Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Rola PAIiIZ w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Rola PAIiIZ w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych."— Zapis prezentacji:

1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Rola PAIiIZ w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych

2 Agenda Prezentacja PAIiIZ Projekty inwestycyjne w PAIiIZ - najnowsze obserwacje Proces obsługi projektu w PAIiIZ Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne Wyznaczniki idealnej działki i lokalizacji Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych

3 Priorytety Agencji – geograficzne i sektorowe O wyborze priorytetów decydowały:  wysoka innowacyjność  globalna cyrkulacja BIZ głównie w tych sektorach Priorytety geograficzne: USA, Brazylia Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Indie, Korea, Chiny, Japonia, kraje arabskie Priorytetowe sektory:  motoryzacyjny  lotniczy  elektroniczny/ ICT  centra usługowe/ R&D  biotechnologiczny  energie odnawialne

4 Spadek liczby obsługiwanych projektów Niższe parametry projektów (nakłady inwestycyjne, zatrudnienie) Wzrost zainteresowania inwestorów ofertami typu brownfield „Ciche” procesy realokacji produkcji Firmy z sektorów szczególnie dotkniętych przez kryzys nie rezygnują z inwestycji (minimalizacja kosztów) Niesłabnące zainteresowanie inwestycjami w sektorze BPO Działania i zamierzenia protekcjonistyczne państw UE Niesymetryczne pobudzanie popytu w wybranych branżach (dopłaty do zakupu nowych pojazdów) M&A – wzrost liczby ofert z Polski oraz zainteresowania inwestorów zagranicznych Projekty inwestycyjne – najnowsze obserwacje

5 PAIiIZ Współpraca z polskimi ambasadami Punkt informacyjny i kontaktowy PROMOCJA POLSKI Grupa Project Managerów Sieć Centrów Obsługi Inwestora Współpraca ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Wizyty lokalizacyjne Opieka poinwestycyjna USŁUGIUSŁUGI INFORMACJAINFORMACJA Klimat Inwestycyjny System zachęt Statystyki sektorowe Potencjalni partnerzy

6 PAIiIZ źródłem informacji Why Poland?

7 DIZ Inwestor Bazy ofert PAIiIZ Zgłoszenie zapotrzebowania Pakiet ofert Procedura współpracy i obsługi inwestora zagranicznego DRR COI GminySSE Miasta (BPO)

8 Pierwszy kontakt z inwestorem 1)Pismo do PAIiIZ z zapytaniem o możliwości inwestycyjne / odpowiedź 2) Wysłanie Application Form (parametry inwestycji)

9 Zbieranie informacji o projekcie i dla projektu 3) Identyfikacja projektu  obsługa bezpośrednich inwestycji zagranicznych  projekty produkcyjne i usługowe  wartość inwestycji nie mniejsza niż 10 mln EUR  zatrudnienie nie mniejsze niż 100 osób 4) Wyszukiwanie ofert lokalizacyjnych

10 Selekcja 5) Selekcja ofert lokalizacyjnych przez inwestora 6) Wizytacja działek (inwestor/PAIiIZ/SSE/władze lokalne/pozostali)

11 Zachęty inwestycyjne 7) Opracowanie pakietu zachęt inwestycyjnych Zwolnienie z CIT w SSESSE Zwolnienie z RET Instrumenty Rynku Pracy Fundusze unijne 2007-132007-13 System wsparcia bezpośredniego dla dużych inwestycji 50% 40% 40% till 2010 30% as of 2011 Warszawa City 30 %

12 Decyzja 8) Ulokowanie inwestycji w Polsce Zakłady LG. Philips w Kobierzycach

13 Sektory priorytetowe 9) Sektory priorytetowe  przygotowanie dossier projektu dla Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych

