Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIAŁY DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY WRONKI na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIAŁY DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY WRONKI na lata"— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁY DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY WRONKI na lata 2014-2020

2 4 OBSZARY TEMATYCZNE PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA I TURYSTYKA SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO

3 Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach
sprecyzowany problem sposób rozwiązania problemu

4 ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WRONKI
OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (1-5) ISTOTNE DZIAŁANIA (1-3)

5

6

7 WIZJA GMINY Gmina Wronki przyjazna mieszkańcom, rozwinięta gospodarczo, zasobna ekonomicznie, atrakcyjna turystycznie, dzięki przedsiębiorczym i wykształconym mieszkańcom, czystemu środowisku, bogactwu dziedzictwa kulturowego oraz nowoczesnej i zmodernizowanej infrastrukturze 

8 MISJA GMINY Dążenie do poprawy warunków życia w gminie Wronki poprzez wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie położenia i potencjału przyrodniczo – kulturowego, modernizację infrastruktury, integrację mieszkańców oraz efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej

9 Cel operacyjny 1.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA Cel strategiczny 1. Funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura Cel operacyjny 1.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej Cel operacyjny 1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia harmonijnego ładu przestrzennego Cel operacyjny 1.4. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel operacyjny 1.5. Rozwój infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych GOSPODARKA I TURYSTYKA Cel strategiczny 2. Nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Cel operacyjny 2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy Cel operacyjny 2.3. Aktywizacja gospodarcza; promocja pozarolniczych form działalności i nowoczesnego rolnictwa ekologicznego Cel operacyjny 2.4. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki Cel operacyjny 2.5. Wdrożenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji gminy SPOŁECZNOŚĆ Cel strategiczny 3. Zintegrowane, aktywne, świadome i wykształcone społeczeństwo Cel operacyjny 3.1. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego Cel operacyjny 3.2. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację i doposażanie placówek oświatowych Cel operacyjny 3.3. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Cel operacyjny 4.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego Cel operacyjny 5.5. Wspieranie rozwoju organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych EKOLOGIA Cel strategiczny 4. Czyste, zasobne środowisko pielęgnowane przez świadome ekologiczne społeczeństwo Cel operacyjny 4.1. Ochrona walorów i zasobów środowiska naturalnego Cel operacyjny 4.2. Zwiększanie wykorzystania energii ze żródeł odnawialnych; poprawa efektywności energetycznej budynków Cel operacyjny 4.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz upowszechnianie proekologicznego stylu życia Cel operacyjny 4.4. Racjonalny system gospodarki odpadami Cel operacyjny 4.5. Wdrożenie systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska

10 PRZESTRZEŃ I NFRASTRUKTURA
Cel strategiczny 1. Funkcjonalna, estetyczna i dostępna przestrzeń publiczna; nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura Cel operacyjny 1.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej Cel operacyjny 1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia harmonijnego ładu przestrzennego Cel operacyjny 1.4. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel operacyjny 1.5. Rozwój infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych

11 GOSPODARKA I TURYSTURA
Cel strategiczny 2. Nowoczesna, innowacyjna gospodarka z rozwiniętym sektorem turystycznym Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Cel operacyjny 2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy Cel operacyjny 2.3. Aktywizacja gospodarcza; promocja pozarolniczych form działalności i nowoczesnego rolnictwa ekologicznego Cel operacyjny 2.4. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki Cel operacyjny 2.5. Wdrożenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji gminy

12 SPOŁECZNOŚĆ Cel strategiczny 3. Zintegrowane, aktywne, świadome i wykształcone społeczeństwo Cel operacyjny 3.1. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego Cel operacyjny 3.2. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez modernizację i doposażanie placówek oświatowych Cel operacyjny 3.3. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Cel operacyjny 4.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego Cel operacyjny 5.5. Wspieranie rozwoju organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych

13 ŚRODOWISKO Cel strategiczny 4. Czyste, zasobne środowisko pielęgnowane przez świadome ekologiczne społeczeństwo Cel operacyjny 4.1. Ochrona walorów i zasobów środowiska naturalnego Cel operacyjny 4.2. Zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; poprawa efektywności energetycznej budynków Cel operacyjny 4.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz upowszechnianie proekologicznego stylu życia Cel operacyjny 4.4. Racjonalny system gospodarki odpadami Cel operacyjny 4.5. Wdrożenie systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska


Pobierz ppt "MATERIAŁY DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY WRONKI na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google