Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 „Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 „Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”"— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 „Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”

2 Doświadczenia w kształtowaniu siatki szkół i kierunków kształcenia na poziomie powiatu na przykładzie Powiatu Nowosolskiego Prowadzący Józef Suszyński Starosta Nowosolski

3 Dlaczego zmieniamy sieć szkół?
???

4 Demografia!

5

6

7 LICZBA ODDZIAŁÓW - SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
ZESPÓŁ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ZSP2 16 15 14 13 11 ZSP3 12 10 9 ZSP4 17 19 18 ZSP5 8 ZSP6 7 5 3 ZSP7 4 ZSP1/CKZiU 34 31 33 32 30 RAZEM 103 106 96 91 89 79

8

9 LICZBA ODDZIAŁÓW - SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
ZESPÓŁ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ZSP2 9 10 8 ZSP3 5 2 1 6* ZSP4 ZSP5 6 4 3 ZSP6 ZSP7 ZSP1/CKZiU PCE 7 11* 10* 9* RAZEM 48 32 24 21 17 18 *z uwzględnieniem oddziałów gimnazjum dla dorosłych

10

11 Zmieniający się rynek pracy

12

13

14 Dostosowywanie kierunków i jakości kształcenia do wymagań zmieniającego się rynku pracy
Ograniczanie naboru do liceum ogólnokształcącego poprzez wprowadzenie limitu punktów oraz zmniejszenia ilości oddziałów. II. Stopniowe wygaszanie liceów profilowanych, jako szkół o małej skuteczności edukacyjnej.

15 III. Wywoływanie nowych zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego, dostosowanych do rozwijającego się rynku pracy. ZSP1/CKZiU „Elektryk” 2004 rok – technik mechatronik (szkoła policealna) 2005 rok – technik informatyk, technik teleinformatyk 2012 rok – technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

16 ZSP2 (Nitki) 2011 rok – technik usług fryzjerskich 2013 rok – technik inżynierii środowiska i melioracji ZSP3 (Odlewniak) 2007 rok – technik budownictwa 2013 rok - technik renowacji elementów architektury ZSP4 (Spożywczak) 2004 rok – technik logistyk 2008 rok – technik obsługi turystycznej 2010 rok – technik spedytor, technik hotelarstwa 2011 rok – technik organizacji usług gastronomicznych

17 ZSP5 (Kożuchów) 2006 rok – technik informatyk, technik spedytor (SP dla dorosłych), technik logistyk 2010 rok – technik spedytor 2013 – technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych

18 IV. Powiązania między szkołami a firmami, instytucjami oraz uczelniami w zakresie kształcenia zawodowego. CKZiU „Elektryk” współpraca w zakresie realizacji innowacji, praktyk zawodowych oraz wybranych modułów GEDIA Poland Sp. z o.o. Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.  IGLOTECHNIK Sp. z o.o. Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp.j. Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o. o. XTECH

19 IV. Powiązania między szkołami a firmami, instytucjami oraz uczelniami w zakresie kształcenia zawodowego. "Jux" Zakład Handlowo-Usługowy Jan Uruski Kom-Kas Computer Service ALSEN SEMPER F.H.U. "Kompix Komputery" Grzegorz Jasiński "Trikom" Daniel Kołtun, Maciej Kruk, Michał Pietrzak spółka jawna Data-Serwis. Sklep komputerowy. Kawa E. Urzędy administracji publicznej Interior Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

20 ZSP2 (Nitki) W zakresie kształcenia młodocianych pracowników szkoła współpracuje z firmami i organizacjami: „Kwiatex” „Piekarnia Grębowicz” Danuta Bojko „Auto-komplex” Łukasz Szarama Piekarnia „Rogal” „Import-export Fredex” Alfred Gąsior Cukiernia Urbański Cech Rzemiosł Różnych W ramach nowego kierunku – Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji nawiązana została współpraca z: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

21 ZSP3 (Odlewniak) Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji treści programowych z zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i specjalizacji: GEDIA POLAND Nowa Sól NOPRD Napędy Firma ICRC Współpraca przy realizacji zajęć z przysposobienia pożarniczego w latach 2013 – 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowa Sól

22 ZSP4 (Spożywczak) Współpraca w zakresie realizacji treści programowych w zawodach: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

