Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 „Krajowego Centrum Narciarstwa” w Szczyrku,  „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej,  Idea projektu zakłada połączenie Brennej i Szczyrku infrastrukturą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " „Krajowego Centrum Narciarstwa” w Szczyrku,  „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej,  Idea projektu zakłada połączenie Brennej i Szczyrku infrastrukturą."— Zapis prezentacji:

1

2  „Krajowego Centrum Narciarstwa” w Szczyrku,  „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej,  Idea projektu zakłada połączenie Brennej i Szczyrku infrastrukturą turystyczną w postaci kolei linowych, tras narciarskich i turystycznych,  Konsekwencją realizacji projektu będzie utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki turystycznej Brennej i Szczyrku.

3 Członek klastra (6 podmiotów) infrastruktura narciarska podstawowa (przede wszystkim: wyciągi narciarskie) Członek klastra (4 podmioty) uzupełniające usługi serwisowe dzierżawa terenów, infrastruktura utrzymania tras zjazdowych, trasy biegowe Pozostali członkowie klastra (2 podmioty) Elektrownia szczytowo- pompowa, Gminna spółka zarządzająca infrastrukturą parkingową Inwestor strategiczny (bezpośrednie inwestycje) Ok. 70 mln zł Stowarzyszenie Rozwoju INTEGRACJA Pośrednie wsparcie finansowe na poziomie 47 mln zł Środki publiczne Infrastruktura drogowa i parkingowa 15 mln zł Wkład lokalnych przedsiębiorców 30 mln zł

4 Organizacja struktury biznesowej projektu w celu efektywnego realizowania poszczególnych zadań inwestycyjnych to przede wszystkim: Udział kilkunastu podmiotów członków klastra - Kluczowy inwestor strategiczny oraz lokalni przedsiębiorcy odpowiedzialni za poszczególne „odcinki” przedsięwzięcia celem:  Uzyskania niezbędnej dynamiki działań (udział lokalnych firm),  Maksymalizacji efektów wsparcia zewnętrznego (bezzwrotne wsparcie unijne, preferencyjne pożyczki),  Wsparcia finansowego oraz know how inwestora strategicznego.

5 Budowa infrastruktury narciarskiej na którą składać się będzie co najmniej:  7 km tras dla narciarstwa zjazdowego, 10 km tras narciarstwa biegowego, 10 wyciągów narciarskich o łącznej długości ok. 9 km i przepustowości 14,3 tys. osób na godzinę,  Kompleksowy system naśnieżania tras narciarskich,  System zaopatrzenia w wodę z centralnym elementem w postaci zbiornika wodnego o pojemności 30 tys. m3,  Całoroczne schronisko z 50 miejscami noclegowymi oraz 300 miejscami dla usług gastronomicznych a także dodatkowe mniejsze obiekty gastronomiczne.

6 Ogólny plan tras zjazdowych oraz biegowych a także wyciągów narciarskich wraz z dodatkową infrastrukturą

7 Główne cele projektu:  Uruchomienie na terenie Brennej zintegrowanego produktu turystycznego o odpowiedniej skali, umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych oraz nawiązanie rywalizacji z innymi dużymi ośrodkami wypoczynkowymi,  Uzyskanie odpowiedniej rentowności inwestycji dzięki ekonomii skali,  Koncentracja rozproszonego potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym dużym i kompleksowym produkcie turystycznym zwiększającym szansę na sukces biznesowy,  Pełniejsze wykorzystanie obecnej infrastruktury turystycznej,  Zacieśnienie powiązań turystyczno-biznesowych ze Szczyrkiem.

8 Główne zadania w projekcie to realizacja konkretnych zadań „odcinków” projektu przez poszczególnych członków klastra, w tym:  Wyodrębnienie sześciu członków klastra odpowiedzialnych za budowę poszczególnych wyciągów narciarskich,  Wyodrębnienie kolejnych sześciu członków klastra odpowiedzialnych za dzierżawę części terenu, infrastrukturę techniczną oraz serwis dla całego Kompleksu,  Zakładany koszt inwestycji to ok. 162 mln zł,  W ramach inwestycji planowane jest uruchomienie 10 wyciągów narciarskich o łącznej przepustowości 14,3 tys. osób na godzinę i łącznej długości ok. 9 km.

9 Tabela 1. Wyszczególnienie nakładów inwestycyjnych

10  Właściwa skala inwestycji pozwoli na odpowiednie oddziaływanie na uczestników rynku turystycznego (touroperatorów, bazę hotelową i gastronomiczną, podmioty świadczące usługi związane ze spędzaniem wolnego czasu oraz pozostałe podmioty świadczące usługi na rzecz projektu a ostatecznie także na samych turystów),  Wprowadzenie na rynek kompleksowego produktu turystycznego umożliwi konkurowanie Brennej i Szczyrku z innymi regionalnymi ośrodkami turystycznymi,  Projekt przyczyni się do powstania ok. 250 miejsc pracy w podmiotach bezpośrednio związanych z inwestycją oraz co najmniej dwukrotnie większej liczby pracowników w podmiotach działających na rzecz inwestycji.

11 Pośredni efekt inwestycji to m.in. rozbudowa bazy hotelowej na terenie Brennej  W najbliższych czasie planowana m.in. jest rozbudowa mieszczącego się w centrum Brennej trzygwiazdkowego hotelu KOTARZ,  Zakłada się potrojenie wielkości obiektu pod kątem bazy noclegowej, budowę sali konferencyjnej na 150 osób oraz rozbudowę bazy gastronomicznej a także uzyskanie na część obiektu statusu hotelu czterogwiazdkowego,  W dalszych planach zakłada się budowę aquaparku oraz dalsze poszerzenie oferty o usługi komplementarne.

12 Szczyrk jest uznanym ośrodkiem turystycznym, w szczególności w zakresie sportów zimowych Słabym punktem miejscowości jest jednak niedrożny układ drogowy.  Oznacza to nie tylko ”zakorkowany” dojazd do miejscowości i wokół wyciągów narciarskich ale także brak odpowiedniej ilości parkingów.  Infrastruktura drogowa Szczyrku jest więc w znacznym stopniu niedopasowana do dużego potencjału turystycznego jakim dysponuje ośrodek.  Ze względu na ukształtowanie terenu radykalna poprawa tej sytuacji jest trudna do przeprowadzenia.

13 Integracja potencjałów turystycznych obu ośrodków stwarza szansę na obopólne korzyści Dla Szczyrku to przede wszystkim:  Zwiększenie dostępności do posiadanej infrastruktury turystycznej (szerszy a przez to łatwiejszy dostęp, wyższy poziom wykorzystania), Dla Brennej to m.in.:  Zwiększenie różnorodności i ilości tras narciarskich dla turystów wypoczywających w Brennej (poprawa jakości oferty narciarskiej),  Większa dostępność do atrakcji turystycznych Brennej dla turystów spędzających czas w Szczyrku (analogicznie: dla turystów wypoczywających w Brennej większy dostęp do atrakcji turystycznych Szczyrku),  Większe wykorzystania bazy noclegowej w Brennej (zmiana postrzegania Brennej - większa otwartość, większe możliwości w zakresie spędzania wolnego czasu).

14


Pobierz ppt " „Krajowego Centrum Narciarstwa” w Szczyrku,  „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej,  Idea projektu zakłada połączenie Brennej i Szczyrku infrastrukturą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google