Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, (32) 359 21 95 AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU Publikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, (32) 359 21 95 AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU Publikacja."— Zapis prezentacji:

1 www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl aktywny-w-szkole@us.edu.pl 40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, (32) 359 21 95 AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe narzędzia komunikacji w praktyce szkolnej Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody Jerzy Jarosz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2 Innowacyjne środki komunikacji nauczyciel - uczeń w praktyce szkolnej

3 Zestaw indywidualnych pilotów bezprzewodowych (stałe wyposażenie ucznia) Odbiornik i komputer Oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie i przetwarzanie informacji o udzielanych odpowiedziach Projektor, monitor lub tablica interaktywna System Indywidualnej Odpowiedzi (PRSPersonal Response System) (PRS - Personal Response System)

4 Metodę opracowano pod koniec lat 90tych XX wieku w Uniwersytecie Harvarda w USA Skuteczność interaktywnej metody nauczania potwierdzono prowadząc badania statystyczne na wielotysięcznej grupie studentów Obecnie system PRS rozpowszechniony jest zwłaszcza w USA, Kanadzie, w Chinach i w Australii, a także w wielu krajach europejskich

5 Zalety systemu Interaktywna komunikacja między nauczycielem a uczniem R ó wnoczesne udzielanie odpowiedzi przez wszystkich uczni ó w w klasie Pełna informacja o stopniu zrozumienia materiału przez wszystkich uczni ó w Stymulowanie aktywności uczni ó w dzięki usunięciu bariery publicznej wypowiedzi

6 Słabości systemu Komunikacja ograniczona do warstwy werbalnej i przekazu multimedialnego Skłonność nauczycieli do zadawania pytań w postaci testu wyboru – wzmacnianie preferencji analitycznego sposobu myślenia

7 PRS jest nowym narzędziem o nowych możliwościach

8 Eksperyment jako narzędzie dydaktyczne w nauczaniu przyrody Usłyszałem i zapomniałem, zobaczyłem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem Konfucjusz

9 Rzeczywisty eksperyment fizyczny, przeprowadzany w czasie lekcji spełnia wiele zadań i nie jest tylko prostą ilustracją omawianego tematu Znaczenie takiego eksperymentu trudno jest przecenić

10 Oczywistymi funkcjami eksperymentu są: podniesienie atrakcyjności lekcji skupienie uwagi uczniów na omawianym temacie umożliwienie lepszego zrozumienia tematu kontekstualizacja przyswajanej wiedzy umożliwienie trwałego zapamiętania nowo nabytej wiedzy IBudowanie wiedzy

11 Podniesienie atrakcyjności lekcji…

12 Skupienie uwagi uczniów na omawianym temacie…

13

14 Czytanie Słuchanie Obserwowanie przebiegu eksperymentu Dyskutowanie wyników eksperymentu

15 Skuteczność eksperymentu jako narzędzia dydaktycznego może być wzmocniona przez udział uczniów w wykonywaniu i prezentowaniu a także interpretowaniu eksperymentu…

16 IIMetodologia naukowa Każdy prowadzony w czasie lekcji eksperyment może być wykorzystany także do wdrażania uczniów do stosowania prawidłowej metodologii naukowej, polegającej na obserwacji zjawisk, stawianiu hipotez i weryfikowaniu tych hipotez eksperymentem i na tworzeniu nowych hipotez wymagających nowych eksperymentów do ich zweryfikowania.

17 Przykład 1Topnienie lodu Obserwowane zjawisko… Kostki lodu leżą na identycznych, czarnych płytkach

18 Hipoteza: Obie kostki będą topniały z taką samą szybkością Weryfikacja eksperymentalna Kostki lodu topnieją w całkowicie innym tempie

19 Nowa hipoteza Płytki zrobione są z różnych materiałów, o różnych współczynnikach przewodnictwa cieplnego… Weryfikacja eksperymentalna z zastosowaniem folii termoczułych… Obserwacja wyników eksperymentu potwierdza hipotezę

20 Eksperyment jest nie tylko jedynym sposobem zweryfikowania teorii ale także jedynym sposobem sprawdzenia czy prawidłowo stosujemy teorię w praktyce

21 Jeśli rozbudzimy zainteresowanie uczniów przedmiotem… Jeśli uda nam się utrzymać uwagę i zainteresowanie uczniów omawianymi tematami… Jeśli dostarczymy im narzędzi, oferując im prawidłową metodologię i nauczymy stosować różne metody badawcze dostarczające uzupełniających się informacji… Jeśli uda nam się zbudować w umysłach naszych uczniów podstawy usystematyzowanej wiedzy… Jesteśmy dobrymi nauczycielami...

22

23 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl aktywny-w-szkole@us.edu.pl


Pobierz ppt "40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, (32) 359 21 95 AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU Publikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google