23 ZSP5 (Kożuchów) W zakresie kształcenia młodocianych pracowników: EXPORT – IMPORT, Leszek Walczak, Kożuchów Zakład Mechaniki Pojazdowej, Cz. Kortz, Kożuchów, „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kożuchowie Auto-Naprawa, Rzepczyński, Kożuchów Sklep Wielobranżowy R. B. Dytko, Kożuchów Restauracja „Pod Lipami”, Kożuchów Zakład Stolarski, S. Zuzuła, Kożuchów Fryzjer Męski, J. Cichowicz, Kożuchów Zakład Remontowo – Budowlany, Radzichowski, Kożuchów Cukiernia „Śnieżka”, Kożuchów

24 ZSP5 (Kożuchów) W zakresie praktyki uczniowskie w technikach informatycznym i ekonomicznym: Urząd Gminy Nowa Sól Bank Spółdzielczy w Kożuchowie „EDEN KOMPUTERY” Kożuchów Zakład Handlowo – Usługowy JUX w Nowej Soli Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie Bank Zachodni WBK oddział w Kożuchowie

25 ZSP5 (Kożuchów) „ZASET” Kożuchów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Kożuchów Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „ARMPOL” Sulejówek „Data-Serwis” Racula Urząd Skarbowy w Nowej Soli GEDIA POLAND Sp. z o.o. Nowa Sól

26 V. Wykorzystywanie dobrych praktyk partnerów zagranicznych w zakresie kształcenia zawodowego
Wizyty studyjne władz powiatu, dyrektorów, nauczycieli w szkołach, centrach kształcenia, instytucjach szkoleniowych Niemiec, Czech, Włoch, Ukrainy itp. rok 2003 – konferencja poświęcona modelom kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech z udziałem dyrektorów szkół powiatu nowosolskiego oraz niemieckich centrów kształcenia zawodowego lata 2010, 2011, konferencje oraz wizyty robocze w Polsce i Niemczech z udziałem przedstawicieli Wasser- und Schifffahrtsamt Ost oraz władzami województwa, powiatu i miasta w zakresie współpracy w zakresie kształcenia elektryków, mechatroników, ekonomistów, budowniczych wałów przy wykorzystaniu niemieckich i polskich doświadczeń oraz bazy

27 Dogłębna analiza funkcjonowania oświaty zawodowej w Niemczech na przykładzie OSZ Palmnicken w Fürstenwalde – doświadczenia wykorzystano przy tworzeniu CKZiU „Elektryk”. lata 2011, spotkania robocze przedstawicieli władz powiatu oraz dyrektorów szkół z dyrekcją OSZ Palmnicken Fürstenwalde, partnerzy niemieccy przedstawili słabe i mocne strony funkcjonowania centrów w Niemczech rok spotkanie robocze przedstawicieli władz powiatu oraz dyrektora CKZiU „Elektryk” z przedstawicielami władz oświatowych województwa Iwano-Frankowskiego

28 Wykorzystywanie niemieckiej bazy w kształceniu zawodowym, realizacja praktyk i projektów zagranicznych rok – realizacja przez ZSP1/CKZiU „Elektryk” projektu technicznego ”Budowa elektronicznego regulatora temperatury” lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, praktyki zawodowe techników elektroników oraz mechatroników z ZSP1/CKZiU „Elektryk” w OSZ Palmnicken oraz WSA Fürstenwalde w ramach programu Leonardo da Vinci,

29

30 realizacja projektu: ”Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich w kształceniu mechatroników” z ZSP1/CKZiU „Elektryk” w OSZ Palmnicken oraz WSA Fürstenwalde w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie  "Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

31 projekt „Zawód z pasją – mój zawód", to staż zawodowy uczniów ZSP3 w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w Przyzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą.

