Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewidywany harmonogram dostosowania do zmian akredytowanej certyfikacji wg ISO 14001:2015 Barbara Zengel Warszawa, 21.11.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewidywany harmonogram dostosowania do zmian akredytowanej certyfikacji wg ISO 14001:2015 Barbara Zengel Warszawa, 21.11.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Przewidywany harmonogram dostosowania do zmian akredytowanej certyfikacji wg ISO 14001:2015 Barbara Zengel Warszawa, 21.11.2014 r.

2 2 Okres przejściowy Trzyletni okres przejściowy dla ISO 14001:2015 od daty opublikowania –IAF Resolution 2014–11 (Agenda Item 8) W trakcie przygotowania dokument: –IAF ID X: 2014 Transtiono Planning Guidance for ISO 1400:2015

3 3 IAF ID X:2014 Ważność akredytowanych certyfikatów –akredytowane certyfikaty ISO 14001:2004 po trzech latach od opublikowania nowego wydania tracą swoją ważność –certyfikacje prowadzone wg ISO 14001:2004 w okresie przejściowym powinny „wygasnąć” przed końcem tego okresu

4 4 IAF ID X:2014 Rekomendacje dla organizacji –Zidentyfikować luki –Określić plan wdrożenia –Zapewnić szkolenia –„Zaktualizować” system zarządzania środowiskowego i potwierdzić skuteczność wprowadzonych zmian –Ustalić z CB „drogę przejścia”

5 5 IAF ID X:2014 Rekomendacje dla CB: –Szkolenie auditorów i weryfikacja wiedzy przed rozpoczęciem auditowania –Komunikacja z klientami i przekazanie informacji o procesie przejścia –Ustalenie planu realizacji auditów w oparciu o ”nowe” wydanie normy z uwzględnieniem okresu przejściowego –Zachęcanie klientów do wdrożenia ISO 14001:2015

6 6 IAF ID X:2014 Jednostki certyfikujące - proces przejścia Należy opracować program przejścia uwzględniający: –Szkolenia i weryfikację wiedzy personelu –Ustalenia dot. komunikacji z klientami –Ustalenia dot. auditowania zgodności z nowym wydaniem normy –Sposób zapewniona zgodność z ISO 14001:2004 w trakcie okresu przejściowego –Działania jakie muszą być podjęte jeżeli w okresie przejściowym nie zostanie osiągnięta zgodność

7 7 IAF ID X:2014 Jednostki certyfikujące - proces przejścia Należy zapewnić, że: –Wszystkie potrzebne działania zostaną zidentyfikowane i udokumentowane –Audiotrzy będą rekomendować certyfikację wg ISO 14001:2015 tylko wtedy gdy potwierdzą skuteczność systemu –Pozyskano dowody na pozytywną ocenę działań korygujących i zgodność systemu, –Ocena systemu klienta w doniesieniu do „nowego” wydania normy nie wpływa na utrzymanie zgodności w ISO 14001:2004.

8 8 IAF ID X:2014 Jednostki akredytujące - podejście Oceny w trybie nadzoru z wydłużonym czasem na ocenę podjętych przez CB działań ISO 14001:2015 wymaga zademonstrowania skuteczności systemu i wdrożenie podejścia opartego na ocenie ryzyka – do potwierdzenia kompetencji CB mogą być potrzebne obserwacje Oceny dla celów „przejścia” - ocena zmian wprowadzonych przez CB jako wynik wdrożenia nowego wydania: zgodna interpretacja wymagań, kompetencje, raportowanie i zmiany w metodologii audiotwania Opracowanie programu przejścia

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przewidywany harmonogram dostosowania do zmian akredytowanej certyfikacji wg ISO 14001:2015 Barbara Zengel Warszawa, 21.11.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google