Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY"— Zapis prezentacji:

1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Rola PAIiIZ w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych

2 Agenda Prezentacja PAIiIZ
Projekty inwestycyjne w PAIiIZ - najnowsze obserwacje Proces obsługi projektu w PAIiIZ Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne Wyznaczniki idealnej działki i lokalizacji Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych

3 Priorytety Agencji – geograficzne i sektorowe
Priorytety geograficzne: USA, Brazylia Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Indie, Korea, Chiny, Japonia, kraje arabskie Priorytetowe sektory: motoryzacyjny lotniczy elektroniczny/ ICT centra usługowe/ R&D biotechnologiczny energie odnawialne O wyborze priorytetów decydowały: wysoka innowacyjność globalna cyrkulacja BIZ głównie w tych sektorach

4 Projekty inwestycyjne – najnowsze obserwacje
Spadek liczby obsługiwanych projektów Niższe parametry projektów (nakłady inwestycyjne, zatrudnienie) Wzrost zainteresowania inwestorów ofertami typu brownfield „Ciche” procesy realokacji produkcji Firmy z sektorów szczególnie dotkniętych przez kryzys nie rezygnują z inwestycji (minimalizacja kosztów) Niesłabnące zainteresowanie inwestycjami w sektorze BPO Działania i zamierzenia protekcjonistyczne państw UE Niesymetryczne pobudzanie popytu w wybranych branżach (dopłaty do zakupu nowych pojazdów) M&A – wzrost liczby ofert z Polski oraz zainteresowania inwestorów zagranicznych

5 PAIiIZ PROMOCJA POLSKI Współpraca z polskimi ambasadami
Punkt informacyjny i kontaktowy Grupa Project Managerów INFORMACJA Klimat Inwestycyjny System zachęt USŁUGI Sieć Centrów Obsługi Inwestora PAIiIZ Statystyki sektorowe Potencjalni partnerzy Współpraca ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Wizyty lokalizacyjne Opieka poinwestycyjna

6 PAIiIZ źródłem informacji
Why Poland?

7 Miasta (BPO) DRR COI Gminy SSE Inwestor DIZ
Procedura współpracy i obsługi inwestora zagranicznego Miasta (BPO) DRR COI Gminy SSE Inwestor Bazy ofert PAIiIZ Zgłoszenie zapotrzebowania Pakiet ofert DIZ

8 Pierwszy kontakt z inwestorem
Pismo do PAIiIZ z zapytaniem o możliwości inwestycyjne / odpowiedź 2) Wysłanie Application Form (parametry inwestycji) Dyrektor DIZ ocenia rodzaj zapytania (handlowe, inwestycyjne, pytanie z firm konsultingowych, inne), decyduje o dalszym trybie postępowania poprzez dekretację zapytania na właściwego pracownika Departamentu (PM). Dyrektor DIZ wyznacza osobę odpowiedzialną za dekretowanie zapytań inwestycyjnych w sytuacji, kiedy sam jest nieobecny w Agencji.

9 Zbieranie informacji o projekcie i dla projektu
3) Identyfikacja projektu  obsługa bezpośrednich inwestycji zagranicznych  projekty produkcyjne i usługowe  wartość inwestycji nie mniejsza niż 10 mln EUR  zatrudnienie nie mniejsze niż 100 osób 4) Wyszukiwanie ofert lokalizacyjnych Nie zajmujemy się: -inw. Portfelowymi Prywatyzayjnymi Joint-venture Poszukiwaniem poddostawców Projekty typu „pozostałe”, o wartości inwestycji poniżej 10 mln EUR, są przekazywane za pośrednictwem DWR do COI. W wyjątkowych przypadkach, np. projektów spełniających kryteria sektorowe, będą one pozostawione do obsługi przez DIZ. Przygotowując oferty lokalizacyjne, PM składa zapotrzebowanie na lokalizacje w formie formularza aplikacyjnego (Zlecenie wyszukania lokalizacji), zawierającego podstawowe informacje na temat projektu (bez podawania nazwy inwestora) oraz szczegółowe kryteria wyboru lokalizacji wskazane przez inwestora. Dalsza współpraca z DWR w zakresie doboru potencjalnych lokalizacji opisana jest w odrębnej procedurze (Zasady współpracy DIZ – DWR). PM zobowiązany jest przesłać wszystkie oferty zaproponowane przez DWR spełniające kryteria. W przypadku odrzucenia którejś z ofert lokalizacji, PM zobowiązany jest przekazać stosowną informację z wyjaśnieniem powodów jej odrzucenia w formie pisemnej do Kierownictwa DWR z kopią do Kierownictwa DIZ

