Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekazywanie szkół i placówek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekazywanie szkół i placówek"— Zapis prezentacji:

1 Przekazywanie szkół i placówek
Propozycje nowych regulacji prawnych w ustawie o systemie oświaty Warszawa, 6-7 października 2008 r.

2 Przekazywanie szkół i placówek
Przekazywanie szkół publicznych (umowy) Art. 5g – jst może przekazać innej osobie prawnej lub fizycznej do prowadzenia szkołę (placówkę) w drodze umowy Art. 5h – osoba prawna lub fizyczna, która przejęła szkołę (placówkę) w drodze umowy, nie może jej zlikwidować

3 Przekazywanie szkół i placówek
Zagrożenia: Brak uchwały intencyjnej Pominięto prawo rodziców, kuratora oświaty i związków zawodowych do opinii w sprawie przekazania szkoły Nie określono roli związków zawodowych przy przekazywaniu szkoły w zakresie spraw pracowniczych (związki zostaną tylko poinformowane i przekazaniu szkoły)

4 Przekazywanie szkół i placówek
Zmiana statusu zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 3 zastosowanie będą miały tylko art. dot. awansu zawodowego, wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa, nagród kuratora i MEN, nadawania Medalu KEN, finansowania doskonalenia z budżetu wojewody i MEN, odpowiedzialności dyscyplinarnej, uprawnień emerytalnych z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, dodatku do emerytury z tytułu prowadzenia tajnego nauczania)

5 Przekazywanie szkół i placówek
Zmiana statusu zawodowego pracowników niepedagogicznych (nie będą pracownikami samorządowymi) Likwidacja stanowisk niepedagogicznych w szkołach (wprowadzenie firm zewnętrznych)

6 Przekazywanie szkół i placówek
Przebieg negocjacji Stanowisko rządu Stanowisko samorządów Stanowisko ZNP Nowe propozycje art. 5g (30 września 2008 r.)

7


Pobierz ppt "Przekazywanie szkół i placówek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google