Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: NAUCZYCIEL Przygotowanie projektu przedsięwzięcia. Przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: NAUCZYCIEL Przygotowanie projektu przedsięwzięcia. Przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: NAUCZYCIEL Przygotowanie projektu przedsięwzięcia. Przygotowanie warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z projektem. Zorganizowanie kącików tematycznych. Rada szkoleniowa nt. Poznajemy kultury świata. Zorganizowanie spotkania ze znanym podróżnikiem.

2 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: PRZEDSZKOLE Zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów i pomocy związanych z projektem. Współpraca ze szkołą MERIDIAN. Zorganizowanie konkursu plastycznego Przedszkolak poszukiwaczem przygód na świecie. Pozyskanie sponsorów w celu rozwinięcia projektu. RODZICE Pomoc rodziców w doposażenie kącików tematycznych. Współpraca z rodzicami - nauczycielami języków obcych

3 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: DZIECKO Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu kultury i tradycji wybranych krajów. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu rozbudzanie ciekawości dzieci, wzbudzanie entuzjazmu i wrażliwości na kulturę innych krajów ( Dzień wybranego kraju, sesje czytania książek zagranicznych pisarzy). Rozbudzanie u dzieci potrzeby tworzenia na podstawie zdobytych wiadomości. Rozwijanie zrozumienia i tolerancji dla innych tradycji, folkloru i innych form kulturowych. Przygotowanie gazetki tematycznej.

4 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowania przedszkolnego E. Tokarskiej, J. Kopały Zanim będę uczniem Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok 2012 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2012

5 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK 2011/2012 Przedszkole Miejskie 86

6 CEL PRIORYTETOWY WYCHOWANIE MŁODEGO POKOLENIA W POSZANOWANIU DLA ODRĘBNOŚCI I RÓŻNIC INNYCH KRAJÓW.

7 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym. Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Zorganizowanie konkursu plastycznego Dzieci z różnych stron świata D. SznajderStrona internetowa, Maj 2012 2. Zorganizowanie Balu pod hasłem Dzieci świata K. SzczepanekStrona internetowa 1 Czerwiec 2012 3. Zorganizowanie wycieczki do wioski indiańskiej Mała Solca M. Jóźwiak K. Nicowska strona internetowa Kwiecień

8 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym. Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Zorganizowanie spotkania ze znanym podróżnikiem. A. Piątek strona internetowa W trakcie roku szkolnego 5.Zorganizowanie spotkań z rodzicami – nauczycielami języków obcych M. Kotlicka nauczyciele grup Dzienniki, strona internetowa Październik 2011 – Maj 2012 6.Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami różnych krajów – współpraca ze szkołą MERIDIAN D. SznajderDzienniki Strona internetowa W trakcie roku szkolnego 7. Umieszczanie na tablicach i stronie internetowej informacji dla Rodziców na temat działań podejmowanych na terenie przedszkola i poza nim wynikających z realizacji programu przedszkola S. Ryter, K. Nicowska Strona internetowa, tablice informacyjne Październik 2011 – Czerwiec 2012

9 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzial ni, współpraca DowodyTermin 1. Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzyjających poznawaniu tradycji i kultury różnych krajów. Wszyscy nauczyciele Wrzesień 2011 2. Stworzenie kącików tematycznie związanych z podróżami po różnych krajach Nauczyciele grup Dyrektor PodziękowaniaPaździernik 2011 Grudzień 2011 Luty 2012 Kwiecień 2012 Czerwiec 2012 3. Pozyskanie sponsorów w celu rozwinięcia i realizacji projektu Wszyscy nauczyciele sale przedszkolne Wrzesień 2011 – Kwiecień 2012 Obszar: organizacja.

10 Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Obszar: działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu kultury i tradycji różnych krajów Wszyscy nauczycieleDziennikiPaździernik 2010 – Maj 2011 2. Prowadzenie spotkań z cyklu Dni kultury danego Kraju Wszyscy nauczycieleStrona internetowa Październik 2011– Maj 2012 3.Czytanie książek znanych i lubianych autorów zagranicznych Wszyscy nauczycieleZapis w dzienniku Październik 2011 – Czerwiec 2012 4. Zorganizowanie konkursu wiedzy o kulturze danego kraju S. Ryter Nauczyciele grup Dziennik, strona internetowa Luty 2012 – Maj 2012

11 Obszar: działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza Harmonogram pracy wynikający z rocznego priorytetu przedszkola Sposoby osiągania celuOdpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 5.Nauka piosenek i wierszy w różnych językach K. SzczepanekW trakcie roku szkolnego 6.Przygotowanie potraw z różnych stron świata. M. Kotlicka Nauczyciele grup Zdjęcia Strona internetowa W trakcie roku szkolnego


Pobierz ppt "III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: NAUCZYCIEL Przygotowanie projektu przedsięwzięcia. Przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google