Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Przeciszów Powierzchnia gminy wynosi 35,4 km2 (3540 ha),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Przeciszów Powierzchnia gminy wynosi 35,4 km2 (3540 ha),"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Przeciszów Powierzchnia gminy wynosi 35,4 km2 (3540 ha),
W skład jej wchodzą trzy sołectwa: Przeciszów 1695,00 ha Piotrowice 1381,00 ha Las 464,00 ha

2 Historia Przeciszowa Założenie Przeciszowa ok. XIII w. przez rycerzy niemieckich Pierwotne nazwy wsi to „Przejców” lub „Przeticzów W XIV wieku Przeciszów był własnością niejakiego Gothardusa” około 1441 roku przechodzi w ręce Mikołaja Myszkowskiego, a od 1488 roku należy do kasztelana oświęcimskiego Piotra Myszkowskiego. W rękach rodziny Myszkowskich wieś pozostawała przez dłuższy czas. W latach zbudowano kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela w Przeciszowie W 1895 zakończono budowę kościoła parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny Piotowicach

3 Kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela
Zbudowany w latach Obiekt murowany, jednonawowy styl barokowy. W 1971 roku został wpisany na listę zabytków w Krakowie ołtarze pochodzą z czasów budowy kościoła chrzcielnica II połowa XVI w. dzwon z 1549 roku. Ambona w kształcie łodzi z XIXw.

4 „ Remont elewacji i malowanie dachu kościoła pw. św
„ Remont elewacji i malowanie dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie” Zadanie zostało zrealizowane przez Radę Parafialną przy współfinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Wartość zrealizowanego projektu: 439 761,51 zł Kwota dofinansowania: ,04 zł zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku

5 „ Remont elewacji i malowanie dachu kościoła pw. św
„ Remont elewacji i malowanie dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie”

6 Krajobraz Przeciszowa
Miejscowy krajobraz charakteryzuje się dużą ilością wód, począwszy od stawów, skończywszy na Wiśle stanowiącej północna granice gminy. Tereny bezpośrednio nadwiślańskie są ostoją ptactwa wodnego i doskonały miejscem do jego obserwacji. Obszar Gminy obejmuje również stawy rybne używane za największą ostoję ptactwa w dolinie górnej Wisły. Stawy zlokalizowane w „Dolinie Karpia” są znane w całej Polsce jak miejsce hodowli karpia. Na uwagę zasługują: kompleks stawów hodowlanych „Przyręb” oraz stawy RSP w Przeciszowie. Szatę roślinną stawów tworzą m.in. zespół trzcin i oczeretów oraz szuwary wielkoturzycowe. Na groblach występują również pasy zarośli wierzbowych oraz pojedyncze okazy wierzb. W sąsiedztwie stawów występują zbiorowiska łąk. W związku z atrakcyjnym przyrodniczo krajobrazem gminy Przeciszów jej mieszkańcy, oraz osoby spoza gminy często fotografują przyrodę na tym terenie.

7 Krajobraz Przeciszowa

8 „Wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno – krajoznawczym” Projekt został zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie przy współfinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Wartość zrealizowanego projektu: 9 555,00 zł Kwota dofinansowania: 7 280,00 zł zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku Celem operacji była promocja walorów przyrodniczo-kulturowych i turystycznych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru "Dolina Karpia" poprzez przygotowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno – krajoznawczym.

9 „Wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno – krajoznawczym”

10 „Warsztaty fotograficzne jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość” Projekt został zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie przy współfinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Wartość zrealizowanego projektu: ,00 zł Kwota dofinansowania: 8 701,14 zł zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku Celem operacji było podniesienie jakości życia poprzez zorganizowanie szkolenia z przedsiębiorczości i warsztatów fotograficznych na terenie gminy Przeciszów.

11 „Warsztaty fotograficzne jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość”

12 Wydanie ulotek promujących Gminę Przeciszów – „Gmina Przeciszów zaprasza” Projekt został zrealizowany przez Gminę Przeciszów przy współfinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Wartość zrealizowanego projektu 6 918,75zł zł brutto Kwota dofinansowania 3 937,00 zł. zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku Opracowanie przyczyniło się do przybliżenia walorów obszaru objętego LSR- poprzez przedstawienie najciekawszych zakątków, zabytków, przybliżenie potencjału Gminy Przeciszów przyszłym inwestorom.

13 Promocja Gminy - wydanie ulotek promujących Gminę Przeciszów – „Gmina Przeciszów zaprasza”.

14 Przedszkola na terenie Gminy Przeciszów
Trzy Przedszkola Samorządowe Przedszkola Samorządowe Przedszkole przy ul. Szkolnej w Przeciszowie Samorządowe Przedszkole przy ul. Podlesie w Przeciszowie – Podlesiu Samorządowe Przedszkole przy ul. Andrychowskiej w Piotrowicach

15 „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolach na terenie Gminy Przeciszów” Projekt został zrealizowany przez Gminę Przeciszów przy współfinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Wartość całego zadania 407 002,20 zł brutto kwota otrzymanego dofinansowania 265 051,09 zł Zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. W ramach projektu zostały wybudowane 3 place zabaw: przy ul. Szkolnej w Przeciszowie przy ul. Podlesie w Przeciszowie – Podlesiu przy ul. Andrychowskiej w Piotrowicach

16 Plac zabaw oraz parking koło Przedszkola przy ul
Plac zabaw oraz parking koło Przedszkola przy ul. Szkolnej w Przeciszowie.

17 Plac zabaw koło Przedszkola przy ul. Podlesie w Przeciszowie – Podlesiu.

18 Plac zabaw oraz parking koło Przedszkola przy ul
Plac zabaw oraz parking koło Przedszkola przy ul. Andrychowskiej w Piotrowicach.

19 W ramach programu Leader udało się zrealizować inwestycję polegającą na budowie chodnika przy ul. Andrychowskiej w Piotrowicach prowadzącego do szkoły, boiska sportowego oraz wiaty rowerowej i girlowej.

20 „Przebudowa polegająca na remoncie nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika, ul. Andrychowska Piotrowicach. Projekt został zrealizowany przez Gminę Przeciszów przy współfinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Wartość całego zadania 753 796,45 zł brutto kwota dofinansowania do budowy chodnika 189 745,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 r. W ramach projektu został wybudowany chodnik oraz przebudowana nawierzchnia jezdnia na drodze powiatowej na długości 450 m.

21 „Przebudowa polegająca na remoncie nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika, ul. Andrychowska Piotrowicach

22 Dziękuję za uwagę Wójt Gminy Przeciszów mgr Bogdan Cuber


Pobierz ppt "Gmina Przeciszów Powierzchnia gminy wynosi 35,4 km2 (3540 ha),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google