32 realizacja praktyk w zawodach technik ekonomista, technik elektryk oraz technik mechatronik w WSA Berlin w ramach współpracy ponadnarodowej projektu "Wiedza z "Elektryka" - mój sukces zawodowy" realizowanego przez Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli (CKZiU „Elektryk”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 9.2)

33

34

35 VI. Realizacja innowacji pedagogicznych w zakresie kształcenia zawodowego
KO.III.IP.2R-22/2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” ul. W. Witosa 25 Nowa Sól D. Grzegorz Königsberg „Innowacyjne kształcenie mechatroników” Organizacyjno-metodyczna Technikum Zawód: technik mechatronik KO.III.IP.2R-23/2011 „Klasa patronacka MAZEL” zawód: technik elektryk

36 VI. Realizacja innowacji pedagogicznych w zakresie kształcenia zawodowego
KO.III.IP.2R-24/2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” ul. W. Witosa 25 Nowa Sól D. Grzegorz Königsberg Nauczanie jednostki modułowej „Planowanie przedmiotu działalności” w języku niemieckim dla uczniów klas III w zawodzie technik ekonomista Organizacyjno-metodyczna Technikum zawód: technik ekonomista KO.III.IP.2R-40/2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II ul. Woj. Polskiego 106 D. Grażyna Przystupa Wirtualne laboratoria-sukces innowacji Zawód: technik logistyk

37 VII. Rozwój kształcenia ustawicznego w formach szkolnych oraz pozaszkolnych, włączając w to jak najszerszą liczbę osób realizacja projektów unijnych w zakresie kształcenia osób dorosłych przez PCE realizacja projektu „Nowe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość mieszkańców powiatu nowosolskiego" realizowany w latach przez PCE a następnie przez ZSP3 w Nowej Soli (podniesienie kwalifikacji z zakresu jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, systemów zarządzania jakością) oferta kształcenia dorosłych w formach szkolnych w CKZiU „Elektryk”, ZSP2, ZSP3, ZSP5, ZSP6 (licea, technika, szkoły policealne)

38 VII. Rozwój kształcenia ustawicznego w formach szkolnych oraz pozaszkolnych, włączając w to jak najszerszą liczbę osób realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU „Elektryk” (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, Prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie produkcji rolniczej) oferta 23 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 w CKZiU „Elektryk”, ZSP3, ZSP4, ZSP5) dostosowanych do lokalnego rynku pracy

39 IX. Promocja kształcenia zawodowego
VIII. Wspomaganie doskonalenia nauczycieli, również poprzez praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach. IX. Promocja kształcenia zawodowego realizacja programów i projektów promujących kształcenie zawodowe spotkania przedstawicieli szkół zawodowych z gimnazjalistami i rodzicami organizacja powiatowych targów edukacyjnych artykuły w prasie lokalnej organizacja wizyt gimnazjalistów w zakładach pracy organizacja dni otwartych szkoły organizacja imprez promujących nauki techniczne wśród dzieci i młodzieży np. „Dzień eksperymentatora” z udziałem uczelni, pracodawców, szkół

40 Optymalizacja kosztów, efektywniejsze wykorzystywanie bazy

41 Inwestycje ukierunkowane na obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości funkcjonowania szkół i placówek

42 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie – została wykonana w 2004.

43 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Nowej Soli – została wykonana w latach

44 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (obecnie CKZiU „Elektryk”) w Nowej Soli – zadanie zostało wykonane w latach

45 Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowej Soli przy ulicy Arciszewskiego – wykonanie 2006 – 2007.

46 Inwestycje ukierunkowane na obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości funkcjonowania szkół i placówek

47 Rozbudowa hali sportowej przy ZSP nr 1 ELEKTRYK (obecnie CKZiU „Elektryk”) w Nowej Soli – wykonanie r.

48 Termomodernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej Soli – wykonanie 2007 - 2011 r.

49 Termomodernizacja Powiatowego Centrum Edukacji w Nowej Soli (obecnie CKZiU „Elektryk”) na potrzeby szkolnictwa zawodowego – wykonanie 2007 – 2011 r.

50 Budowa boiska ORLIK przy ZSP nr 4 w Nowej Soli – wykonanie 2010 - 2011 r.

51 II. Ścisłe zasady dotyczące zatrudniania pracowników administracji i obsługi.
III. Określone liczebności nowo otwieranych klas dla młodzieży i dorosłych IV. Dokładna analiza przygotowania szkół w zakresie bazy i kadry w przypadku tworzenia nowych zawodów V. Dyscyplina finansowa szkół i placówek oświatowych

52

53 Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 
10 maja 1996 – założenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli (akt założycielski Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze) realizowano od roku 1994 w ramach polsko-niemieckiego projektu ministerstw edukacji, finansowano ze środków krajowych w założeniach miało powstać 15 centrów o zasięgu regionalnym CKP w Nowej Soi powstało jako jedno z pierwszych w pierwszym roku funkcjonowania obsłużyło około 1200 uczniów w zawodach: mechanicznych, elektrycznych, budowlanych również jako jedno z pierwszych wdrażało kształcenie w zawodzie mechatronik