10 Selekcja 5) Selekcja ofert lokalizacyjnych przez inwestora
6) Wizytacja działek (inwestor/PAIiIZ/SSE/władze lokalne/pozostali)

11 Zachęty inwestycyjne 7) Opracowanie pakietu zachęt inwestycyjnych
Zwolnienie z CIT w SSE Zwolnienie z RET Instrumenty Rynku Pracy Fundusze unijne System wsparcia bezpośredniego dla dużych inwestycji 50% 40% 40% till 2010 30% as of 2011 Warszawa City 30 % W przypadku małych przedsiębiorstw maksymalny poziom wsparcia może być podwyższony o dodatkowe 20%, w przypadku średnich przedsiębiorstw o dodatkowe 10%. The maximum aid for large investments (initial investment with eligible expenditures above EUR 50 million) is reduced according to following scale: Maximum aid amount for large investment = maximum regional aid intensity x ( B C) B= the portion between EUR 50 and 100 m (=B) C=the portion over EUR 100 m (=C) Aby ubiegać się o wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji, firma musi podjąć się realizacji: • przedsięwzięć z obszarów priorytetowych o wartości co najmniej 160 mln zł i tworzących minimum 50 nowych miejsc pracy, • o ile projekt nie zalicza się do żadnego z ww. sektorów – „znaczącej” nowej inwestycji produkcyjnej o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynoszących co najmniej 1 mld zł i tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy. Z kolei do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy uprawnia: • realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 40 mln zł, • o ile projekt nie zalicza się do żadnego z ww. sektorów – realizacja „znaczącej” nowej inwestycji produkcyjnej, tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 1 mld zł, • realizacja nowej inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy, • realizacja nowej inwestycji w dziedzinie działalności badawczo–rozwojowej, tworzącej co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 3 mln zł.

12 Decyzja 8) Ulokowanie inwestycji w Polsce
Zakłady LG. Philips w Kobierzycach PM powinien monitorować dalsze działania inwestora w Polsce, udzielając mu koniecznego wsparcia i ułatwiając kontakty z urzędami centralnymi i samorządowymi, partnerami PAIiIZ, poddostawcami itp. W przypadku negatywnej decyzji inwestora, PM zobowiązany jest szczegółowo zbadać jej przyczyny i sformułować wnioski w postaci Raportu zamknięcia.

13 Sektory priorytetowe 9) Sektory priorytetowe  przygotowanie dossier projektu dla Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych

14 Rozważanie inwestycji
Proces inwestycyjny Oferta Agencji Rozważanie inwestycji Strategiczne decyzje korporacyjne dotyczące nowych inwestycji, kierunek inwestycji promocja gospodarcza Polski przez kampanie promocyjne, seminaria inwestycyjne, warsztaty, study tours marketing inwestycyjny, wizyty firm współpraca z ambasadami RP za granicą Długa lista krajów Analiza makroekonomicznych, społecznych i politycznych warunków, ogólna analiza prawna i finansowa w tym dot. systemu wsparcia inwestorów, misje rozpoznawcze wsparcie project managerów wizyty lokalizacyjne dla inwestorów dostarczanie danych makroekonomicznych i sektorowych, informacja o zachętach inwestycyjnych oferowanych centralnie i lokalnie, Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), fundusze UE Krótka lista Krótka lista krajów, wybór lokalizacji, szczegółowe analizy prawne i finansowe, analiza systemu zachęt inwestycyjnych, negocjacje z władzami centralnymi i lokalnymi, znajdowanie potencjalnych partnerów wsparcie przy ubieganiu się o dofinansowanie rządowe inwestycji współpraca z SSE Bazy danych dostawców i partnerów biznesowych sieć regionalnych centrów obsługi inwestorów baza danych nieruchomości wsparcie poinwestycyjne rzecznik praw inwestorów zagranicznych decyzja inwestycyjna

