Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Rolna 12, 40-555 Katowice tel. (48)/32 60 33 400, fax. (48)/32 60 33 412 BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM 35+888.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Rolna 12, 40-555 Katowice tel. (48)/32 60 33 400, fax. (48)/32 60 33 412 BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM 35+888."— Zapis prezentacji:

1 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Wykonawca dokumentacji projektowej: Inwestor: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

2 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Porządek prezentacji: 1.LOKALIZACJA INWESTYCJI 2.OPIS INWESTYCJI 3.ROZWIĄZANIA DROGOWE

3 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ LOKALIZACJA INWESTYCJI DK 61 DK 62 WĘZEŁSEROCK WĘZEŁWIERZBICA WĘZEŁ WOJSK ŁĄCZNOŚCI DK 61 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POWIAT LEGIONOWO MIASTO I GMINA SEROCK BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO

4 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ OPIS INWESTYCJI Informacje ogólne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie Legionowo, miasto i gmina Serock. Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach drogowych. Tereny przyległe na całej długości przeznaczone są pod uprawy rolne, sady, a w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkalnej pod budowę infrastruktury związanej z usługami i obsługą obiektów komunikacyjnych (motele, restauracje, obiekty małej gastronomii, stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, itp.). Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 i nr 62 na odcinku od km do około Obowiązujące przepisy w zakresie procedury lokalizacyjnej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji podlega następującym przepisom: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80 poz 721). BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO

5 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEKRÓJ PODŁUŻNYPRZEKRÓJ PODŁUŻNY ROZWIĄZANIA DROGOWE PLAN SYTUACYJNYPLAN SYTUACYJNY TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE DLA TRASY GŁÓWNEJTYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE DLA TRASY GŁÓWNEJ BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO

6 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ -DŁUGOŚĆ TRASY GŁÓWNEJ 6,99 KM -KLASA DROGI – GP -PROJEKTOWANE WĘZŁY Węzeł Wojsk Łączności(WB)Węzeł Wojsk Łączności(WB) Węzeł Serock (WA)Węzeł Serock (WA) Węzeł Wierzbica (WA)Węzeł Wierzbica (WA) Skrzyżowanie na prawe skrętySkrzyżowanie na prawe skręty -ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH PRZEJAZDÓW – 4 -ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH DRÓG DOJAZDOWYCH – 12 ( 9,2 KM) -OBIEKTY INŻYNIERSKIE 7 wiaduktów7 wiaduktów (6 nad trasą główną, 1 w ciągu trasy głównej) 8 przepustów8 przepustów BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO

7 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ DROGA KRAJOWA -Vp=80 km/h -Vm = 100 km/h -KATEGORIA RUCHU KR 6 -SZEROKOŚĆ PASA RUCHU 2x3,50m -SZEROKOŚĆ UTWARDZONEGO POBOCZA 2,00m -SZEROKOŚĆ POBOCZA GRUNTOWEGO 0,75m – 1,25m -SZEROKOŚĆ PASA DZIELĄCEGO 5,00m Z OPASKAMI WEWNĘTRZNYMI O SZEROKOŚCI 0,50m - ROWY TRAPEZOWE O POCHYLENIU SKARP 1:1,5 -SKARPY NASYPU I WYKOPU O POCHYLENIU 1:1,5 BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO

8 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ PLAN SYTUACYJNY BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Wojsk Łączności Węzeł Serock Węzeł Warszawa Augustów Wyszków Nowy Dwór Mazowiecki

9 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ PLAN SYTUACYJNY BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Wojsk Łączności Węzeł Serock Węzeł Wierzbica Węzeł Warszawa Augustów Wyszków

10 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ PRZEKRÓJ PODŁUŻNY BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO max. nasyp – 8,06m -max. wykop – 4,16m

11 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO

12 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Łączna ilość działek- 247

13 ul. Rolna 12, Katowice tel. (48)/ , fax. (48)/ HARMONOGRAM REALIZACJI BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM DO OKOŁO Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi r. -Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji r. -- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę około r. - Projekt Wykonawczy r. - Materiały przetargowe r. -Uzyskanie pozwolenia na budowę r.


Pobierz ppt "Ul. Rolna 12, 40-555 Katowice tel. (48)/32 60 33 400, fax. (48)/32 60 33 412 BUDOWA OBWODNICY SEROCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA ODCINKU OD KM 35+888."

Podobne prezentacje


Reklamy Google