Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia""— Zapis prezentacji:

1 "MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia"
INNOWACJA: "MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia"

2 ZGŁOSZENIE wysłać zgłoszenie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Aby rozpocząć innowację należy: wysłać zgłoszenie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu ( karta zgłoszenia zał. 2 )

3 MOTTO MOJEJ INNOWACJI „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!” Konfucjusz

4 WSTĘP: Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

5 aby dzieci to pytanie zadały.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIE: Dzieci w wieku przedszkolnym wchodzą w drugi etap zadawania pytań, zaczynając je najczęściej od słów „dlaczego ? ”lub „czemu ?” Zadawanie takich pytań i szukanie na nie mądrych odpowiedzi jest podstawą pracy wielu naukowców. Do każdej jednostki lekcyjnej postawię sobie pytanie przewodnie i poprzez przeprowadzane doświadczenia będę dążyła do tego aby dzieci to pytanie zadały.

6 DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Następnie przy pomocy kolejnych poglądowych eksperymentów można wspólnie  z wychowankami poszukiwać odpowiedzi na te pytania. Nie jest to jednak celem mojej innowacji. Jeśli jakieś pytanie, na tym etapie zostanie bez odpowiedzi, to uzmysławiamy dzieciom, że tą odpowiedź uzyskają w kolejnych etapach edukacji!!!

7 LABORATORIM MALUCHA: Przeprowadzanie zajęć przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wykonywanie prostych doświadczeń. Nauczyciel w grupie pełnił będzie rolę moderatora a nie wykładowcy.

8 CZTERY ŻYWIOŁY Podział na bloki tematyczne: Rok szkolny podzielimy na cztery części. W każdej z kolejnych części zajęcia będą dotyczyły jednego z czterech ŻYWIOŁÓW

9 SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:
Powietrze –kolor biały Woda – kolor niebieski Ziemia – kolor zielony Ogień (energia) –kolor czerwony Dzieci wykonują na zajęciach: Plastyki - rysunki, Języka polskiego - uczą się wierszyka Muzyki - uczą się piosenki

10 POWIETRZE –kolor biały
Październik – listopad Jak to jest z tym powietrzem? Jest ono czy go nie ma? Czy pusty kubek, który stoi na stole jest na prawdę pusty? Zmiany objętości powietrza pod wpływem temperatury. Wiatr i naturalny ruch powietrza. Energia – elektrownie wiatrowe. Spalanie z ograniczonym dostępem powietrza i niebezpieczeństwa z tym związane. Czy powietrze może być brudne - w poszukiwaniu najczystszego powietrza.

11 WODA-kolor niebieski Grudzień – styczeń
Czy lód i śnieg też są z wody ? Skąd się bierze deszcz? Jakie właściwości ma woda? . Zwierzęta i organizmy żyjące w wodzie.

12 ZIEMIA - kolor zielony Luty - marzec Ziemia jako wielki magnes,
Wnętrze Ziemi. Zwierzęta i rośliny na Ziemi. Oceany i lądy. Ziemia jako planeta Układu Słonecznego.

13 OGIEŃ (kolor czerwony)
Kwiecień - maj Co się pali ? Przenoszenie ognia - jak szybko ogień może stać się niebezpieczny. Ogień w przyrodzie – burze i skutki wyładowań atmosferycznych. Ogień jako źródło energii.

14 OCZEKIWANE REZULTATY:
zainteresowanie otaczającym światem; poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata; stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji; rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań; poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć; sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania; pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka; kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;

15 DLA UCZNIÓW: przyjemność czerpana z eksperymentowania;
usystematyzowały wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym; zgodne współdziałanie z kolegami podczas działań badawczych; nauka dokładnego prowadzenia obserwacji i wyciągania trafnych wniosków z doświadczeń oraz zjawisk przyrodniczych; nauka dokumentowania wyników doświadczeń w postaci rysunków, ilustracji, zdjęć w założonym albumie zabaw badawczych;

16 DLA SZKOŁY: podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami odkrywania, doświadczania, obserwowania, eksperymentowania; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności; doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej innowacji "Mali Badacze"; wzrost doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz ewaluowania efektów pracy;

17 DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
Występ dzieci podczas festyny szkolnego. Możliwość obserwacji niektórych zajęć przez osoby chętne.

18 SPOSOBY EWALUACJI: W zakresie ewaluacji zaplanowano wykonanie albumu z przeprowadzonych działań innowacyjnych. Przeprowadzenie ankiety dla rodziców (załącznik nr 1), Rozmowa z dyrektorem szkoły (załącznik nr 2). Przedstawienie przez dzieci kolejnych żywiołów podczas festynu rodzinnego. (ankieta zał. Nr 3 )

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt ""MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia""

Podobne prezentacje


Reklamy Google