Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestor: Wykonawca dokumentacji projektowej:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestor: Wykonawca dokumentacji projektowej:"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM 35+888 DO OKOŁO 42+900
Inwestor: Wykonawca dokumentacji projektowej: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

2 Porządek prezentacji:
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Porządek prezentacji: LOKALIZACJA INWESTYCJI OPIS INWESTYCJI ROZWIĄZANIA DROGOWE

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO DK 61 DK 62 WĘZEŁ SEROCK WIERZBICA WOJSK ŁĄCZNOŚCI LOKALIZACJA INWESTYCJI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POWIAT LEGIONOWO MIASTO I GMINA SEROCK

4 OPIS INWESTYCJI Informacje ogólne.
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO OPIS INWESTYCJI Informacje ogólne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie Legionowo, miasto i gmina Serock. Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach drogowych. Tereny przyległe na całej długości przeznaczone są pod uprawy rolne, sady, a w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkalnej pod budowę infrastruktury związanej z usługami i obsługą obiektów komunikacyjnych (motele, restauracje, obiekty „małej gastronomii”, stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, itp.). Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 i nr 62 na odcinku od km do około Obowiązujące przepisy w zakresie procedury lokalizacyjnej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji podlega następującym przepisom: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80 poz 721).

5 ROZWIĄZANIA DROGOWE SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE PLAN SYTUACYJNY
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO ROZWIĄZANIA DROGOWE SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE PLAN SYTUACYJNY PRZEKRÓJ PODŁUŻNY TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE DLA TRASY GŁÓWNEJ

6 SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ DŁUGOŚĆ TRASY GŁÓWNEJ 6,99 KM KLASA DROGI – GP PROJEKTOWANE WĘZŁY Węzeł „Wojsk Łączności” (WB) Węzeł „Serock” (WA) Węzeł „Wierzbica” (WA) Skrzyżowanie na prawe skręty ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH PRZEJAZDÓW – 4 ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH DRÓG DOJAZDOWYCH – 12 ( 9,2 KM) OBIEKTY INŻYNIERSKIE 7 wiaduktów (6 nad trasą główną, 1 w ciągu trasy głównej) 8 przepustów

7 SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ DROGA KRAJOWA Vp=80 km/h Vm = 100 km/h KATEGORIA RUCHU KR 6 SZEROKOŚĆ PASA RUCHU 2x3,50m SZEROKOŚĆ UTWARDZONEGO POBOCZA 2,00m SZEROKOŚĆ POBOCZA GRUNTOWEGO 0,75m – 1,25m SZEROKOŚĆ PASA DZIELĄCEGO 5,00m Z OPASKAMI WEWNĘTRZNYMI O SZEROKOŚCI 0,50m ROWY TRAPEZOWE O POCHYLENIU SKARP 1:1,5 SKARPY NASYPU I WYKOPU O POCHYLENIU 1:1,5

8 PLAN SYTUACYJNY Węzeł „Serock” Węzeł „Wojsk Łączności”
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO PLAN SYTUACYJNY Warszawa Nowy Dwór Mazowiecki Węzeł „Serock” Augustów Węzeł „Wojsk Łączności” Wyszków

9 PLAN SYTUACYJNY Węzeł „Serock” Węzeł „Wierzbica” Węzeł
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO PLAN SYTUACYJNY Węzeł „Serock” Warszawa Węzeł Augustów „Wierzbica” Węzeł „Wojsk Łączności” Wyszków

10 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY max. nasyp – 8,06m max. wykop – 4,16m
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO PRZEKRÓJ PODŁUŻNY max. nasyp – 8,06m max. wykop – 4,16m

11 TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY

12 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI Łączna ilość działek

13 HARMONOGRAM REALIZACJI
BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO HARMONOGRAM REALIZACJI Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji r. - Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę około r. - Projekt Wykonawczy r. - Materiały przetargowe r. Uzyskanie pozwolenia na budowę r.


Pobierz ppt "Inwestor: Wykonawca dokumentacji projektowej:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google