14 Krótka lista Krótka lista krajów, wybór lokalizacji, szczegółowe analizy prawne i finansowe, analiza systemu zachęt inwestycyjnych, negocjacje z władzami centralnymi i lokalnymi, znajdowanie potencjalnych partnerów decyzja inwestycyjna Długa lista krajów Analiza makroekonomicznych, społecznych i politycznych warunków, ogólna analiza prawna i finansowa w tym dot. systemu wsparcia inwestorów, misje rozpoznawcze Rozważanie inwestycji Strategiczne decyzje korporacyjne dotyczące nowych inwestycji, kierunek inwestycji wsparcie project managerów wizyty lokalizacyjne dla inwestorów dostarczanie danych makroekonomicznych i sektorowych, informacja o zachętach inwestycyjnych oferowanych centralnie i lokalnie, Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), fundusze UE wsparcie przy ubieganiu się o dofinansowanie rządowe inwestycji współpraca z SSE Bazy danych dostawców i partnerów biznesowych sieć regionalnych centrów obsługi inwestorów baza danych nieruchomości wsparcie poinwestycyjne rzecznik praw inwestorów zagranicznych promocja gospodarcza Polski przez kampanie promocyjne, seminaria inwestycyjne, warsztaty, study tours marketing inwestycyjny, wizyty firm współpraca z ambasadami RP za granicą Proces inwestycyjnyOferta Agencji

15 Atrakcyjność inwestycyjna Polski 7% 8% 9% 10% 11% 12% 16% 18% Czech Republic Poland 7% 8% 9% 10% 11% 12% 16% 18% Italy Bulgaria Spain UK Hungary Romania France Russia Germany Źródło: Ernst & Young’s 2008 European attractiveness survey

16 Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2008 Inwestycje w przemysł Inwestycje w usługi Źródło: IBNGR, 2008

17 Fizyczny kształt działki – regularny kształt, obszar płaski, niezalesiony i niezabudowany Status prawny nieruchomości – uregulowana struktura własności: idealnie gdy jest jeden właściciel, ew. notarialne poświadczenie zamiaru sprzedaży za określoną cenę przez wielu właścicieli MPZP: ważny MPZP Sąsiedztwo działki – obszar oddalony od zabudowań mieszkalnych, zakładów ekologicznie uciążliwych oraz obszarów przyrodniczych szczególnie chronionych Infrastruktura techniczna – bezpośredni bądź bliski dostęp do wszystkich mediów Pozostała infrastruktura – dostęp do sieci drogowej (ew. kolejowej) Uregulowana kwestia transportu publicznego Ulgi i zachęty – zwolnienie z podatku od nieruchomości Wyznaczniki idealnej działki

18 Ustalenie celu wizyty oraz identyfikacja potrzeb inwestora w zakresie niezbędnych informacji, Zgromadzenie podstawowych informacji o firmie, jej przedstawicielach, kulturze z której się wywodzą itp., Przygotowanie programu wizyty: Wyznaczenie i poinformowanie o celu, planowanych tematach rozmów niezbędnych osób, Ustalenie kolejności zdarzeń oraz właściwego czasu i sposobu ich realizacji np. trasy przejazdu, Przygotowanie zaplecza infrastrukturalnego: sala spotkań, rzutnik, środki transportu itp. Określenie sposobu rozmieszczenia uczestników spotkania, Uwzględnienie przerw w przypadku dłuższych spotkań oraz odpowiedniego czasu na posiłki, Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne (I)

19 Zebranie informacji o umiejętnościach językowych gości oraz ewentualnie - zapewnienie obsługi fachowego tłumacza, Przedstawienie aktualnych informacji na temat: Lokalnego rynku pracy (struktura demograficzna lokalnego społeczeństwa, średnia płaca, wykształcenie pracowników), Oferowanej działki (struktura własnościowa, status geodezyjny, uzbrojenie terenu, połączenia komunikacyjne, cena itp.) Podmiotów gospodarczych działających w okolicy – zwłaszcza zagranicznych (wizytacja zakładu), Lokalnej oferty edukacyjnej, Planowanych inwestycji infrastrukturalnych, Wszystkich innych aspektów, które mogą przekonać inwestora do lokalizacji w gminie. Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne (II)

