Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja „Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja „Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja „Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz
z integracją potencjałów turystycznych Brennej i Szczyrku” Warszawa, 20 maja2014 r.

2 Ideą projektu jest powiązanie dwóch odrębnie dotychczas realizowanych przedsięwzięć w obszarze turystycznym na terenie Brennej i Szczyrku w postaci: „Krajowego Centrum Narciarstwa” w Szczyrku, „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej, Idea projektu zakłada połączenie Brennej i Szczyrku infrastrukturą turystyczną w postaci kolei linowych, tras narciarskich i turystycznych, Konsekwencją realizacji projektu będzie utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki turystycznej Brennej i Szczyrku.

3 Koncepcja organizacyjna projektu
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej Członek klastra (6 podmiotów) infrastruktura narciarska podstawowa (przede wszystkim: wyciągi narciarskie) Stowarzyszenie Rozwoju INTEGRACJA Pośrednie wsparcie finansowe na poziomie 47 mln zł Podmiot koordynujący projekt - Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku S.A. w Brennej Inwestor strategiczny (bezpośrednie inwestycje) Ok. 70 mln zł Członek klastra (4 podmioty) uzupełniające usługi serwisowe dzierżawa terenów, infrastruktura utrzymania tras zjazdowych, trasy biegowe Wkład lokalnych przedsiębiorców 30 mln zł Pozostali członkowie klastra (2 podmioty) Elektrownia szczytowo-pompowa, Gminna spółka zarządzająca infrastrukturą parkingową Środki publiczne Infrastruktura drogowa i parkingowa 15 mln zł

4 Ogólna koncepcja projektu Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej
Organizacja struktury biznesowej projektu w celu efektywnego realizowania poszczególnych zadań inwestycyjnych to przede wszystkim: Udział kilkunastu podmiotów członków klastra - Kluczowy inwestor strategiczny oraz lokalni przedsiębiorcy odpowiedzialni za poszczególne „odcinki” przedsięwzięcia celem: Uzyskania niezbędnej dynamiki działań (udział lokalnych firm), Maksymalizacji efektów wsparcia zewnętrznego (bezzwrotne wsparcie unijne, preferencyjne pożyczki), Wsparcia finansowego oraz know how inwestora strategicznego.

5 Ogólna koncepcja projektu Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej
Budowa infrastruktury narciarskiej na którą składać się będzie co najmniej: 7 km tras dla narciarstwa zjazdowego, 10 km tras narciarstwa biegowego, wyciągów narciarskich o łącznej długości ok. 9 km i przepustowości ,3 tys. osób na godzinę, Kompleksowy system naśnieżania tras narciarskich, System zaopatrzenia w wodę z centralnym elementem w postaci zbiornika wodnego o pojemności 30 tys. m3, Całoroczne schronisko z 50 miejscami noclegowymi oraz 300 miejscami dla usług gastronomicznych a także dodatkowe mniejsze obiekty gastronomiczne.

6 Ogólna koncepcja projektu Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej
Ogólny plan tras zjazdowych oraz biegowych a także wyciągów narciarskich wraz z dodatkową infrastrukturą

7 Ogólna koncepcja projektu Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej
Główne cele projektu: Uruchomienie na terenie Brennej zintegrowanego produktu turystycznego o odpowiedniej skali, umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych oraz nawiązanie rywalizacji z innymi dużymi ośrodkami wypoczynkowymi, Uzyskanie odpowiedniej rentowności inwestycji dzięki ekonomii skali, Koncentracja rozproszonego potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym dużym i kompleksowym produkcie turystycznym zwiększającym szansę na sukces biznesowy, Pełniejsze wykorzystanie obecnej infrastruktury turystycznej, Zacieśnienie powiązań turystyczno-biznesowych ze Szczyrkiem.

