Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Mam las – wiem co robić!” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Mam las – wiem co robić!” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Mam las – wiem co robić!” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.05.00-22-084/10-00 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 OKRES I OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU Okres realizacji projektu od 03.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Obszar realizacji projektu Gminy słabe strukturalnie Powiatu Bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 REALIZOWANY W PARTNERSTWIE pomiędzy: Firmą „Timberskill” Krzysztof Rudnik a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Niezabyszewo „Sploty” www.sploty.vot.pl na podstawie umowy partnerskiej do projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 PATRONI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nadleśnictwo Bytów www.szczecinek.lasy.gov.pl/bytow/info.php?id=35 Nadleśnictwo Osusznica www.szczecinek.lasy.gov.pl/miastko/info.php?id=44 Nadleśnictwo Miastko www.szczecinek.lasy.gov.pl/osusznica/info.php?id=46 Gmina Parchowo www.parchowo.pl

5 POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU NA PODSTAWIE ANKIETY (VII-VIII/2010) przeprowadzona pomiędzy właścicielami lasów prywatnych (WLP) na terenie Powiatu Bytowskiego wzięło udział 25 WLP - 7 kobiet (K), 18 mężczyzn (M) potrzeba dokształcenia dotyczącego hodowli, ochrony i użytkowania lasu WLP mają ograniczony dostęp do źródeł wiedzy o gospodarce leśnej (17 spośród ankietowanych wiedzę o lesie zdobywa od pracowników nadleśnictw, 9 z własnego doświadczenia, 8 od znajomych i bliskich, a tylko 3 z dostępnej literatury) 21 WLP (6 K, 15 M) stwierdziło, że ich stan wiedzy na temat hodowli i ochrony lasu jest niewystarczający 20 WLP (6 K, 14 M) wyraziło chęć poszerzenia swojej wiedzy nt. gospodarki leśnej 19 (7 K, 12 M) wyraziło chęć udziału w szkoleniach poszerzających wiedzę na temat gospodarki leśnej Oprócz braku potrzebnej wiedzy na temat zagospodarowania lasu, brak jest również specjalistycznej oferty szkoleniowo- doradczej skierowanej do WLP 15 WLP (4 K, 11 M) wyraziło potrzebę doradztwa indywidualnego na terenie swojego lasu 18 WLP (5 K, 13 M) wyraziło chęć udziału w zajęciach praktycznych m.in. z obsługi piły spalinowej potrzeba dialogu i stworzenia platformy wymiany informacji pomiędzy WLP, władzami lokalnymi oraz leśnikami, mającej na celu promocję edukacji leśnej na wsi projekt przewiduje dodatkowe zajęcia dotyczące postrzegania ról K i M w życiu społecznym, mające na celu wyrównanie szans K. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 CELE PROJEKTU CEL GŁÓWNY: Przygotowanie 20 właścicieli lasów prywatnych (WLP) z gmin słabych strukturalnie Powiatu Bytowskiego (GSS PB) przez informowanie, szkolenia teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli multiplikatorów edukacji leśnej na obszarach wiejskich GSS PB oraz stworzenie platformy na rzecz promowania edukacji leśnej na w/w terenach w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. CELE SZCZEGÓŁOWE: poszerzenie wiedzy 20 WLP z GSS PB na temat hodowli, ochrony i użytkowania lasu poprzez szkolenia teoretyczne, praktyczne oraz doradztwo indywidualne nabycie przez 20 WLP z GSS PB umiejętności ciągłego poszerzania wiedzy przez korzystanie z tradycyjnych (np. materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu) i nowoczesnych (komputery, Internet, e- learning) źródeł informacji wyposażenie WLP z GSS PB 45+ w umiejętność podstawowej pracy z komputerem i korzystania z Internetu poprawa warunków edukacji leśnej na terenach wiejskich poprzez stworzenie grupy multiplikatorów i platformy na rzecz promocji edukacji leśnej promocja i informowanie o edukacji leśnej poprzez artykuły, plakaty, ulotki i stronę internetową z platformą e-learningową Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 GRUPA DOCELOWA mieszkańcy gmin wiejskich i wiejsko miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z gmin słabych strukturalnie Powiatu Bytowskiego (Borzytuchom, Tuchomie, Kołczygłowy, Trzebielino, Parchowo, Miastko, Czarna Dąbrówka) właściciele lasów prywatnych 20 uczestników (w tym 17 kobiet, 3 mężczyzn) w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45 rok życia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety, ze względu na ich czasowo i społecznie ograniczony dostęp do rozwoju osobistego i niski udział wśród właścicieli lasów prywatnych. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kobiet, zakładamy udział w projekcie więcej mężczyzn. Rekrutacja odbędzie się poprzez ulotki i plakaty informacyjne w Starostwie Powiatu Bytowskiego, sołectwach, urzędach gmin słabych strukturalnie oraz w nadleśnictwach z terenu PB. Zostaną zamieszczone ogłoszenia w prasie lokalnej. Przewiduje się również spotkania informacyjne dla WLP w miejscu ich zamieszkania. Szczegóły rekrutacji będą opisane w regulaminie rekrutacji dostępnej na stronie www projektu. Każdy zgłaszający się będzie podpisywał deklarację uczestnictwa w projekcie. Zostanie stworzona lista rezerwowa w przypadku rezygnacji, któregoś z uczestników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I PROMOCJA promocja projektu I-III/2011 - stworzenie materiałów promocyjnych projektu (plakaty, ulotki) oraz ogłoszenia w prasie rekrutacja I-II/2011 - dojazd do WLP, do urzędów gmin słabych strukturalnie, listy, telefony 2. PROMOCJA EDUKACJI LEŚNEJ W GSS stworzenie i funkcjonowanie strony internetowej z modułem e-learningu nt. edukacji leśnej I- VI/2011 3 spotkania promujące edukacje leśną w GSS - IV-VI/2011 - rozwój dialogu pomiędzy WLP, władzami lokalnymi, leśnikami oraz innymi zainteresowanymi, stworzenie platformy promującej i informującej o edukacji leśnej stworzenie materiałów promujących edukacje leśną II-VI/2011 - ulotki, plakaty, 2 artykuły w prasie lokalnej lub/i specjalistycznej 3. SZKOLENIA MULTIPLIKATORÓW przygotowanie materiałów do szkoleń multiplikatorów I-II/2011 szkolenia teoretyczne II-III/2011 - 1 weekend szkolenia praktyczne III-VI/2011 - 1 weekend doradztwo indywidualne III-VI/2011 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 SZKOLENIA MULTIPLIKATORÓW - TEORETYCZNE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 weekend (16 godzin dla wszystkich uczestników, 4 dodatkowe z komputerów dla grupy 45+)

