Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie świdnickim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie świdnickim."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie świdnickim Podstawowe założenia i organizacja NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół - System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół - Projekty konkursowe powiatów, Działanie 3.5, Priorytet III PO KL NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Dlaczego należy budować efektywny system wspomagania pracy i rozwoju szkół? Jak jest obecnie? NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? 4 Liczba nauczycieli przypadających na 1 pracownika merytorycznego publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w poszczególnych województwach 900,3 622 560,2 445,3 440,8 428,8 428,6 356,6 293 282,2 281,9 270,5 251,8 243,2 195,5 135 383,5 WIELKOPOLSKIE MAŁOPOLSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE POMORSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE MAZOWIECKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŁÓDZKIE OPOLSKIE LUBUSKIE DOLNOŚLĄSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE PODLASKIE Ś r e d n i o Przegląd obecnego systemu wspierania szkół kadra systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? 5 Przegląd obecnego systemu wspierania szkół kadra systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli Liczba nauczycieli przypadających na 1 doradcę metodycznego w poszczególnych województwach

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Problemy systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół  Proces doskonalenia jest nastawiony na pojedynczego nauczyciela, zaspokajając jego potrzeby szkoleniowe, często odbiegające od potrzeb szkoły.  Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce zawodowej nauczycieli, jak również nie wpływa na proces wprowadzania zmian w szkole; brak mechanizmów wsparcia nauczycieli we wprowadzaniu zmian.  Różne formy doskonalenia rozproszone są między wieloma instytucjami systemu wsparcia; brak mechanizmów wymuszających współpracę między tymi instytucjami. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Najważniejsze założenia nowego systemu wspomagania pracy i rozwoju szkół Wspomaganie jest adresowane do szkoły Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły Wspomaganie jest procesem NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Na czym polega zmiana w modelu wspomagania szkół? Wspomaganie ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY (szkolenia, warsztaty, doradztwo) – indywidualnie i zespołowo Wspomaganie KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU SZKOŁY (działania mające na celu wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły)

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTY DOSKONALENIA I ROCZNE PLANY WSPOMAGANIA Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole szczegółowego rocznego planu wspomagania (wybranego aspektu pracy szkoły) opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Roczny Plan Wspomagania Definicja: Plan wspomagania zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowany w szkole/przedszkolu przy współpracy SORE, obejmujący cały proces wspomagania – od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, konsultacje, wykłady) – aż po pomoc nauczycielom we wprowadzeniu zmiany i ewaluację całego procesu. RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.06.2015 Beneficjent (Projektodawca): Powiat Świdnicki Biuro projektu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Świdniku, pokój nr 111 Zespół zarządzający: Koordynator – Iwona Król Asystent – Iwona Wójcik Zespół merytoryczny: Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji Krzysztof Banaszek Dorota Lorenc Jolanta Siembieda Joanna Soboń Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia Małgorzata Rasmus Joanna Soboń (zastępstwo za Jowitę Helicką) NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Brak kompleksowego wsparcia systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie świdnickim Wyniki badania ankietowego: Badanie przeprowadzono w 54 placówkach oświatowych. 36 placówek (22 dyrektorów) wyraziło wolę udziału w projekcie (część placówek funkcjonuje w zespołach szkół): NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Cel główny projektu: Poprawa jakości pracy placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego poprzez realizację pilotażu nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły do VI 2015 r. Cele szczegółowe projektu: Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego i edukacyjnymi priorytetami powiatu poprzez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania do VI 2015 r. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego do VI 2015 r. Poprawa współpracy pracowników placówek oświatowych powiatu świdnickiego poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia do VI 2015 r. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Rok szkolny 2013/2014 Powiat Świdnicki działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego” w ramach projektu „NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: Konsorcjum: Lechaa Consulting Sp z o.o., ul.Fiołkowa 7, 20-834 Lublin Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, ul.3-go Maja 22 lok.9, 20-078 Lublin NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Liczba zrealizowanych w poszczególnych placówkach Rocznych Planów Wspomagania (RPW) – 36 Liczba nauczycieli, którzy ukończyli kurs szkoleniowy w ramach realizacji RPW – 381 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie świdnickim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google