Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH
listopad 2005

2 Zainwestuj w powiecie rawskim
Powiat Rawski jest właścicielem ponad 60-ciu hektarów gruntów po gospodarstwie rolnym Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. W ramach zachęt do inwestowania w powiecie rawskim na prawie 15 ha stworzona została Rawska Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaś na pozostałych gruntach ustanowiono Rawską Strefę Przedsiębiorczości. listopad 2005

3 Rawska Strefa Przedsiębiorczości
Targowisko miejskie Rawska Strefa Przedsiębiorczości Łódzka Specjalna Strefa Przemysłowa Rawska Strefa Przedsiębiorczości Inne tereny powiatowe listopad 2005

4 Zalety i wady terenów inwestycyjnych
Oferowane przez Powiat tereny, mimo wielu atutów, do których można zaliczyć dobrą lokalizację czy dostęp do infrastruktury technicznej, posiadają zasadniczą wadę – brak dostępności komunikacyjnej. Brak dojazdów wynika z przyjętej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad koncepcji dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, co w konsekwencji narzuca konieczność obsługi komunikacyjnej tych terenów przez dwa węzły bezkolizyjne i system dróg dojazdowych (na terenie miasta system ulic miejskich). listopad 2005

5 Rawska Strefa Przedsiębiorczości
Targowisko miejskie Rawska Strefa Przedsiębiorczości Łódzka Specjalna Strefa Przemysłowa Rawska Strefa Przedsiębiorczości listopad 2005

6 W poszukiwaniu finansów
Powiat Rawski złożył do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy dróg do terenów inwestycyjnych, tj.: „Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości” obejmujący swym zakresem przedłużenie ul. Konstytucji 3-go Maja od ul. Reymonta do ul. Zamkowa Wola; „Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, realizowana poprzez budowę drogi równoległej do trasy nr 8, po jej wschodniej stronie, przebiegającej od ul. Krakowskiej przez skrzyżowanie z ul. Reymonta do rzeki Rylki (w koncepcji GDDKiA do ul. Zamkowa Wola i ul. Aleksandrówka. listopad 2005

7 Droga do Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości
listopad 2005

8 Cel projektu Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych i przyszłego targowiska Stworzenie alternatywnego przejazdu przez Rawę Mazowiecką Stworzenie alternatywnego dojazdu do szpitala powiatowego Poprawa bezpieczeństwa w pobliżu szkoły podstawowej Poprawa warunków sprzedaży i zakupu na targowisku miejskim listopad 2005

9 Planowane produkty Droga o przekroju ulicznym (716m)
Przepust na rzece Rylce Obustronny ciąg pieszo-jezdny Miejsca parkingowe (24 szt.) listopad 2005

10 Parametry budowanej drogi
klasa techniczna Z prędkość projektowa km/h szerokość jezdni x3,5 m szerokość zieleńców ,0 m szerokość ciągu pieszo-jezdnego - 2,5 m szerokość pasów zieleni ,75 m listopad 2005

11 Montaż finansowy Projekt budowy drogi do RSP, o całkowitej wartości prawie 5 mln PLN, został zaakceptowany z następującym montażem finansowym: Budżet Powiatu 0,8 mln PLN (w tym 0,46 mln wartość gruntu). Budżet Państwa 0,7 mln PLN, Unia Europejska 3,5 mln PLN, listopad 2005

12 Montaż finansowy Koszt realizacji inwestycji wynosi prawie 5 mln PLN
Budżet powiatu Budżet Państwa Dofinansowanie z Unii Europejskiej 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 mln PLN 4,0 listopad 2005

13 Roboty przygotowawcze
Harmonogram Realizacja inwestycji rozłożona została na lata 2005 Roboty przygotowawcze 2006 Roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, podbudowa, nawierzchnia, chodniki 2007 Roboty wykończeniowe Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Wrz Paź Lis Gru Sie listopad 2005

14 Fotogaleria listopad 2005

15 listopad 2005

16 listopad 2005

17 listopad 2005

18 listopad 2005

19 listopad 2005

20 Droga dojazdowa do ŁSSE
Powiat Rawski w swej ofercie inwestycyjnej posiada ok. 15 ha gruntu przeznaczonego pod przemysł i usługi, za liczonego do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Komunikacja z tym terenem możliwa jest wyłącznie w oparciu o trzymetrową, bitumiczną, drogę rokadową od drogi woj. nr 726 do ul. Reymonta oraz gruntowy dojazd od strony ul. Reymonta. W lipcu bieżącego roku złożony został wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju regionalnego budowy drogi do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. listopad 2005

21 Rawska Strefa Przedsiębiorczości
Targowisko miejskie Rawska Strefa Przedsiębiorczości Łódzka Specjalna Strefa Przemysłowa Rawska Strefa Przedsiębiorczości listopad 2005

22 Stan zaawansowania robót
W lipcu przystąpiono do procesu wyłonienia wykonawcy W październiku rozpoczęto prace przy budowie drogi Aktualnie stan zaawansowania robót ocenia się na ok. 70% listopad 2005

23 Cel projektu Celem projektu jest udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych ŁSSE (12,0885 ha) oraz RSP (36,1904 ha), co pozwoli na: stworzenie podstawowej infrastruktury dla terenów przemysłowych, stref handlu i usług; powstawanie i rozwój firm tworzących alternatywne możliwości zatrudnienia; poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Reymonta (projektowane złagodzenie łuków pionowych oraz sygnalizacja świetlna); uzupełnienie brakujących odcinków sieci drogowej w Rawie Mazowieckiej poprawę dostępności do peryferyjnych rejonów miasta Rawa Mazowiecka; w kolejnym etapie, stworzenie alternatywnego połączenia dróg wojewódzkich nr: 726, 707, 725 bez konieczności wjazdu do centrum miasta. listopad 2005

24 Planowane produkty Droga o nawierzchni bitumicznej 1042m
Chodnik dla pieszych m Kanalizacja deszczowa m Sygnalizacja świetlna listopad 2005

25 Parametry budowanej drogi
klasa techniczna L prędkość projektowa km/h szerokość jezdni ,5 – 6,0 m szerokość chodnika ,5 m szerokość pasów zieleni ,75 m listopad 2005

26 Planowany montaż finansowy
Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony projekt zakładający wartość inwestycji na poziomie 1,9 mln PLN, z następującym montażem finansowym: Budżet Powiatu tys. PLN (w tym 190. tys. wartość gruntu). Unia Europejska tys. PLN, listopad 2005

27 Fotogaleria listopad 2005

28 listopad 2005

29 listopad 2005

30 listopad 2005

31 listopad 2005

32 listopad 2005

33 listopad 2005

34 listopad 2005


Pobierz ppt "UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google