Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Beata Guzek i Ligia Michalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczyciele prowadzący zajęcia: Beata Guzek i Ligia Michalska."— Zapis prezentacji:

1 Nauczyciele prowadzący zajęcia: Beata Guzek i Ligia Michalska

2 W międzynarodowych badaniach (PIRLS i TIMSS, 2012r.) sprawdzających głównie kompetencje matematyczne i znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych dziesięciolatków, polscy uczniowie wypadli najgorzej w Europie.

3 Wykorzystanie wpływu szachów na rozwój intelektualny dzieci, ale przede wszystkim na zwiększenie ich umiejętności matematycznych w zakresie: -logiki, -orientacji przestrzennej, -myślenia analitycznego, -rozwiązywania problemów, - kształtowania cech osobowości takich jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga. Cel innowacji Szachy w szkole

4 Szachy uczą samodzielności myślenia, a tym samym stymulują kreatywność i motywują do samodzielnej pracy.

5 Szachy rozwijają i ćwiczą wyobraźnię przestrzenną dziecka. Bez rozwiniętej wyobraźni przestrzennej niemożliwa jest poprawna koordynacja ruchów, człowiek nie jest w pełni zdolny do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni, określania odległości między przedmiotami, określania stron świata i kierunków lewo – prawo itd.

6 Szachy uczą logicznego myślenia wg torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków Szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia nieuświadamiany, pomoże mu w matematyce, fizyce, technice i geografii Trening szachowy ukierunkowany jest między innymi na rozwój, niejako na powiększenie objętości pamięci wzrokowej

7 Charakter innowacji -wprowadzenie nauczania gry szachy jako zajęć obowiązkowych dla całego oddziału klasowego (klasa 1) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, przez 3 lata -zajęcia prowadzone przez przeszkolonych (przez PZSzach.) nauczycieli -Po 2 latach odbędą się badania nad wpływem zajęć na rozwój ogólny i osiągnięcia edukacyjne uczniów, prowadzone przez pracowników naukowych (zgoda rodziców na zewnętrzne badania naukowe)

8 PZSzach. zapewnia m.in.: -nieodpłatne dostarczenie sprzętu szachowego dla szkół w wymiarze: 15 kpl. bierek z szachownicami + szachownica demonstracyjna dla nauczyciela -podręczniki w preferencyjnej cenie dla zgłoszonych oddziałów klasowych (10zł)

9 Seria podręczników szkolnych dla najmłodszych, wydana przez PZSzach.

10 Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej (spotkanie grupy roboczej pod przewodnictwem wiceministra Mirosława Sielatyckiego odbyło się w MEN 09.10.2012r.).

11 Odpowiada także na wydane 15.03.2012r. Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu Szachy w szkole (0050/2011).

12 Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu Szachy w szkole...

13


Pobierz ppt "Nauczyciele prowadzący zajęcia: Beata Guzek i Ligia Michalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google