Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowanie krajobrazu kulturowego a wypas zwierząt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowanie krajobrazu kulturowego a wypas zwierząt"— Zapis prezentacji:

1 Zachowanie krajobrazu kulturowego a wypas zwierząt
Andrzej Czylok* Marceli Ślusarczyk** Andrzej Tyc* */ Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski **/ Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

2 swoiste cechy krajobrazu jurajskiego
czynna ochrona bioróżnorodności krajobrazu - genetycznej (ochrona ras) - kulturowego gatunkowej (ochrona siedlisk) (rolniczo-pasterskiego) - ekosystemowej (m.in. wypas)

3 ochrona ekosystemów czynna
ochrona ekosystemów czynna konserwatorska stadiów sukcesyjnych „klimaksowych” - murawy poza piętrem alpejskim las bukowy - polnych łąka w piętrze alpejskim

4 ekstensywne użytkowanie rolniczo-pasterskie
wypas - koszenie - hodowla ginących ras zwierząt - uprawa starych odmian zbóż tradycyjna uprawa roli bez herbicydów i pestycydów

5

6

7 odlesianiu wybranych wapiennych ostańców skalnych wieńczących wzgórza
Dwuletnie doświadczenia wynikające ze współpracy zespołu naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej wskazują, że w celu ochrony swoistych cech krajobrazu kulturowego Jury niezbędne jest prowadzenie czynnych zabiegów polegających na: odlesianiu wybranych wapiennych ostańców skalnych wieńczących wzgórza użytkowane do niedawna jako pastwiska; wprowadzaniu wypasu kóz i owiec na wylesionych powierzchniach; wspieraniu organizacyjnym i finansowym hodowli ginących i charakterystycznych dla obszaru Jury ras roślin i zwierząt, w tym owcy olkuskiej; włączaniu lokalnych społeczności w czynną ochronę przyrody i krajobrazu, m.in. poprzez organizacyjną i finansową pomoc w utrzymaniu tradycyjnego, ekstensywnego rolnictwa.

8 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zachowanie krajobrazu kulturowego a wypas zwierząt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google