Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) 792 60 66 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) 792 60 66 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko- siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska

2 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wsparcie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Powiat Węgrowski przystąpił do Programu już w pierwszym roku trwania. Dotychczas, dzięki wsparciu w ramach NPPDL przebudowano trzy drogi na terenie powiatu węgrowskiego. Przebudowa ulic 1 Maja i Nowowiejskiej w Łochowie zrealizowana została w ramach III edycji Programu.

3 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Przed realizacją projektu nawierzchnia ulic 1 Maja i Nowowiejskiej była w bardzo złym stanie technicznym: posiadała liczne deformacje; pojawiały się pojedyncze pęknięcia, spękania siatkowe; widoczne były łaty, ubytki ziaren i lepiszcza; płynny ruch utrudniały rozliczne wyboje oraz koleiny; na istniejących chodnikach obserwowano liczne spękania, wykruszenia oraz zapadnięcia; jezdnia miała nieodpowiednią szerokość.

4 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25)

5 Przebudowa dróg objętych projektem była zadaniem o znaczeniu strategicznym ze względu na: ponadregionalny charakter przedsięwzięcia; bezpośrednie połączenie z drogami krajowymi nr 62 i nr 50; dogodny objazd w czasie wypadku czy zmiany organizacji ruchu na wspomnianych drogach krajowych; poprawę połączenia komunikacyjnego północnej części powiatu węgrowskiego z ośrodkami regionalnymi, takimi jak: Warszawa, Ostrów Mazowiecka, Mińsk Mazowiecki, Wyszków; stworzenie dogodnego połączenia centralnej części Łochowa ze starą częścią miasta, a jednocześnie zapewnienie komfortowego dojazdu do obiektów użyteczności administracji publicznej, usług publicznych, usług komercyjnych, a także instytucji kultury i nauki; wzrastające natężenie ruchu; potrzebę dostosowania parametrów technicznych drogi do norm europejskich; podniesienie standardów bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym, jak i pieszym.

6 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko- siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska Przebudowany ciąg drogowy ulic 1 Maja i Nowowiejskiej

7 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Zakres rzeczowy projektu obejmował: ul. 1. Maja : roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne na odcinku o długości 1 473,77 mb; podbudowa, w tym wykonanie i wyrównanie podbudowy pod jezdnią, chodnikiem, zjazdami o powierzchni 5099 m 2 ; elementy ulic, w tym: wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni m 2 ; ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na odcinku o długości 1473,77 mb. nawierzchnie, w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 1034 m 2 (w tym 46 zjazdów i 3 zatoki parkingowe);

8 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej o powierzchni m 2 ; utwardzenie poboczy nawierzchnią żwirową o powierzchni 1020 m 2 ; wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 1510 mb; oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome o powierzchni 526,81 m 2 (w tym 5 przejść dla pieszych); oznakowanie pionowe – 47 szt.; progi zwalniające o długości12 mb; roboty wykończeniowe, w tym formowanie i zagęszczanie skarp o powierzchni 890 m 2 ; wykonanie trawników o powierzchni m 2.

9 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) ul. Nowowiejska: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne na odcinku o długości 680,76 mb; podbudowa, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 2 997,6 m 2 ; wykonanie podbudowy warstwy wyrównawczej bitumicznej o powierzchni m 2 ; elementy ulic i inne roboty, w tym: ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na odcinku o długości 2023,50 mb; wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1404 m 2 ; ułożenie ścieku betonowego o długości 629 mb; ułożenie ścieku skarpowego o długości 3 mb; nawierzchnie, w tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni m 2 ;

10 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (wjazdy oraz rondo) o powierzchni 611,6 m 2 ; utwardzenie pobocza nawierzchnią żwirową o powierzchni 667,8 m 2 ; utwardzenie zjazdu nawierzchnią żwirową o powierzchni 14 m 2. oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome nawierzchni na powierzchni 187,4 m 2 (w tym 3 przejść dla pieszych); oznakowanie pionowe – 23 szt. odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustu –1 szt. wykonanie studni ściekowej – 1 szt. wykonanie studni wpadowej – 2 szt. roboty wykończeniowe, w tym formowanie i zagęszczanie skarp; wykonanie trawników o powierzchni 204 m 2.

11 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25)

12

13 Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do: zwiększenia bezpieczeństwa systemu drogowego; zapewnienia płynnej komunikacji; znacznej poprawy bezpieczeństwa pieszych; poprawy spójności regionu oraz dróg powiatowych, gminnych i krajowych; powstania obwodnicy miasta Łochów – przebudowywany ciąg ulic 1 Maja i Nowowiejskiej łączy się z ul. Myśliwską, której budowa została zrealizowana w ramach Działania 1.3 RPO WM 2007 – 2013; poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapobiegania marginalizacji regionu; pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego poprzez stworzenie lepszych jakościowo powiązań drogowych terenów rekreacyjnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie; wzmocnienia powiązań z regionalnymi centrami gospodarczymi, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną, społeczną i turystyczną powiatu węgrowskiego; ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększenie estetyki krajobrazu.

14 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25)

15

16 Uroczyste otwarcie przebudowanego ciągu drogowego odbyło się w dniu 6 października 2011 roku.

17 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Koszty kwalifikowane projektu opiewały na kwotę ,27 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa ,00 zł środki udostępnione przez Beneficjenta – ,27 zł, z czego: środki własne ,27 zł środki partnera - Gminy Łochów ,00 zł

18 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) Lider projektu: Powiat Węgrowski, ul. Przemysłowa 5, 07 – 100 Węgrów Partner: Gmina Łochów, ul. Aleja Pokoju 75, 07 – 130 Łochów


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju tel.(25) 792 60 66 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google