Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat lekcji: Moje państwo – Rzeczpospolita Polska. - Będziecie potrafili wyjaśnić, na czym polega demokratyczny charakter państwa polskiego. - Poznacie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat lekcji: Moje państwo – Rzeczpospolita Polska. - Będziecie potrafili wyjaśnić, na czym polega demokratyczny charakter państwa polskiego. - Poznacie."— Zapis prezentacji:

1 Temat lekcji: Moje państwo – Rzeczpospolita Polska. - Będziecie potrafili wyjaśnić, na czym polega demokratyczny charakter państwa polskiego. - Poznacie organy władzy w Polsce i będziecie umieli określić ich najważniejsze funkcje. - Poznacie przykłady praw i obowiązków obywateli zawarte w Konstytucji RP

2 Rzeczpospolita Polska Obszar - 312 685 km2, ( 9. miejsce w Europie), ludność – 38 mln (8. miejsce w Europie i 32. na świecie)

3 Polskie symbole narodowe Godło – Orzeł Biały na czerwonym tle

4 Flaga biało - czerwona Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

5 Hymn – Mazurek Dąbrowskiego Pierwotnie hymn, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 r. Od 1927 jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

6 1. Wskaż na mapie granice województwa, w którym mieszkasz. 2. Wskaż obszary województw, które z nim sąsiadują. 3. Wymień państwa sąsiadujące z Polską.

7 3. Uzupełnij poniższy tekst. Obszar Polski podzielony jest na ……… województw. Każde województwo dzieli się na, a każdy powiat – na ……..

8 Co to jest państwo? to zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone terytorium, mająca swój rząd i swoje prawa.

9 Co to jest naród? Naród – grupa ludzi, których łączy: Naród - wspólna kultura, - język, - religia, - historia czy pochodzenie etniczne.

10 Na czym polega demokracja? Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego i oznacza rządy ludu. Polska jest państwem demokratycznym. Oznacza to, że obywatele mają wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące państwa, np. wybierają swoich przedstawicieli do władz.

11 Wolne wybory, np. wójta, prezydenta

12 Samorząd danego terytorium (województwa, powiatu, gminy) to władza lokalna. Na terenie gminy władzę lokalną sprawuje rada gminy – tworzą ja wybierani na 4 lata radni. Uchwały rady wykonuje wójt ( w małych gminach wiejskich), burmistrz lub prezydent – także wybierani na 4 lata przez mieszkańców

13 Kto to jest obywatel? to członek społeczeństwa danego państwa mający określone prawa i obowiązki określone przez konstytucję.

14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Jest najważniejszym dokumentem określającym sposób sprawowania władzy w państwie oraz prawa i obowiązki obywateli. Obecnie obowiązująca Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r.

15 Rozdział I. Rzeczpospolita Art. 1.Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. […] Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. […] Art. 8.1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. […] Art. 10.1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Fragmenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

16 Władza ustawodawcza- uchwala prawa Sejm - składa się z 460 posłów wybieranych na 4 lata

17 Władza ustawodawcza- uchwala prawa Senat - składa się ze 100 senatorów wybieranych na 4 lata

18 Władza wykonawcza - wykonuje zadania związane z zarządzaniem państwem Prezydent - najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, tzw. głowa państwa- czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i bezpieczeństwem państwa – wybierany na 5 lat Prezydent Bronisław Komorowski

19 Władza wykonawcza - wykonuje zadania związane z zarządzaniem państwem Rada Ministrów czyli rząd z premierem na czele Krystyna Szumilas, minister Edukacji Narodowej, Premier rządu – Donald Tusk

20 Władza sądownicza – jej zadaniem jest wydawanie wyroków na podstawie prawa Sądy i trybunały


Pobierz ppt "Temat lekcji: Moje państwo – Rzeczpospolita Polska. - Będziecie potrafili wyjaśnić, na czym polega demokratyczny charakter państwa polskiego. - Poznacie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google