Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r."— Zapis prezentacji:

1 GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r.

2 GMINA CZERNICE BOROWE powiat przasnyski, województwo mazowieckie powierzchnia:120,03 km2 liczba ludności: osób

3 GMINNE INWESTYCJE ( ): INFRASTRUKTURALNE pozyskiwane środki pozabudżetowe służą do: budowy dróg ( ,69 zł) budowy boisk przyszkolnych i obiektów sportowych ( ,00zł) remontów Szkół i budynków użyteczności publicznej budowy urządzeń kanalizacyjnych zakupu sprzętu bojowego dla OSP ( ,00 zł)

4 ODNOWA WSI W ramach programu: ODNOWA WSI, dofinansowanego z funduszy unijnych zrealizowano: 1. Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe – wykonano remont kapitalny budynku OSP w Czernicach Borowych. Zagospodarowano teren po szkole podstawowej i wybudowano parking, utworzono skwer zieleni ( dofin ,00zł).

5 ODNOWA WSI 2. Nowe Oblicze Rostkowa – miejsca kultu św. Stanisława Kostki – rozbudowano budynek OSP, w tej chwili garaże pomieszczą 3 samochody strażackie. Na piętrze budynku jest sala konferencyjno- widowiskowa z zapleczem kuchennym ,00zł).

6 ODNOWA WSI 3. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji we wsi Obrębiec ( boiska ,00 zł Komponent D – samorządowy Program Rozwoju Mazowsza + Wiejski Klub Kultury zł Odnowa Wsi )

7 PROJEKTY EDUKACYJNE Edukacja dorosłych Szkolenia dla dorosłych dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Dodatkowa działalność szansą dla rolników i domowników ( ,00 zł) Rolniku zmiana kwalifikacji, to sposób na nowe zatrudnienie ( ,00 zł) Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry ( ,55) Projekty zostały zrealizowane przez Urząd Gminy Czernice Borowe w latach W sparciem zostało objętych prawie 300 osób. Uczestnicy podwyższyli lub uzyskali nowe kwalifikacje ( np. kurs kosmetyczny, prawo jazdy, kursy komputerowe i przedsiębiorczości ).

8 Mazowieckie Małe Przedszkola Na terenie Gminy istnieją dwie małe placówki zapewniające edukację 30 dzieci w wieku 3-5 lat, których powstanie było spowodowane było uczestnictwem Gminy w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola. dofinansowanym z EFS

9 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Otrzymana dotacja w wysokości zł przeznaczona została na; Usługi dla dzieci i młodzieży: 1) Alternatywne formy wychowania przedszkolnego 2) Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłej młodzieży Usługi dla społeczności lokalnej Świetlice wiejskie: zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych w różnych formach w szczególności: chóry dziecięce, nauka gry na instrumentach, wzmacnianie działalności drużyn harcerskich, klub seniora). Organizacja konkursów wsi i gospodarstw w celu podniesienia ich estetyki i atrakcyjności miejscowości (promowanie walorów regionu). Wsparcie szkoleniowe: Uzupełnienie kwalifikacji pedagoga z zakresu pracy terapeutycznej. Uzupełnienie kwalifikacji z zakresu instruktażu prowadzenia grup mażoretek.

10 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOTEKI MULTIMEDIALNE - bezpłatne punkty dostępu do Internetu Ikonka - na terenie Czernic Borowych istnieją dwa bezpłatne punkty dostępu do Internetu w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych – środki pozyskane w ramach rządowego programu IKONKA.

11 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Gminne Centrum Informacji Gmina Czernice Borowe w ramach Programu Pierwsza Praca w 2002 roku utworzyła Gminne Centrum Informacji, które do dzisiaj funkcjonuje (dofin ,00 zł.). Poza podstawowymi zadaniami, które realizuje w ostatnim okresie pełni funkcję lokalnego operatora Internetu. Drogą radiową dociera Internet już do wielu gospodarstw domowych.

12 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH utworzone ze środków EFS w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - jest multimedialną pracownią komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk podłączonych do Internetu z bogatą ofertą szkoleniową. - wartość dofinansowania zł.

13 INICJATYWY MIESZKAŃCÓW WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM GMINNYM STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI CZERNICKIEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE KLUBY SPORTOWE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

14 Dziękuję za uwagę Wojciech Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe Ul. Dolna Czernice Borowe Tel./fax


Pobierz ppt "GMINA CZERNICE BOROWE UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ZWIĄZANA Z NADANIEM HERBU GMINIE CZERNICE BOROWE Czernice Borowe, dnia 22 czerwca 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google