Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malbork, dn. 07.11.2014 r. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malbork, dn. 07.11.2014 r. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne."— Zapis prezentacji:

1 Malbork, dn. 07.11.2014 r. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne

2 Podmioty MOF Malborka Miasto Malbork - Lider Miasto i Gmina Sztum Gmina Nowy Staw Gmina Stare Pole Gmina Malbork Powiat Malborski Powiat Sztumski Muzeum Zamkowe w Malborku

3 Jak budujemy partnerstwo? Miasto Malbork realizuje projekt “Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych oraz poprawa wewnętrznej spójności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Czas trwania projektu: 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Wartość projektu: 2 995 690,00 zł (dofinansowanie 90%)

4 Jak planujemy rozwój? Partnerstwo wykonało:  opracowanie Strategii Rozwoju MOF  opracowanie Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego MOF Malborka  opracowanie Studium komunikacyjnego  opracowanie Studium wspólnej polityki energetycznej MOF Malborka  przeprowadzenie konsultacji społecznych Do wykonania pozostaje:  opracowanie dokumentacji technicznych  opracowanie studiów wykonalności

5 Kluczowe projekty Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych Cel: poprawa dostępności do węzłów integracyjnych transportu zbiorowego poprzez rozbudowę systemu tras rowerowych oraz infrastruktury B&R w węzłach. Partnerzy: Miasto Malbork, Gmina Malbork, Miasto i Gmina Nowy Staw Wartość zadania: 15,5 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 13,2 mln PLN

6 Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) Cel: racjonalizacja zużycia energii w zabudowie użyteczności publicznej (termomodernizacja, fotowoltaika, wymiana oświetlenia ulicznego) Partnerzy: Miasto Malbork, Gmina Malbork, Miasto i Gmina Nowy Staw, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Starostwo Powiatowe w Malborku, Gmina Stare Pole Wartość zadania: 53,1 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 26,9 mln PLN

7 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe  w rejonie Malborka – budowa kolektora deszczowego zbiorczego wraz z systemem retencji wód deszczowych dla zlewni zlokalizowanych w granicach miasta Malborka w dzielnicy Wielbark oraz zlewni gminy wiejskiej Malbork obejmującej obszar po byłym poligonie wojskowym, przeznaczonym pod zabudowę głównie mieszkaniową,  dla miasta Sztum – rozbudowa i modernizacja kolektora deszczowego zbiorczego wraz z systemem retencji wód deszczowych dla zlewni zlokalizowanej w granicach miasta Sztum obejmującej obszar przy rondzie pod Dębami, gdzie zlokalizowana jest intensywna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Partnerzy: Miasto Malbork, Miasto i Gmina Sztum Wartość zadania: 21,8 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 15,3 mln PLN

8 Poprawa efektywności systemów zaopatrzenia w ciepło w Malborskim Obszarze Funkcjonalnym wraz z rozwojem sieci ciepłowniczych Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa sprawności przesyłu i dystrybucji ciepła, a także modernizacja scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. Partnerzy: Miasto Malbork – ECO Malbork Sp. z o.o., Miasto i Gmina Sztum – Dalkia “Północ” Sp. z o.o. Wartość zadania: 22,8 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 6,8 mln PLN

9 Zapewnienie wysokiego poziomu usług zdrowotnych poprzez rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów bazy szpitalnej Obszaru Funkcjonalnego Malborka Cel: zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację bloku operacyjnego i utworzenie oddziału chemioterapii dziennej w szpitalu w Malborku oraz utworzenie oddziału geriatrycznego i stworzenie systemu opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanaicznie, a także w stanach apalicznych. Partnerzy: Powiat Malborski – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Wartość zadania: 3,5 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 3,0 mln PLN

10 e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malborka Cel: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej umożliwiająca dostosowanie do obowiązujących standardów i zachowanie interoperacyjności systemów. Partnerzy: Powiat Malborski – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Miasto Malbork – Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Wartość zadania: 3,2 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 2,8 mln PLN

11 Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie MOF Malborka. Partnerzy: Powiat Malborski, Miasto Malbork, Gmina Malbork, Miasto i Gmina Nowy Staw, Miasto i Gmina Sztum, Powiat Sztumski Wartość zadania: 41,1 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 35,0 mln PLN

12 Stworzenie sieciowej, całorocznej oferty turystycznej i kulturalnej w oparciu o Zamek w Malborku i Letnią Rezydencję Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Sztumie Cel: nadanie nowych funkcji i wyeksponowanie północnych i północno-zachodnich terenów Zespołu Zamkowego w Malborku, Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Sztumie (stworzenie innowacyjnego centrum historii i kultury), rewitalizację otoczenia zamku w Malborku i Szkoły Łacińskiej w Malborku. Partnerzy: Miasto Malbork, Muzeum Zamkowe w Malborku, Miasto i Gmina Sztum Wartość zadania: 94,6 mln PLN Maksymalna kwota dofinansowania: 80,4 mln PLN Projekt kierowany do Kontraktu Terytorialnego

13 Zestawienie finansowe Zintegrowane Porozumienie Terytorialne Wartość projektów: 161,3 mln PLN Kwota dofinansowania: 105,9 mln PLN Kontrakt Terytorialny Wartość projektu: 94,6 mln PLN Kwota dofinansowania: 80,4 mln PLN Razem Wartość projektów: 255,9 mln PLN Kwota dofinansowania: 186,4 mln PLN

14 Projekty strategiczne SWP 1.Invest in Pomerania 2.„Kajakiem przez Pomorze” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 3.Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 4.Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej 5.Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy 6.Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjne 7.Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju 8.Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Malbork, dn. 07.11.2014 r. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google