Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Jarosz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Jarosz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Jarosz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nowe narzędzia komunikacji w praktyce szkolnej Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody Jerzy Jarosz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Innowacyjne środki komunikacji nauczyciel - uczeń w praktyce szkolnej

3 System Indywidualnej Odpowiedzi (PRS - Personal Response System)
Zestaw indywidualnych pilotów bezprzewodowych (stałe wyposażenie ucznia) Odbiornik i komputer Oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie i przetwarzanie informacji o udzielanych odpowiedziach Projektor, monitor lub tablica interaktywna

4 Metodę opracowano pod koniec lat 90tych XX wieku w Uniwersytecie Harvarda w USA
Skuteczność interaktywnej metody nauczania potwierdzono prowadząc badania statystyczne na wielotysięcznej grupie studentów Obecnie system PRS rozpowszechniony jest zwłaszcza w USA, Kanadzie, w Chinach i w Australii, a także w wielu krajach europejskich

5 Zalety systemu Interaktywna komunikacja między nauczycielem a uczniem
Równoczesne udzielanie odpowiedzi przez wszystkich uczniów w klasie Pełna informacja o stopniu zrozumienia materiału przez wszystkich uczniów Stymulowanie aktywności uczniów dzięki usunięciu bariery „publicznej wypowiedzi”

6 Słabości systemu Komunikacja ograniczona do warstwy werbalnej i przekazu multimedialnego Skłonność nauczycieli do zadawania pytań w postaci „testu wyboru” – wzmacnianie preferencji analitycznego sposobu myślenia

7 PRS jest nowym narzędziem o nowych możliwościach

8 Eksperyment jako narzędzie dydaktyczne w nauczaniu przyrody
„Usłyszałem i zapomniałem, zobaczyłem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem” Konfucjusz Eksperyment jako narzędzie dydaktyczne w nauczaniu przyrody

9 Znaczenie takiego eksperymentu trudno jest przecenić
Rzeczywisty eksperyment fizyczny, przeprowadzany w czasie lekcji spełnia wiele zadań i nie jest tylko prostą ilustracją omawianego tematu Znaczenie takiego eksperymentu trudno jest przecenić

10 I Budowanie wiedzy Oczywistymi funkcjami eksperymentu są:
podniesienie atrakcyjności lekcji skupienie uwagi uczniów na omawianym temacie umożliwienie lepszego zrozumienia tematu kontekstualizacja przyswajanej wiedzy umożliwienie trwałego zapamiętania nowo nabytej wiedzy

11 Podniesienie atrakcyjności lekcji…

12 Skupienie uwagi uczniów na omawianym temacie…

13

14 Czytanie Słuchanie Obserwowanie przebiegu eksperymentu Dyskutowanie wyników eksperymentu

15 Skuteczność eksperymentu jako narzędzia dydaktycznego może być wzmocniona przez udział uczniów w wykonywaniu i prezentowaniu a także interpretowaniu eksperymentu…

16 II Metodologia naukowa
Każdy prowadzony w czasie lekcji eksperyment może być wykorzystany także do wdrażania uczniów do stosowania prawidłowej metodologii naukowej, polegającej na obserwacji zjawisk, stawianiu hipotez i weryfikowaniu tych hipotez eksperymentem i na tworzeniu nowych hipotez wymagających nowych eksperymentów do ich zweryfikowania.

17 Przykład 1 Topnienie lodu
Obserwowane zjawisko… Kostki lodu leżą na identycznych, czarnych płytkach

18 Obie kostki będą topniały z taką samą szybkością
Hipoteza: Obie kostki będą topniały z taką samą szybkością Weryfikacja eksperymentalna Kostki lodu topnieją w całkowicie innym tempie

19 Nowa hipoteza Płytki zrobione są z różnych materiałów, o różnych współczynnikach przewodnictwa cieplnego… Weryfikacja eksperymentalna z zastosowaniem folii termoczułych… Obserwacja wyników eksperymentu potwierdza hipotezę

20 Eksperyment jest nie tylko jedynym sposobem zweryfikowania teorii
ale także jedynym sposobem sprawdzenia czy prawidłowo stosujemy teorię w praktyce

21 Jesteśmy dobrymi nauczycielami...
Jeśli rozbudzimy zainteresowanie uczniów przedmiotem… Jeśli uda nam się utrzymać uwagę i zainteresowanie uczniów omawianymi tematami… Jeśli dostarczymy im narzędzi, oferując im prawidłową metodologię i nauczymy stosować różne metody badawcze dostarczające uzupełniających się informacji… Jeśli uda nam się zbudować w umysłach naszych uczniów podstawy usystematyzowanej wiedzy…

22

23 www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl aktywny-w-szkole@us.edu.pl
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23


Pobierz ppt "Jerzy Jarosz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google