Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wyborczy PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO CZAS NA ROZWÓJ POWIATU SOKÓLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wyborczy PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO CZAS NA ROZWÓJ POWIATU SOKÓLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Program wyborczy PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO CZAS NA ROZWÓJ POWIATU SOKÓLSKIEGO

2 WALKA Z BEZROBOCIEM stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy poprzez pozyskanie nowych inwestorów, podjęcie działań na rzecz utworzenia podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sokółce, Stworzenie i promocja "Powiatowej Bazy Ofert Inwestycyjnych" - internetowego zasobu informacji na temat ofert inwestycyjnych (samorządowych i prywatnych) z terenu powiatu sokólskiego

3 Nowoczesna administracja przyjazna mieszkańcom podniesienie jakości obsługi mieszkańców przez Starostwo Powiatowe w Sokółce poprzez stworzenie nowoczesnej sali obsługi, zlikwidowanie kolejek, dostosowanie budynku do obsługi osób niepełnosprawnych i starszych, jawność i bezstronność działania organów administracji samorządowej

4 INFRASTRUKTURA DROGOWA zwiększenie nakładów na budowę, naprawę dróg, Przejrzyste zasady współfinansowania inwestycji przez GMINY i poprawa współpracy w tym zakresie, Wspólne inwestycje drogowymi z Województwem oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, pozyskanie środków unijnych z nowego okresu programowania na lata 2014-2020 na ten cel.

5 OŚWIATA I SPORT TURYSTYKA Rozwój szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami, tak aby kształcić młodzież w kierunkach, które dają szansę na podjęcie zatrudnienia, remonty i modernizacja placówek oświatowych, wprowadzenie stypendiów i wyróżnień dla młodzieży odnoszącej sukcesy naukowe i sportowe, pozyskanie środków unijnych dla lepszego wyposażenia naszych placówek oświatowych, Wsparcie klubów sportowych poprzez klasy sportowe, PROMOCJA TURYSTYKI – w tym budowa i oznaczenie tras rowerowych, tras przełajowych, tras do biegów narciarskich, wykorzystanie walorów przyrodniczych do rozwoju turystyki,

6 Pomoc społeczna niezbędne jest zabezpieczenie właściwej realizacji polityki społecznej w tym pomocy rodzinom najuboższym, osobom wykluczonym społecznie, wsparcie Powiatowych jednostek celem objęcia kompleksowymi programami terapeutycznymi dzieci i młodzieży z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, innymi zaburzeniami rozwoju, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel,

7 OCHRONA ZDROWIA niezbędne jest podniesienie nakładów na służbę zdrowia w tym szpital w Sokółce, pozyskanie finansowania zewnętrznego w tym zakresie stawiamy jako priorytet

8 POWIAT SOKÓLSKI LIDEREM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH Pozyskanie środków unijnych z nowego okresu programowania na lata 2014-2020 na cele związane z funkcjonowaniem Powiatu jest priorytetem nowej kadencji Rady Powiatu, UTWORZENIE WYDZIAŁU ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH, WYDZIAŁ współpracowałby z GMINAMI, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATU, stowarzyszeniami, fundacjami celem jak największego wykorzystania środków unijnych. ŚRODKI UNIJNE WARUNKIEM ROZWOJU POWIATU

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CZAS NA ROZWÓJ POWIATU SOKÓLSKIEGO NOWA STRATEGIA ROZWOJU


Pobierz ppt "Program wyborczy PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO CZAS NA ROZWÓJ POWIATU SOKÓLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google