15 Atrakcyjność inwestycyjna Polski
7% 8% 9% 10% 11% 12% 16% 18% Czech Republic Poland Italy Bulgaria Spain UK Hungary Romania France Russia Germany What matters  Ranking of the selection criteria: Transparency and stability of political,legal and regulatory environment 54% Transport and logistic infrastructures 54% Telecommunication infrastructures 51% Potential productivity increase 49% Labor costs 47% Corporate taxation 46% Local labor skills level 45% The country or region's domestic market 39% Flexibility of labor legislation 38% Źródło: Ernst & Young’s 2008 European attractiveness survey

16 Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2008
Inwestycje w usługi Inwestycje w przemysł Źródło: IBNGR, 2008

17 Wyznaczniki idealnej działki
Fizyczny kształt działki – regularny kształt, obszar płaski, niezalesiony i niezabudowany Status prawny nieruchomości – uregulowana struktura własności: idealnie gdy jest jeden właściciel, ew. notarialne poświadczenie zamiaru sprzedaży za określoną cenę przez wielu właścicieli MPZP: ważny MPZP Sąsiedztwo działki – obszar oddalony od zabudowań mieszkalnych, zakładów ekologicznie uciążliwych oraz obszarów przyrodniczych szczególnie chronionych Infrastruktura techniczna – bezpośredni bądź bliski dostęp do wszystkich mediów Pozostała infrastruktura – dostęp do sieci drogowej (ew. kolejowej) Uregulowana kwestia transportu publicznego Ulgi i zachęty – zwolnienie z podatku od nieruchomości

18 Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne (I)
Ustalenie celu wizyty oraz identyfikacja potrzeb inwestora w zakresie niezbędnych informacji, Zgromadzenie podstawowych informacji o firmie, jej przedstawicielach, kulturze z której się wywodzą itp., Przygotowanie programu wizyty: Wyznaczenie i poinformowanie o celu, planowanych tematach rozmów niezbędnych osób, Ustalenie kolejności zdarzeń oraz właściwego czasu i sposobu ich realizacji np. trasy przejazdu, Przygotowanie zaplecza infrastrukturalnego: sala spotkań, rzutnik, środki transportu itp. Określenie sposobu rozmieszczenia uczestników spotkania, Uwzględnienie przerw w przypadku dłuższych spotkań oraz odpowiedniego czasu na posiłki,

19 Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne (II)
Zebranie informacji o umiejętnościach językowych gości oraz ewentualnie - zapewnienie obsługi fachowego tłumacza, Przedstawienie aktualnych informacji na temat: Lokalnego rynku pracy (struktura demograficzna lokalnego społeczeństwa, średnia płaca, wykształcenie pracowników), Oferowanej działki (struktura własnościowa, status geodezyjny, uzbrojenie terenu, połączenia komunikacyjne, cena itp.) Podmiotów gospodarczych działających w okolicy – zwłaszcza zagranicznych (wizytacja zakładu), Lokalnej oferty edukacyjnej, Planowanych inwestycji infrastrukturalnych, Wszystkich innych aspektów, które mogą przekonać inwestora do lokalizacji w gminie.