54 Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 
1 styczeń – przejęcie przez Powiat Nowosolski szkół i placówek 1 wrzesień 2002 – przekształcenie Zespołów Szkół w Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych (uchwała Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2002 roku) 1 wrzesień powołanie Powiatowego Centrum Edukacji w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 lutego 2004 roku)

55

56 Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 
1 wrzesień 2009 – rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Siedlisku oraz likwidacja szkół i internatu wchodzących w jego skład (uchwała Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2009 roku) 1 wrzesień przejęcie przez Powiat kształcenia młodzieży Środowiskowego Hufca Pracy w Gimnazjum dla Dorosłych (przejęcie od Gminy Miejskiej Nowa Sól), Gimnazjum weszło w struktury Powiatowego Centrum Edukacji - organizacja zajęć w godzinach przedpołudniowych - efektywniejsze zagospodarowanie pomieszczeń w PCE - subwencja oświatowa pokryje całoroczne koszty działalności gimnazjum

57

58 Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 
31 sierpień 2012 – rozwiązanie Powiatowego Centrum Edukacji (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 9 lutego 2012 roku) 31 sierpień 2012 – rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 17 lutego 2012 roku) 1 wrzesień 2012 – połączenie szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 roku). 1 wrzesień 2012 – przeniesienie kształcenia młodzieży Środowiskowego Hufca Pracy w Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli

59

60 Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 
31 sierpień 2013 – rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Nowym Miasteczku i likwidacja szkół i internatu wchodzących w skład zespołu (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013 r.)

61

62 Sieć szkół Powiatu Nowosolskiego, prowadzących kształcenie zawodowe
od 01 września 2013

63 Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nowa Sól Liceum Ogólnokształcące Typ szkoły, kierunek kształcenia

64 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” Nowa Sól
Liceum Ogólnokształcące Typ szkoły, kierunek kształcenia Technikum - technik elektryk - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - technik informatyk - technik teleinformatyk - technik ekonomista - technik mechatronik - technik organizacji reklamy

65 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” Nowa Sól
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Typ szkoły, kierunek kształcenia - elektryk Szkoła Policealna dla Dorosłych w tym: - technik informatyk - technik bhp - technik usług kosmetycznych

66 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2
Nowa Sól Technikum Typ szkoły, kierunek kształcenia - technik inżynierii środowiska i melioracji - technik usług fryzjerskich Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników – klasy wielozawodowe

67 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2
Nowa Sól Szkoła Policealna dla Dorosłych w tym: Typ szkoły, kierunek kształcenia – opiekun medyczny – technik administracji Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

68 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr3
Nowa Sól Typ szkoły, kierunek kształcenia Technikum - technik budownictwa - technik mechanik - technik pojazdów samochodowych - technik renowacji elementów architektury Zasadnicza Szkoła Zawodowa w tym: - monter zabudowy i robót wykończ. w budownictwie - mechanik pojazdów samochodowych - operator obrabiarek skrawających - wielozawodowa dla młodocianych pracowników Gimnazjum: dla Dorosłych

69 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr4
Nowa Sól Technikum w tym: Typ szkoły, kierunek kształcenia - technik logistyk -technik żywienia i usług gastronomicznych - technik architektury krajobrazu - technik hotelarstwa

70 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr5
Kożuchów Typ szkoły, kierunek kształcenia Technikum - technik handlowiec - technik spedytor - technik ekonomista - technik informatyk - technik organizacji reklamy - technik cyfrowych procesów graficznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników – klasy wielozawodowe

71 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr5
Kożuchów Typ szkoły, kierunek kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych w tym: - technik administracji - technik usług pocztowych i finansowych - technik bhp

72 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli
Typ szkoły, kierunek kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz - stolarz - introligator Szkoła Przysposabiająca do Pracy

73 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli
Typ szkoły, kierunek kształcenia Dział opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym oraz dzieckiem specjalnej troski Dział opieki nad dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Dział opieki nad dzieckiem w starszym wieku szkolnym Dział logopedyczny Dział poradnictwa zawodowego

74 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zielona Góra, 18 kwietnia 2013 „Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google