Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porozumienie dla Małej Szkoły Warszawa, 21.10.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porozumienie dla Małej Szkoły Warszawa, 21.10.2013."— Zapis prezentacji:

1 Porozumienie dla Małej Szkoły Warszawa, 21.10.2013

2 O czym będę mówiła? Podsumowanie Nieuchronność zmian Co robimy? Porozumienie dla Małej Szkoły!

3 Podsumowanie – dziękujemy Podatnikom z UE! SPORZL – „Małe Przedszkole w każdej wsi”, „Hura! Idziemy do przedszkola”, „Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku” Zmiany prawne w Ustawie o systemie oświaty POKL 9.1.1.Mazowieckie Małe Przedszkole POKL 5.4.2. „Partnerstwo SRW” – budowanie systemu wsparcia dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi np. Poradnik, www.srw.fio.org.pl – jak założyć stowarzyszenie + statut SRWwww.srw.fio.org.pl POKL 5.2.1. „Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym” – Matryca kalkulacyjna finansów gminnych na oświatę. POKL 3.3.4. „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”

4 Podsumowanie - dziękujemy Podatnikom z UE Projekt „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” SPO RZL 2.1 – 65 Małych Przedszkoli w 4 województwach Szkolenie nauczycielek Standardy jakości MP Publikacja dostępna na www.fio.org.pl

5 Podsumowanie - dziękujemy Podatnikom z UE System wsparcia SRW i Małych Szkół Projekt 1.Standardy jakości SRW 2.Trenerzy 3.Regionalne Centra Wsparcia 4.Podręcznik www.srw.fio.org.pl

6 Podsumowanie - dziękujemy Podatnikom z UE System wsparcia SRW i Małych Szkół Projekt „Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym” MAiC, POKL 5.2.1. innowacyjny Produkt „Matryca kalkulacyjna finansów gminnych na oświatę” www.monitoring.fio.org.pl

7 Nieuchronność zmian Sytuacja ekonomiczna: Czy zmiany w OFE to przygotowanie do bankructwa kraju? (G.W. – 31.08.13) Nadchodzi kolejny trudny rok dla oświaty – wywiad z M. Olszewskim (P.S. - 2.09.2013) Połowa samorządów bez budżetu (P.S. – 26.07.2013)

8 Nieuchronność zmian Ponad 4 tyś. szkół zlikwidowanych w latach 1999-2012 Zagrożenie likwidacją ~ 3302 szkół podstawowych i 1634 gimnazja (1-70 uczniów - 2011) - 4936

9 Nieuchronność zmian Sytuacja małych szkół w Polsce-konflikt Brak polityki państwa dot. małych wiejskich szkół Gminna polityka edukacyjna – różna np. Jarocin – „zwiększenie subwencji oświatowej przy obecnym prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela będzie marnotrawstwem publicznych pieniędzy. Jedynym rozsądnym wyjściem jest przekazywanie przez samorządy szkół podmiotom niepublicznym”.

10 Nieuchronność zmian Propozycje zmian: SLD - wynagrodzenia wypłacane z budżetu państwa, standard klasy – 25 uczniów (P.S. 27.08.2013) ZNP – szkoła środowiskowa, centra edukacji i kultury (P.S. 16.10.2013) FIO – liczmy pieniądze dzięki Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych na oświatę!!!

11 Co robimy? FIO radzi: Szkoły samorządowe – zakładajcie SRW Szkoły prowadzone przez SRW – postawcie na SRW jako organ prowadzący pozyskujący dodatkowe środki i tworzący nowe miejsca pracy SRW – działalność gospodarcza w ramach ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne

12 Co robimy? FIO zachęca – liczmy pieniądze – Matryca!!! Wprowadźmy dane do Matrycy – finanse dla oświaty, fundusz sołecki i fundusze dla organizacji pozarządowych Edukacja ekonomiczna radnych, nauczycieli, rodziców, całego społeczeństwa Budżet partycypacyjny

13 Matryca kalkulacyjna Narzędzie: dialogu władza JST- obywatele NGO edukacji ekonomicznej i obywatelskiej radnych i obywateli budowy zaufania do władz aktywizacji, kontroli i naprawy finansów gminnych przygotowania do budżetu partycypacyjnego przygotowania do rozwoju kierowanego przez lokalne wspólnoty (CLLD)

14 Główne składowe dochodu gminy wg. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

15 Wydatki w gminach Edukacja publiczna jest ważnym zadaniem własnym gminy i głównym kierunkiem wydatków z budżetu JST.

16 Główne składowe dochodu gminy

17 Analiza wydatków gminy na oświatę

18 Na podstawie podstawowych danych z planowanych wydatków gminy (z tabeli - załącznika uchwały budżetowej JST) budujemy wskaźniki wybranych kosztów gminnej oświaty… SUBWENCJA OŚWIATOWA WYDATKI BIEŻĄCE WYNAGRODZENIA Zmiany liczby uczniów

19 Nauczyciel – liderem liczenia pieniędzy Prosimy: Wprowadźcie dane z Waszych Gmin do Matrycy kalkulacyjnej. We współpracy z Gminą. Sami lub delegując do tego np. studenta (www.monitoring.fio.org.pl)www.monitoring.fio.org.pl

20 Co robimy? Konstytucja, 4.art.„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Pieniądze to władza. Liczmy pieniądze w Matrycy kalkulacyjnej

21 Co robimy? FIO zaprasza – wstępujcie do Federacji – deklaracja www.fio.org.pl – zakładka O Federacji/Jak dołączyć?www.fio.org.pl W jedności siła – sieciujmy się Fundusz WIO Porozumienie dla Małej Szkoły

22 Cel – przygotowanie zmian prawnych, które pozwolą dobrze funkcjonować każdej małej wiejskiej szkole w każdej wsi, która będzie tego chciała. W której szkoła będzie centrum edukacji, kultury, pomocy społecznej, przedsiębiorczości i ROZWOJU swojej wsi a nauczyciel będzie liderem zmiany. Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty Przygotowanie nowej Ustawy o szkołach wspólnotowych/gminach eksperymentalnych

23 Porozumienie dla Małej Szkoły Współpraca organizacji pozarządowych i samorządów, wyższych uczelni i OBYWATELI Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i innymi Współpraca ze związkami zawodowymi Patronat Prezydenta

24 Porozumienie dla Małej Szkoły Priorytet – dobra atmosfera przygotowania zmian, radość tworzenia, wielka przygoda Porozumienie ponad podziałami politycznymi Innowacyjne prorozwojowe rozwiązania finansowe Oferta dla nauczycieli, tak aby woleli pracować w szkole stowarzyszeniowej niż w szkole samorządowej

25 Porozumienie dla Małej Szkoły Wspólnie uczynimy z Małych Szkół najlepsze w Polsce, Europie i świecie szkoły dla naszych dzieci, które będą jednocześnie wielofunkcyjnymi centrami edukacji dla wszystkich mieszkańców, ośrodkami kultury, pomocy społecznej, przedsiębiorczości i rozwoju wsi Rozwinięte dzięki SRW wsie rozwiną Polskę – i pomogą naprawić oświatę w miastach

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Alina Kozińska-Bałdyga a.kozinska@fio.org.pla.kozinska@fio.org.pl, kom. 600-411-349


Pobierz ppt "Porozumienie dla Małej Szkoły Warszawa, 21.10.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google