Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce

2 Największe zmiany i zagrożenia przyniosły ostatnie dziesięciolecia degradacji środowiska w PRL przez przemysł ciężki, głównie za sprawą poś- redniego oddziaływania na przyrodę oraz niszczenia siedlisk, głównie przez: - osuszanie terenów bagiennych, - zmiany w sposobach użytkowania, - chemizację w rolnictwie, - ekstensywne wydobycie złóż kopalnych i zmiany w strukturze krajobrazu. W skrajnych przypadkach doprowadziło to do wyginięcia w Polsce całych populacji roślin i zwierząt. Problemem jest też zanikanie wielu ras zwierząt hodowlanych i odmian roślin użytkowych, wypieranych przez nowe, wysokoprodukcyjne.

3 Z funduszy UE finansowane są zadania: oparte na nowoczesnych, czystych technologiach oraz preferujące rozwój krajowego przemysłu urządzeń i technologii ochrony środowiska, służące restrukturyzacji gospodarki kraju zgodnie z zasadami ekorozwoju, podnoszące sprawność już istniejących urządzeń ochrony środowiska.

4 Aby spełnić wymagania przedakcesyjne Polska otrzymała od UE z funduszu PHARE, środki dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspomaga finansowo w następujących dziedzinach ochrony środowiska: ochrona atmosfery ochrona przyrody i leśnictwa, gospodarkę wodną i ochronę wód, ochronę powierzchni ziemi, w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, geologię i górnictwo, edukację ekologiczną, monitoring zagrożeń środowiska, inne nadzwyczajne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

5 W dokumentacji powinien być dokładnie sprecyzowany przewidywany efekt ekologiczny i zasięg jego oddziaływania, obejmujący dane o: obszarze oddziaływania, objętej populacji, obszarach cennych przyrodniczo, stanie środowiska przed i po realizacji przedsięwzięcia, stopniu redukcji ładunku zanieczyszczeń.

6 Narodowy plan rozwoju w latach 2004-06

7

8 Źródło:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Brosz ura_synteza_NPR20012009.pdfhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Brosz ura_synteza_NPR20012009.pdf

9 Źródło:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Brosz ura_synteza_NPR20012009.pdfhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Brosz ura_synteza_NPR20012009.pdf

10

11

12 Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 742m3 na dobę (woj.. podkarpackie)


Pobierz ppt "Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google