty - oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Cieślaka dwa oraz na ul. 3-go Maja i ul. Kopernika

56 Porozumienie pomiędzy GDDKiA, Miastem Szczecinek i Powiatem Szczecineckim

57 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Koszalińską i Kołobrzeską Całkowita wartość - 4 224 500 zł Miasto Szczecinek – 22% udział – 929 390 zł WYKONAWCA – Pol-Dróg Człuchów REALIZACJA – od 18-06-2010 do 30-06-2011

58 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Koszalińską i Kołobrzeską – rondo Bergen op Zoom - przebudowa skrzyżowania typu rondo o powierzchni powyżej 10.000 m2 drogi krajowej nr 11 /ul. Narutowicza/ z drogą powiatową /ul. Koszalińska/ i drogą wojewódzką /ul. Kołobrzeska/ - przebudowa istniejącego uzbrojenia technicznego branży sanitarnej i elektrycznej

59 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Koszalińską i Kołobrzeską

60 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Armii Krajowej Całkowita wartość – 1 620 531 zł Miasto Szczecinek – 22% udział – 356 517 zł WYKONAWCA – Colas Polska sp. z o.o. Palędzie k/Poznania WYKONAWCA – Colas Polska sp. z o.o. Palędzie k/Poznania REALIZACJA – od 21-07-2010 do 30-11-2010

61 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Armii Krajowej - efekty - przebudowa skrzyżowania typu rondo o powierzchni powyżej 4.500 m2 drogi krajowej nr 11 /ul. Słowiańska/ z drogą powiatową /ul. Armii Krajowej/ i drogą gminną /ul. Armii Krajowej/ - przebudowa istniejącego uzbrojenia technicznego branży sanitarnej i elektrycznej

62 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z ulicą Armii Krajowej – rondo Söderhamn

63 Porozumienie pomiędzy Miastem Szczecinek i Województwem Zachodniopomorskim Porozumienie pomiędzy Miastem Szczecinek i Województwem Zachodniopomorskim

64 Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 Całkowita Wartość – 16 953 105 zł Miasto Szczecinek – udział około 7,0 mln WYKONAWCA – Wrobis S. A. Wrocław WYKONAWCA – Wrobis S. A. Wrocław REALIZACJA – od 30-05-2011 do 30-11-2012

65 Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 - odcinek miejski - 1160 m, nawierzchnia asfaltowa o szer. 7,0 m, 1 skrzyżowanie typu rondo, na całej długości chodnik i ścieżka rowerowa z polbruku szer. po 2,0 m., Na całej długości kan. deszczowa i oświetlenie - odcinek wojewódzki-1890 m, nawierzchnia asfaltowa o szer. 7,0 m, 2 skrzyżowania typu rondo, na całej długości drogi pomocnicze o szer. 3,5 m o nawierzchni gruntowej, na całej długości kan. deszczowa oraz oświetlenie w okolicach rond

66 Zadania wyłącznie ze środków własnych Miasta Szczecinek

67 Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego i Prusa WYKONAWCA - Termotech sp. z o.o. Piła REALIZACJA - od 28-08-2009 do 30-08-2010 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 3 625 790 zł 1 870 947 zł

68 Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego i Prusa - efekty - budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ulic Baczyńskiego i Prusa o łącznej długości 3.700 m kolektorami kanalizacji deszczowej Ø 160-600 mm do Wilczego Kanału.

69 Kanalizacja deszczowa ul. Baczyńskiego i Prusa

70 Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska WYKONAWCA - Pol-Dróg Człuchów REALIZACJA - od 04-09-2009 do 30-09-2010 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 1 400 092 zł 1 362 997 zł

71 Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska - długość drogi o szer. 6,0 m - 303 m - powierzchnia chodników – 1500 m2 - ilość miejsc postojowych – 62 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 220 m - długość oświetlenia ulicznego – 272 m

72 Przebudowa dróg – osiedle Koszalińska

73 Budowa dróg – Sójcze Wzgórze WYKONAWCA – Tebra sp. j.- Koszalin REALIZACJA - od 18-07-2011 do 30-10-2013 Wartość kosztorysowa Wartość po przetargu ogółem 6 170 141 zł 3 950 148 zł

74 Budowa dróg – Sójcze Wzgórze - efekty - długość drogi o szer. 5,0 m - 2230 m - powierzchnia chodników – 2084 m2 - ilość miejsc postojowych – 35 szt. - długość kanalizacji deszczowej – 1150 m - długość oświetlenia ulicznego – 2150 m

75 Budowa dróg – Sójcze Wzgórze

76 Łącznie w ramach inwestycji drogowych, w których liderem był Powiat Szczecinecki, w latach 2010-2011 osiągnęło następujące efekty: - Łączne nakłady na inwestycje drogowe – 24 740 284 zł - 4557,500 mb dróg - 4843,860 mb ścieżek rowerowych - 7522,340 mb chodników - 244 (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych ) miejsc parkingowych - 16 zatok autobusowych - 1 most drogowy - 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - 3 skrzyżowania typu rondo

77 Łącznie w ramach inwestycji drogowych, w których liderem było Miasto Szczecinek, w latach 2010-2011 osiągnęło następujące efekty: - łączne nakłady na inwestycje drogowe – - 34 706 122 zł - 6 306 mb dróg - droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m – 2 150 m - droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m – 1 515 m - długość dodatkowego pasa na drodze krajowej nr 20 -325 m - 825 mb droga utwardzona - 7 034 mb ścieżek rowerowych - 15 794 mb chodników

78 nakłady na inwestycje drogowe w których partnerem wiodącym była GDDKiA lub Zarząd Dróg Wojewódzkich nakłady na inwestycje drogowe w których partnerem wiodącym była GDDKiA lub Zarząd Dróg Wojewódzkich to to 61 798 136 mln 61 798 136 mln

79 - 5 zatok autobusowych - 329 miejsc postojowych - 9 241 mb długość kanalizacji deszczowej - 10 795 mb długość oświetlenia ulicznego - 5 skrzyżowań typu T - 3 skrzyżowania typu rondo - 3 600 mb powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego - pełna sygnalizacja świetlna - oświetlenie przejść dla pieszych - przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 11 na skrzyżowania typu rondo o powierzchni powyżej : 4 500 m2 i 10 000 m2

80 121 244 542 zł Dzięki współpracy miasta, powiatu, samorządu województwa, administracji państwowej, GDDKiA i środkom z UE w latach 2010-2011 wykonano na terenie administracyjnym miasta inwestycje drogowe za ……

81 Dziękujemy za uwagę Krzysztof Lis Jerzy Hardie – Douglas Krzysztof Lis Jerzy Hardie – Douglas Starosta Szczecinecki Burmistrz Miasta Szczecinek


Pobierz ppt "Inwestycje drogowe na terenie Miasta Szczecinek zrealizowane przez Powiat Szczecinecki w latach 2010 - 2011 Szczecinek, 04 października 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google