11 SZKOLENIA MULTIPLIKATORÓW - PRAKTYCZNE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 weekend (12 godzin dla wszystkich uczestników)

12 DORADZTWO INDYWIDUALNE W projekcie zaplanowano 40 godzin doradztwa indywidualnego (2 godziny dla każdego uczestnika) na terenie prywatnych lasów uczestników pod warunkiem, że mieszczą się na terenie Powiatu Bytowskiego, w innym przypadku w miejscu zamieszkania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 STRONA INTERNETOWA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE O PROJEKCIE - regulamin projektu, rekrutacja, harmonogram projektu, kadra, uczestnicy, promocja projektu, promocja edukacji leśnej, szkolenia, doradztwo, spotkania promocyjne, równość szans kobiet i mężczyzn, materiały ze szkoleń E-LEARNING - szkolenie on-line z kwestii teoretycznych: Hodowla lasu, Ochrona lasu, Użytkowanie lasu, Prawodawstwo, Ekologiczne aspekty zalesień i zadrzewień, Dofinansowanie, Inne - testy - filmy - polecana literatura ŹRÓDŁA INFORMACJI + LINKI - strony instytucji związanych z edukacją leśną - czasopisma i portale leśne - strony edukacyjne o lasach (pr E-ryś) i o ekologii - ciekawe zagraniczne strony (np. niemieckie strony lasów prywatnych) - inne ciekawe strony dotyczące tematu (projekty,...) http://www.mamlas.pl

14 KONTAKT: Biuro projektu „Mam las – wiem co robić!” Ul. Kościuszki 9/1, 77-100 Bytów Tel. 59/821 63 23, 694 473 275 E-mail: info@timberskill.pl http://www.mamlas.pl Koordynator projektu: Zuzana Rudnik Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt „Mam las – wiem co robić!” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google