Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

26 kwietnia - 01 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "26 kwietnia - 01 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP."— Zapis prezentacji:

1 26 kwietnia - 01 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP.
Branża leasingowa na plusie - czy inwestycje MSP nadal będą rosły? ZNACZENIE LEASINGU DLA ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 22 stycznia 2014 Dane wykorzystane w prezentacji pochodzą z badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 26 kwietnia - 01 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP.

2 CZY LEASING MOŻE BYĆ ASEM W RĘKAWIE FIRM Z SEKTORA MŚP?
| str. 2

3 KTO KORZYSTA Z LEASINGU
KTO KORZYSTA Z LEASINGU? W większym stopniu niż firmy nie korzystające z leasingu: firmy małe i średnie, firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, firmy o przeciętnie wyższych obrotach, firmy prowadzące pełną rachunkowość | str. 3

4 KTO KORZYSTA Z LEASINGU?
firmy nastawione na rozwój (wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży) firmy działające na dużych, rozwijających się, rosnących rynkach | str. 4

5 FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU PRZEZ LEASINGOBIORCÓW (1)
korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania dla wykorzystania szans rynkowych korzystanie z leasingu nie ze względu na gorszą (niż firmy nieleasingowe) ocenę oferty banków | str. 5

6 FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU PRZEZ LEASINGOBIORCÓW (2)
stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu w UE i na świecie, a jeżeli w Polsce – to we wszystkich regionach | str. 6

7 MODEL BIZNESOWY LEASINGOBIORCÓW OPARTY O JAKOŚĆ I CENĘ, ALE TAKŻE O …
wizerunek firmy nowoczesne kanały dystrybucji | str. 7

8 WIĘKSZE ZNACZENIE INWESTYCJI W FIRMACH KORZYSTAJĄCYCH Z LEASINGU
... szczególnie inwestycji w innowacje | str. 8

9 PRIORYTETY BIZNESOWE NA NAJBLIŻSZE 2 LATA TAKŻE ZWIĄZANE
Z INWESTYCJAMI W INNOWACJE | str. 9

10 … ALE TAKŻE W WIĘKSZYM STOPNIU NIŻ W FIRMACH NIE KORZYSTAJĄCYCH Z LEASINGU, PRIORYTETY NA NAJBLIŻSZE 2 LATA ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI W PRACOWNIKÓW | str. 10

11 A TAKŻE WIĘKSZA OTWARTOŚC NA WEJŚCIE POLSKI DO STREFY EURO
| str. 11

12 CZY LEASING MOŻE BYĆ ASEM W RĘKAWIE FIRM Z SEKTORA MŚP?
Firmy korzystające z leasingu są w stosunku do firm nie korzystających z leasingu: bardziej dojrzałe biznesowo nastawione na rozwój przez: inwestycje, w tym inwestycje w innowacje ekspansję zewnętrzną budowanie wizerunku wiarygodnej firmy budowanie nowoczesnych kanałów dystrybucji mają bardziej zaawansowane modele biznesowe … Aby mogły realizować swoje cele strategiczne – wzrost sprzedaży i wzrost udziału w rynku – potrzebny jest i będzie im dostęp do zewnętrznego finansowania potrzebnych im do rozwoju aktywów! | str. 12

13 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
DZIĘKUJĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek | str. 13


Pobierz ppt "26 kwietnia - 01 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google