20 Przekonaj inwestora, że może Ci ufać i robić z tobą interesy Uwzględnij kontekst kulturowy Najważniejsze porozumienia ustne potwierdzaj na piśmie Bądź przyjazny i profesjonalny, uśmiechaj się, krótko omów tematy nie związane z biznesem Zawsze bądź punktualny, nie pozwalaj na żadne zakłócenia spotkań Ubieraj się odpowiednio (elegancko) Spotykaj się w odpowiednich warunkach Słuchaj uważnie i rób notatki (lub miej kogoś, kto je robi) Nie zapraszaj zbyt wielu ludzi na spotkanie, chyba, że powinni być obecni Wprowadź sprawdzone standardy zachowania przy obsłudze obcokrajowców Wizyta inwestora w regionie – uwagi praktyczne (III)

21 Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych  Diagnoza sytuacji  Analizy szczegółowe:  rynku pracy (zasobność, koszty, profile kształcenia),  porównawcza analiza kosztów utworzenia firmy,  rynku dostępnych nieruchomości – działek, budynków, powierzchni biurowej  infrastruktury transportowej  infrastruktury gospodarczej i społecznej  Jakość życia  Analiza budżetu pod kątem planowanych działań Poznanie własnych możliwości (analiza SWOT) ANALIZASTRATEGIANARZĘDZIAPROMOCJA Źródło: IBNGR

22 Wpływ władz samorządowych na czynniki decydujące o wyborze danej lokalizacji Wpływ władz samorządowych na dany czynnik wysoki Niski/a korzystne położenie podaż siły roboczej połączenia komunikacyjne fachowa siła robocza obiekty produkcyjne i biurowe wcześniejsza współpraca inwestora z polskimi partnerami bliskość granic duży rynek zbytu w regionie mała konkurencja ze strony firm lokalnych podaż i dostęp do surowców ceny surowców telekomunikacja lokalne zachęty podatkowe doświadczenia innych spółek jakość obsługi w urzędzie stosunek władz lokalnych do BIZ infrastruktura techniczna nastawienie mieszkańców do inwestycji zagranicznych Waga dla inwestora

23 Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych  Zdefiniowanie inwestora: jakiego typu, dla jakiej lokalizacji, jakiej wielkości?  Inspirowanie i wspieranie tworzenia klastrów np. w branży budowlanej, rolno- spożywczej, mlecznej  Efektywna polityka zatrudnienia jako element strategii - aktywizacja i uelastycznienie siły roboczej - kształcenie ukierunkowane na potrzeby potencjalnych inwestorów  Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej przy maksymalnym wykorzystaniu funduszy UE Stworzenie strategii przyciągania inwestycji i określenie możliwości finansowych dla jej realizacji ANALIZASTRATEGIANARZĘDZIAPROMOCJA Źródło: IBNGR

24  Przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z odpowiednią infrastrukturą (niezbędne wydatki poprzedzające pozyskanie inwestora)  Wspieranie tworzenia parków przemysłowych i technologicznych  Opracowanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych.  Lokalne Centrum Obsługi Inwestora - lokalny one-stop-shop - profesjonalna obsługa inwestora.  Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych.  System zachęt i ulg zależnych od samorządu.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Stworzenie regionalnych i lokalnych instrumentów przyciągania inwestycji ANALIZASTRATEGIANARZĘDZIAPROMOCJA Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych Źródło: IBNGR

25  Zaprojektowanie kampanii promocyjnej (ogólnej)  konferencje, seminaria własne i zewnętrzne,  wystawy,  publikacje  kampanie medialne  promowanie marki regionu  Marketing inwestycyjny  Organizacja misji inwestycyjnych na rynki zewnętrzne  Organizacja i obsługa misji przyjazdowych Dobrze zaplanowana i ukierunkowana promocja ANALIZASTRATEGIANARZĘDZIAPROMOCJA Opracowanie strategii przyciągania inwestorów zagranicznych Źródło: IBNGR

26 Podsumowanie Czy warto zabiegać o inwestycje? Czy opłaca się udzielać inwestorom zwolnień podatkowych, wypłacać granty? Co zyskuje państwo, a co jednostki samorządu terytorialnego?

27 Zapraszamy do współpracy 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl


Pobierz ppt "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Rola PAIiIZ w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google