Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listopad 2005 UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listopad 2005 UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 listopad 2005 UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

2 listopad 2005 Zainwestuj w powiecie rawskim Powiat Rawski jest właścicielem ponad 60-ciu hektarów gruntów po gospodarstwie rolnym Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. W ramach zachęt do inwestowania w powiecie rawskim na prawie 15 ha stworzona została Rawska Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaś na pozostałych gruntach ustanowiono Rawską Strefę Przedsiębiorczości.

3 listopad 2005 Rawska Strefa Przedsiębiorczości Łódzka Specjalna Strefa Przemysłowa Rawska Strefa Przedsiębiorczości Targowisko miejskie Rawska Strefa Przedsiębiorczości powiatowe Inne tereny powiatowe

4 listopad 2005 Zalety i wady terenów inwestycyjnych Oferowane przez Powiat tereny, mimo wielu atutów, do których można zaliczyć dobrą lokalizację czy dostęp do infrastruktury technicznej, posiadają zasadniczą wadę – brak dostępności komunikacyjnej. Brak dojazdów wynika z przyjętej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad koncepcji dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, co w konsekwencji narzuca konieczność obsługi komunikacyjnej tych terenów przez dwa węzły bezkolizyjne i system dróg dojazdowych (na terenie miasta system ulic miejskich).

5 listopad 2005 Rawska Strefa Przedsiębiorczości Łódzka Specjalna Strefa Przemysłowa Rawska Strefa Przedsiębiorczości Targowisko miejskie Rawska Strefa Przedsiębiorczości

6 listopad 2005 W poszukiwaniu finansów Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, realizowana poprzez budowę drogi równoległej do trasy nr 8, po jej wschodniej stronie, przebiegającej od ul. Krakowskiej przez skrzyżowanie z ul. Reymonta do rzeki Rylki (w koncepcji GDDKiA do ul. Zamkowa Wola i ul. Aleksandrówka. Powiat Rawski złożył do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy dróg do terenów inwestycyjnych, tj.: Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości obejmujący swym zakresem przedłużenie ul. Konstytucji 3-go Maja od ul. Reymonta do ul. Zamkowa Wola;

7 listopad 2005 Droga do Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości

8 listopad 2005 Cel projektu Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych i przyszłego targowiska Stworzenie alternatywnego przejazdu przez Rawę Mazowiecką Stworzenie alternatywnego dojazdu do szpitala powiatowego Poprawa bezpieczeństwa w pobliżu szkoły podstawowej Poprawa warunków sprzedaży i zakupu na targowisku miejskim

9 listopad 2005 Planowane produkty Droga o przekroju ulicznym (716m) Przepust na rzece Rylce Obustronny ciąg pieszo-jezdny Miejsca parkingowe (24 szt.)

10 listopad 2005 Parametry budowanej drogi klasa techniczna - Z prędkość projektowa - 60 km/h szerokość jezdni - 2x3,5 m szerokość zieleńców - 2,0 m szerokość ciągu pieszo-jezdnego- 2,5 m szerokość pasów zieleni - 0,75 m

11 listopad 2005 Montaż finansowy Projekt budowy drogi do RSP, o całkowitej wartości prawie 5 mln PLN, został zaakceptowany z następującym montażem finansowym: Unia Europejska3,5 mln PLN, Budżet Państwa 0,7 mln PLN, Budżet Powiatu 0,8 mln PLN (w tym 0,46 mln wartość gruntu).

12 listopad 2005 Montaż finansowy Koszt realizacji inwestycji wynosi prawie 5 mln PLN 0,51,01,52,02,53,03,54,55,0mlnPLN4,0 Budżet powiatu Budżet Państwa Dofinansowanie z Unii Europejskiej

13 listopad 2005 Harmonogram Realizacja inwestycji rozłożona została na lata 2005 - 2007 StyLutMarKwi Maj CzeLipWrzPaźLisGruSie 2005 2006 2007 Roboty wykończeniowe Roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, podbudowa, nawierzchnia, chodniki Roboty przygotowawcze

14 listopad 2005 Fotogaleria

15

16

17

18

19

20 Droga dojazdowa do ŁSSE Powiat Rawski w swej ofercie inwestycyjnej posiada ok. 15 ha gruntu przeznaczonego pod przemysł i usługi, za liczonego do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Komunikacja z tym terenem możliwa jest wyłącznie w oparciu o trzymetrową, bitumiczną, drogę rokadową od drogi woj. nr 726 do ul. Reymonta oraz gruntowy dojazd od strony ul. Reymonta. W lipcu bieżącego roku złożony został wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju regionalnego budowy drogi do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

21 listopad 2005 Rawska Strefa Przedsiębiorczości Łódzka Specjalna Strefa Przemysłowa Rawska Strefa Przedsiębiorczości Targowisko miejskie Rawska Strefa Przedsiębiorczości

22 listopad 2005 Stan zaawansowania robót W lipcu przystąpiono do procesu wyłonienia wykonawcy W październiku rozpoczęto prace przy budowie drogi Aktualnie stan zaawansowania robót ocenia się na ok. 70%

23 listopad 2005 Cel projektu Celem projektu jest udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych ŁSSE (12,0885 ha) oraz RSP (36,1904 ha), co pozwoli na: w kolejnym etapie, stworzenie alternatywnego połączenia dróg wojewódzkich nr: 726, 707, 725 bez konieczności wjazdu do centrum miasta. stworzenie podstawowej infrastruktury dla terenów przemysłowych, stref handlu i usług; powstawanie i rozwój firm tworzących alternatywne możliwości zatrudnienia; poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Reymonta (projektowane złagodzenie łuków pionowych oraz sygnalizacja świetlna); uzupełnienie brakujących odcinków sieci drogowej w Rawie Mazowieckiej poprawę dostępności do peryferyjnych rejonów miasta Rawa Mazowiecka;

24 listopad 2005 Planowane produkty Droga o nawierzchni bitumicznej 1042m Chodnik dla pieszych 542m Kanalizacja deszczowa 297m Sygnalizacja świetlna

25 listopad 2005 Parametry budowanej drogi klasa techniczna - L prędkość projektowa - 40 km/h szerokość jezdni - 5,5 – 6,0 m szerokość chodnika - 1,5 m szerokość pasów zieleni - 0,75 m

26 listopad 2005 Planowany montaż finansowy Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony projekt zakładający wartość inwestycji na poziomie 1,9 mln PLN, z następującym montażem finansowym: Unia Europejska1.400. tys. PLN, Budżet Powiatu 478. tys. PLN (w tym 190. tys. wartość gruntu).

27 listopad 2005 Fotogaleria

28

29

30

31

32

33

34


Pobierz ppt "Listopad 2005 UDOSTĘPNIENIE KOMUNIKACYJNE POWIATOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google