Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r."— Zapis prezentacji:

1 GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r.

2 GMINA CZERNICE BOROWE powiat przasnyski, województwo mazowieckie powierzchnia:120,03 km2 liczba ludności: 4.024 osób

3 GMINNE INWESTYCJE (2003-2007): INFRASTRUKTURALNE pozyskiwane środki pozabudżetowe służą do: budowy dróg (1 188 177,69 zł) budowy boisk przyszkolnych i obiektów sportowych (178 400,00zł) remontów Szkół i budynków użyteczności publicznej budowy urządzeń kanalizacyjnych zakupu sprzętu bojowego dla OSP (220 000,00 zł)

4 ODNOWA WSI W ramach programu: ODNOWA WSI, dofinansowanego z funduszy unijnych zrealizowano: 1. Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe – wykonano remont kapitalny budynku OSP w Czernicach Borowych. Zagospodarowano teren po szkole podstawowej i wybudowano parking, utworzono skwer zieleni ( dofin. 439.351,00zł).

5 ODNOWA WSI 2. Nowe Oblicze Rostkowa – miejsca kultu św. Stanisława Kostki – rozbudowano budynek OSP, w tej chwili garaże pomieszczą 3 samochody strażackie. Na piętrze budynku jest sala konferencyjno- widowiskowa z zapleczem kuchennym 450.000,00zł).

6 ODNOWA WSI 3. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji we wsi Obrębiec ( boiska 100.000,00 zł Komponent D – samorządowy Program Rozwoju Mazowsza + Wiejski Klub Kultury 197 859 zł Odnowa Wsi )

7 PROJEKTY EDUKACYJNE Edukacja dorosłych Szkolenia dla dorosłych dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Dodatkowa działalność szansą dla rolników i domowników (134 000,00 zł) Rolniku zmiana kwalifikacji, to sposób na nowe zatrudnienie (229 000,00 zł) Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry (359 556,55) Projekty zostały zrealizowane przez Urząd Gminy Czernice Borowe w latach 2005 - 2007. W sparciem zostało objętych prawie 300 osób. Uczestnicy podwyższyli lub uzyskali nowe kwalifikacje ( np. kurs kosmetyczny, prawo jazdy, kursy komputerowe i przedsiębiorczości ).

8 Mazowieckie Małe Przedszkola Na terenie Gminy istnieją dwie małe placówki zapewniające edukację 30 dzieci w wieku 3-5 lat, których powstanie było spowodowane było uczestnictwem Gminy w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola. dofinansowanym z EFS

9 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 2008-2009 Otrzymana dotacja w wysokości 209 625 zł przeznaczona została na; Usługi dla dzieci i młodzieży: 1) Alternatywne formy wychowania przedszkolnego 2) Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłej młodzieży Usługi dla społeczności lokalnej Świetlice wiejskie: zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych w różnych formach w szczególności: chóry dziecięce, nauka gry na instrumentach, wzmacnianie działalności drużyn harcerskich, klub seniora). Organizacja konkursów wsi i gospodarstw w celu podniesienia ich estetyki i atrakcyjności miejscowości (promowanie walorów regionu). Wsparcie szkoleniowe: Uzupełnienie kwalifikacji pedagoga z zakresu pracy terapeutycznej. Uzupełnienie kwalifikacji z zakresu instruktażu prowadzenia grup mażoretek.

10 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOTEKI MULTIMEDIALNE - bezpłatne punkty dostępu do Internetu Ikonka - na terenie Czernic Borowych istnieją dwa bezpłatne punkty dostępu do Internetu w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych – środki pozyskane w ramach rządowego programu IKONKA.

11 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Gminne Centrum Informacji Gmina Czernice Borowe w ramach Programu Pierwsza Praca w 2002 roku utworzyła Gminne Centrum Informacji, które do dzisiaj funkcjonuje (dofin.64 000,00 zł.). Poza podstawowymi zadaniami, które realizuje w ostatnim okresie pełni funkcję lokalnego operatora Internetu. Drogą radiową dociera Internet już do wielu gospodarstw domowych.

12 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH utworzone ze środków EFS w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - jest multimedialną pracownią komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk podłączonych do Internetu z bogatą ofertą szkoleniową. - wartość dofinansowania 35 455 zł.

13 INICJATYWY MIESZKAŃCÓW WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM GMINNYM STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI CZERNICKIEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE KLUBY SPORTOWE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

14 Dziękuję za uwagę Wojciech Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe Ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe Tel./fax 023-674-60-66 wojt@czerniceborowe.pl www.czerniceborowe.pl


Pobierz ppt "GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google