Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupy Roboczej PPE ADCO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupy Roboczej PPE ADCO"— Zapis prezentacji:

1 Grupy Roboczej PPE ADCO
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Grupy Roboczej PPE ADCO w dniu 5 listopada 2008 r. w Brukseli Ewa Garstka – Ministerstwo Gospodarki Jarosław Nyzio – PIP Adam Pościk – CIOP-PIB Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

2 Renotyfikacja Komisja Europejska wyraża zaniepokojenie problemami z renotyfikacją JN i deklaruje zapewnienie pomocy w tym zakresie. Żadna z polskich jednostek nie renotyfikowała się do tej pory Termin renotyfikacji jednostek upływa z końcem 2008 r. „pod koniec roku mogą nastąpić trudności w nawiązaniu łączności z bazą NANDO oraz wynikających stąd kłopoty z terminowym złożeniem niezbędnych do renotyfikacji danych” Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

3 Aktualizacja Dyrektyw Nowego Podejścia
W grudniu 2008 r. planowane jest rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji dyrektywy . Następnie partnerzy zostaną zaproszeni do przesłania propozycji w zakresie zmian do dyrektywy. do końca Do końca , zostanie utworzona grupa zajmująca się edycją nowego dokumentu. Wyniki tych prac zostaną przygotowane na następne spotkanie PPE WG, w maju lub czerwcu 2009 r. Wstępny projekt dokumentu zostanie przygotowany do końca 2010 r. Pierwszy projekt zmienionej dyrektywy zostanie opracowany do końca 2011 r. Na początku 2012 planowane jest rozpoczęcie dyskusji w Parlamencie Europejskim. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

4 Aktualizacja załącznika do Dyrektywy Medycznej (93/42/EWG)
W związku z aktualizację załącznika do dyrektywy medycznej zmianie ulegnie kategoryzacja środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą wyroby te zostaną zakwalifikowane do wyrobów medycznych kategorii I. Konsekwencją tej zmiany będzie wprowadzenie na rynek UE wyrobów nie spełniających wymagań dyrektywy PPE w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku braku informacji o konsekwencjach wprowadzonych zmian do dyrektywy możliwe jest zatwierdzenie załącznika do dyrektywy medycznej do r., w obecnej formie. Konieczne jest nawiązanie współpracy z ekspertami zajmującymi się aktualizacją dyrektywy medycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

5 Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej Naklejki odblaskowe
Naklejki odblaskowe spełniające wymagania normy EN zostały zakwalifikowane do kategorii 2 Odzież chroniąca przed UV Odzież może zostać zakwalifikowana do kategorii 1 Wyposażenie stosowane podczas paralotniarstwa, chroniące pilota przed uderzeniem o powierzchnię ziemi podczas startów i lądowań. Proponowane jest zakwalifikowanie tych urządzeń do środków ochrony indywidualnej kategorii 2. Poduszki powietrzne stosowane w odzieży dla motocyklistów Proponowane jest zakwalifikowanie tych wyrobów do środków ochrony indywidualnej 2 kategorii Sprzęt stosowany podczas gry w Paintball Kategoria 2 Ochraniacz twarzy (maska), ochraniacz karku, kamizelka Kategoria 1 Obuwie i rękawice Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

6 Granica między dyrektywami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej i zabawek (88/378/EEC)
Produkt nie może być jednocześnie zabawką i środkiem ochrony indywidualnej, z uwagi na różne przeznaczenie. Istnieje potrzeba sprecyzowania zapisów w przewodniku kategoryzacji środków ochrony indywidualnej w tym zakresie. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

7 Koordynacja jednostek notyfikowanych
Nadzór nad wyrobami 3 kategorii Zalecenia dotyczące zasad prowadzenia auditów w zakresie nadzoru nad wyrobami zakwalifikowanymi do kategorii 3, u producentów mających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000 są dostępne na stronach portalu EUROPA. Okres ważności certyfikatów Omawianie sprawy dotyczącej okresu ważności wydanych certyfikatów zostało przełożone na następne spotkanie. KE poprosi o pisemne przesłanie stanowiska w tej sprawie. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

8 Przegląd norm zharmonizowanych
KE uważa że eksperci CEN są najbardziej kompetentni do określenia czy wprowadzona zamian do normy ma charakter zasadniczy, i wymaga przeprowadzenie dodatkowych badań. Przykład dobrych praktyk - projekt przewodnika dotyczącego dyrektywy ATEX. CEN natomiast uważa , że odpowiedzialność za produkt spoczywa na producencie, a CEN nie posiada takich kompetencji. W grudniu 2008 r. powstanie opinia KE w sprawie kompetencji CEN dotyczących decyzji odnoszących się do ustalania „zmian zasadniczych norm zharmonizowanych”. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

9 Publikacja przewodnika PPE
Zaktualizowana wersja przewodnika, zawierająca ostatnio wprowadzone zmiany została opublikowana na stronach KE (EUROPA asap.) Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

10 Sekretariat CEN CEN szuka obecnie organizacji, która poprowadzi sekretariat CEN, w zakresie dyrektywy 89/686/EWG. Planowany jest wybór nowego sprawozdawcy CEN. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

11 Naklejki odblaskowe – 2 kategoria
Podsumowanie Rekomendacje WG PPE dotyczące kategoryzacji środków ochrony indywidualnej: Naklejki odblaskowe – 2 kategoria Odzież chroniąca przed UV – a kategoria (przykłady odzieży) Wyposażenie stosowane podczas paralotniarstwa – 2 kategoria Poduszki powietrzne stosowane w odzieży dla motocyklistów - 2 kategoria Sprzęt stosowany podczas gry w Paintball – 2 kategoria (maski, odzież, ochraniacz karku) 1 kategoria (rękawice, buty). Najważniejsze sprawy omawiane podczas spotkania grupy WG PPE: propozycja zmian do dyrektywy 89/686/EWG; planowane zmian do dyrektywy medycznej; okres ważności wydanych certyfikatów. Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

12 Dziękuję za uwagę Wszelkie prawa zastrzeżone – Prawa autorskie Ministerstwo Gospodarki w Warszawie


Pobierz ppt "Grupy Roboczej PPE ADCO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google