Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia""— Zapis prezentacji:

1 "MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia"

2 Aby rozpocząć innowację należy: wysłać zgłoszenie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu ( karta zgłoszenia zał. 2 )

3 „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!” Konfucjusz

4  Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza.  Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym.  Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka.  Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

5  Dzieci w wieku przedszkolnym wchodzą w drugi etap zadawania pytań, zaczynając je najczęściej od słów „dlaczego ? ”lub „czemu ?”  Zadawanie takich pytań i szukanie na nie mądrych odpowiedzi jest podstawą pracy wielu naukowców.  Do każdej jednostki lekcyjnej postawię sobie pytanie przewodnie i poprzez przeprowadzane doświadczenia będę dążyła do tego aby dzieci to pytanie zadały.

6  Następnie przy pomocy kolejnych poglądowych eksperymentów można wspólnie z wychowankami poszukiwać odpowiedzi na te pytania.  Nie jest to jednak celem mojej innowacji.  Jeśli jakieś pytanie, na tym etapie zostanie bez odpowiedzi, to uzmysławiamy dzieciom, że tą odpowiedź uzyskają w kolejnych etapach edukacji!!!

7  Przeprowadzanie zajęć przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.  Wykonywanie prostych doświadczeń.  Nauczyciel w grupie pełnił będzie rolę moderatora a nie wykładowcy.

8 Podział na bloki tematyczne: Rok szkolny podzielimy na cztery części. W każdej z kolejnych części zajęcia będą dotyczyły jednego z czterech ŻYWIOŁÓW

9 Powietrze –kolor biały Woda – kolor niebieski Ziemia – kolor zielony Ogień (energia) –kolor czerwony Dzieci wykonują na zajęciach: Plastyki - rysunki, Języka polskiego - uczą się wierszyka Muzyki - uczą się piosenki

10 Październik – listopad  Jak to jest z tym powietrzem?  Jest ono czy go nie ma?  Czy pusty kubek, który stoi na stole jest na prawdę pusty?  Zmiany objętości powietrza pod wpływem temperatury.  Wiatr i naturalny ruch powietrza.  Energia – elektrownie wiatrowe.  Spalanie z ograniczonym dostępem powietrza i niebezpieczeństwa z tym związane.  Czy powietrze może być brudne - w poszukiwaniu najczystszego powietrza.

11 Grudzień – styczeń  Czy lód i śnieg też są z wody ?  Skąd się bierze deszcz?.  Jakie właściwości ma woda?.  Zwierzęta i organizmy żyjące w wodzie.

12 Luty - marzec  Ziemia jako wielki magnes,  Wnętrze Ziemi.  Zwierzęta i rośliny na Ziemi.  Oceany i lądy.  Ziemia jako planeta Układu Słonecznego.

13 Kwiecień - maj  Co się pali ?  Przenoszenie ognia - jak szybko ogień może stać się niebezpieczny.  Ogień w przyrodzie – burze i skutki wyładowań atmosferycznych.  Ogień jako źródło energii.

14  zainteresowanie otaczającym światem;  poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;  stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;  rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań;  poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;  sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;  pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;  kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;

15  przyjemność czerpana z eksperymentowania;  usystematyzowały wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym;  zgodne współdziałanie z kolegami podczas działań badawczych;  nauka dokładnego prowadzenia obserwacji i wyciągania trafnych wniosków z doświadczeń oraz zjawisk przyrodniczych;  nauka dokumentowania wyników doświadczeń w postaci rysunków, ilustracji, zdjęć w założonym albumie zabaw badawczych;

16  podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami odkrywania, doświadczania, obserwowania, eksperymentowania;  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;  doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej innowacji "Mali Badacze";  wzrost doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz ewaluowania efektów pracy;

17  Występ dzieci podczas festyny szkolnego.  Możliwość obserwacji niektórych zajęć przez osoby chętne.

18  W zakresie ewaluacji zaplanowano wykonanie albumu z przeprowadzonych działań innowacyjnych.  Przeprowadzenie ankiety dla rodziców (załącznik nr 1),  Rozmowa z dyrektorem szkoły (załącznik nr 2).  Przedstawienie przez dzieci kolejnych żywiołów podczas festynu rodzinnego. (ankieta zał. Nr 3 )

19


Pobierz ppt ""MALI BADACZE - przez doświadczenie do zrozumienia""

Podobne prezentacje


Reklamy Google