20 Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne (III)
Przekonaj inwestora, że może Ci ufać i robić z tobą interesy Uwzględnij kontekst kulturowy Najważniejsze porozumienia ustne potwierdzaj na piśmie Bądź przyjazny i profesjonalny, uśmiechaj się, krótko omów tematy nie związane z biznesem Zawsze bądź punktualny, nie pozwalaj na żadne zakłócenia spotkań Ubieraj się odpowiednio (elegancko) Spotykaj się w odpowiednich warunkach Słuchaj uważnie i rób notatki (lub miej kogoś, kto je robi) Nie zapraszaj zbyt wielu ludzi na spotkanie, chyba, że powinni być obecni Wprowadź sprawdzone standardy zachowania przy obsłudze obcokrajowców

21 Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych
ANALIZA STRATEGIA NARZĘDZIA PROMOCJA Poznanie własnych możliwości (analiza SWOT) Diagnoza sytuacji Analizy szczegółowe: rynku pracy (zasobność, koszty, profile kształcenia), porównawcza analiza kosztów utworzenia firmy, rynku dostępnych nieruchomości – działek, budynków, powierzchni biurowej infrastruktury transportowej infrastruktury gospodarczej i społecznej Jakość życia Analiza budżetu pod kątem planowanych działań Źródło: IBNGR

22 Wpływ władz samorządowych na czynniki decydujące o wyborze danej lokalizacji
Wpływ władz samorządowych na dany czynnik wysoki Niski/a korzystne położenie podaż siły roboczej połączenia komunikacyjne fachowa siła robocza obiekty produkcyjne i biurowe wcześniejsza współpraca inwestora z polskimi partnerami bliskość granic duży rynek zbytu w regionie mała konkurencja ze strony firm lokalnych podaż i dostęp do surowców ceny surowców telekomunikacja lokalne zachęty podatkowe doświadczenia innych spółek jakość obsługi w urzędzie stosunek władz lokalnych do BIZ Waga dla inwestora infrastruktura techniczna nastawienie mieszkańców do inwestycji zagranicznych

23 Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych
ANALIZA STRATEGIA NARZĘDZIA PROMOCJA Stworzenie strategii przyciągania inwestycji i określenie możliwości finansowych dla jej realizacji Zdefiniowanie inwestora: jakiego typu, dla jakiej lokalizacji, jakiej wielkości? Inspirowanie i wspieranie tworzenia klastrów np. w branży budowlanej, rolno-spożywczej, mlecznej Efektywna polityka zatrudnienia jako element strategii aktywizacja i uelastycznienie siły roboczej kształcenie ukierunkowane na potrzeby potencjalnych inwestorów Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej przy maksymalnym wykorzystaniu funduszy UE Źródło: IBNGR

24 Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych
ANALIZA STRATEGIA NARZĘDZIA PROMOCJA Stworzenie regionalnych i lokalnych instrumentów przyciągania inwestycji Przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z odpowiednią infrastrukturą (niezbędne wydatki poprzedzające pozyskanie inwestora) Wspieranie tworzenia parków przemysłowych i technologicznych Opracowanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych. Lokalne Centrum Obsługi Inwestora - lokalny one-stop-shop - profesjonalna obsługa inwestora. Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych. System zachęt i ulg zależnych od samorządu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Źródło: IBNGR

25 Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych
ANALIZA STRATEGIA NARZĘDZIA PROMOCJA Dobrze zaplanowana i ukierunkowana promocja Zaprojektowanie kampanii promocyjnej (ogólnej) konferencje, seminaria własne i zewnętrzne, wystawy, publikacje kampanie medialne promowanie marki regionu Marketing inwestycyjny Organizacja misji inwestycyjnych na rynki zewnętrzne Organizacja i obsługa misji przyjazdowych Źródło: IBNGR

26 Podsumowanie Czy warto zabiegać o inwestycje?
Czy opłaca się udzielać inwestorom zwolnień podatkowych, wypłacać granty? Co zyskuje państwo, a co jednostki samorządu terytorialnego?

27 Zapraszamy do współpracy e-mail: post@paiz.gov.pl
Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) , fax (+48 22)


Pobierz ppt "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google