Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 22 stycznia 2014 Dane wykorzystane w prezentacji pochodzą z badania przygotowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 22 stycznia 2014 Dane wykorzystane w prezentacji pochodzą z badania przygotowanego."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 22 stycznia 2014 Dane wykorzystane w prezentacji pochodzą z badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 26 kwietnia - 01 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP. ZNACZENIE LEASINGU DLA ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Branża leasingowa na plusie - czy inwestycje MSP nadal będą rosły?

2 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 2 CZY LEASING MOŻE BYĆ ASEM W RĘKAWIE FIRM Z SEKTORA MŚP?

3 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 3 KTO KORZYSTA Z LEASINGU? W większym stopniu niż firmy nie korzystające z leasingu: firmy małe i średnie, firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, firmy o przeciętnie wyższych obrotach, firmy prowadzące pełną rachunkowość firmy małe i średnie, firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, firmy o przeciętnie wyższych obrotach, firmy prowadzące pełną rachunkowość

4 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 4 KTO KORZYSTA Z LEASINGU?  firmy nastawione na rozwój (wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży)  firmy działające na dużych, rozwijających się, rosnących rynkach

5 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 5 FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU PRZEZ LEASINGOBIORCÓW (1)  korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania dla wykorzystania szans rynkowych  korzystanie z leasingu nie ze względu na gorszą (niż firmy nieleasingowe) ocenę oferty banków

6 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 6 FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU PRZEZ LEASINGOBIORCÓW (2)  stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu  w UE i na świecie, a jeżeli w Polsce – to we wszystkich regionach

7 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 7 MODEL BIZNESOWY LEASINGOBIORCÓW OPARTY O JAKOŚĆ I CENĘ, ALE TAKŻE O …  wizerunek firmy  nowoczesne kanały dystrybucji

8 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 8 WIĘKSZE ZNACZENIE INWESTYCJI W FIRMACH KORZYSTAJĄCYCH Z LEASINGU ... szczególnie inwestycji w innowacje

9 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 9 PRIORYTETY BIZNESOWE NA NAJBLIŻSZE 2 LATA TAKŻE ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI W INNOWACJE

10 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 10 … ALE TAKŻE W WIĘKSZYM STOPNIU NIŻ W FIRMACH NIE KORZYSTAJĄCYCH Z LEASINGU, PRIORYTETY NA NAJBLIŻSZE 2 LATA ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI W PRACOWNIKÓW

11 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 11 A TAKŻE WIĘKSZA OTWARTOŚC NA WEJŚCIE POLSKI DO STREFY EURO

12 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 12 CZY LEASING MOŻE BYĆ ASEM W RĘKAWIE FIRM Z SEKTORA MŚP? Firmy korzystające z leasingu Firmy korzystające z leasingu są w stosunku do firm nie korzystających z leasingu:  bardziej dojrzałe biznesowo  nastawione na rozwój przez:  inwestycje, w tym inwestycje w innowacje  ekspansję zewnętrzną  budowanie wizerunku wiarygodnej firmy  budowanie nowoczesnych kanałów dystrybucji  mają bardziej zaawansowane modele biznesowe … Aby mogły realizować swoje cele strategiczne – wzrost sprzedaży i wzrost udziału w rynku – potrzebny jest i będzie im dostęp do zewnętrznego finansowania potrzebnych im do rozwoju aktywów!

13 www. konfederacja lewiatan.pl | str. 13 DZIĘKUJĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@konfederacjalewiatan.pl


Pobierz ppt "Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 22 stycznia 2014 Dane wykorzystane w prezentacji pochodzą z badania przygotowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google