8 Zakładany plan zadań inwestycyjnych
Główne zadania w projekcie to realizacja konkretnych zadań „odcinków” projektu przez poszczególnych członków klastra, w tym: Wyodrębnienie sześciu członków klastra odpowiedzialnych za budowę poszczególnych wyciągów narciarskich, Wyodrębnienie kolejnych sześciu członków klastra odpowiedzialnych za dzierżawę części terenu, infrastrukturę techniczną oraz serwis dla całego Kompleksu, Zakładany koszt inwestycji to ok. 162 mln zł, W ramach inwestycji planowane jest uruchomienie 10 wyciągów narciarskich o łącznej przepustowości 14,3 tys. osób na godzinę i łącznej długości ok. 9 km .

9 Podsumowanie nakładów inwestycyjnych
Tabela 1. Wyszczególnienie nakładów inwestycyjnych Podsumowanie nakładów inwestycyjnych

10 Bezpośredni efekt inwestycji
Właściwa skala inwestycji pozwoli na odpowiednie oddziaływanie na uczestników rynku turystycznego (touroperatorów, bazę hotelową i gastronomiczną, podmioty świadczące usługi związane ze spędzaniem wolnego czasu oraz pozostałe podmioty świadczące usługi na rzecz projektu a ostatecznie także na samych turystów), Wprowadzenie na rynek kompleksowego produktu turystycznego umożliwi konkurowanie Brennej i Szczyrku z innymi regionalnymi ośrodkami turystycznymi, Projekt przyczyni się do powstania ok miejsc pracy w podmiotach bezpośrednio związanych z inwestycją oraz co najmniej dwukrotnie większej liczby pracowników w podmiotach działających na rzecz inwestycji.

11 Pośredni efekt inwestycji
Pośredni efekt inwestycji to m.in. rozbudowa bazy hotelowej na terenie Brennej W najbliższych czasie planowana m.in. jest rozbudowa mieszczącego się w centrum Brennej trzygwiazdkowego hotelu KOTARZ, Zakłada się potrojenie wielkości obiektu pod kątem bazy noclegowej, budowę sali konferencyjnej na 150 osób oraz rozbudowę bazy gastronomicznej a także uzyskanie na część obiektu statusu hotelu czterogwiazdkowego, W dalszych planach zakłada się budowę aquaparku oraz dalsze poszerzenie oferty o usługi komplementarne.

12 Korzyści z integracji Brenna - Szczyrk
Szczyrk jest uznanym ośrodkiem turystycznym, w szczególności w zakresie sportów zimowych Słabym punktem miejscowości jest jednak niedrożny układ drogowy. Oznacza to nie tylko ”zakorkowany” dojazd do miejscowości i wokół wyciągów narciarskich ale także brak odpowiedniej ilości parkingów. Infrastruktura drogowa Szczyrku jest więc w znacznym stopniu niedopasowana do dużego potencjału turystycznego jakim dysponuje ośrodek. Ze względu na ukształtowanie terenu radykalna poprawa tej sytuacji jest trudna do przeprowadzenia.

13 Korzyści z integracji Brenna - Szczyrk
Integracja potencjałów turystycznych obu ośrodków stwarza szansę na obopólne korzyści Dla Szczyrku to przede wszystkim: Zwiększenie dostępności do posiadanej infrastruktury turystycznej (szerszy a przez to łatwiejszy dostęp, wyższy poziom wykorzystania), Dla Brennej to m.in.: Zwiększenie różnorodności i ilości tras narciarskich dla turystów wypoczywających w Brennej (poprawa jakości oferty narciarskiej), Większa dostępność do atrakcji turystycznych Brennej dla turystów spędzających czas w Szczyrku (analogicznie: dla turystów wypoczywających w Brennej większy dostęp do atrakcji turystycznych Szczyrku), Większe wykorzystania bazy noclegowej w Brennej (zmiana postrzegania Brennej - większa otwartość, większe możliwości w zakresie spędzania wolnego czasu).

14 Dziękujemy za uwagę Kontakt:
Witold Załęski tel W prezentacji wykorzystano wybrane materiały informacyjne zawarte w opracowaniach studialnych dotyczących analiz potencjału turystycznego Brennej oraz Szczyrku


Pobierz ppt "Koncepcja „Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google